HELP FILE

Verificatie met SecureAuth

U kunt gebruikmaken van meervoudige verificatie met SecureAuth. Deze oplossing genereert een zescijferige eenmalige wachtwoordcode via sms/tekstbericht of via de SecureAuth-app op het mobiele apparaat van de gebruikers, die vervolgens gebruikt kan worden voor verificatie tijdens de aanmelding bij hun LastPass-account. De SecureAuth Authenticate-app voor mobiel gebruik is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Om aan de slag te gaan, moeten LastPass-beheerders de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie voltooien in de Admin Console.

Nadat de beheerstappen zijn uitgevoerd, kunnen LastPass-gebruikers SecureAuth configureren en gebruiken.

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Onderwerpen in dit artikel:

De SecureAuth Authenticate-app instellen

Uw account instellen en configureren

De SecureAuth Authenticate-app gebruiken

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

De SecureAuth Authenticate-app instellen

 1. Download de SecureAuth Authenticate-app op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Open de app en volg de instructies om een account te koppelen aan uw gebruikersprofiel.
 3. Voer een naam in voor de account en geef vervolgens de Provisioning Link (Inrichtingskoppeling) op (deze wordt door uw SecureAuth-beheerder geleverd).
 4. Voer uw UserID in in het veld "Username" (Gebruikersnaam) en tik op Submit (Verzenden).
 5. Kies de methode waarmee de registratiecode naar u verzonden moet worden. Dit kan een e-mail zijn, contact per (mobiele) telefoon of een sms- of tekstbericht, gebruik van de mobiele app SecureAuth OTP of een push-bericht op een aangegeven apparaat.
 6. Nadat u uw methode heeft gekozen, wordt er een registratiecode aangemaakt en verzonden. Voer deze in in het veld "Registration Code" (Registratiecode).
 7. Voer hierna het wachtwoord in dat aan uw UserID is gekoppeld en tik op Submit (Verzenden).
 8. De functie voor schermvergrendeling op uw mobiele apparaat moet ingeschakeld zijn en geconfigureerd zijn voor het gebruik van een pincode en/of vingerafdrukverificatie om uw apparaat te kunnen ontgrendelen. Als dit nog niet het geval is, wordt u gevraagd dit alsnog in te stellen.
 9. De SecureAuth Authenticate-app geeft nu zescijferige codes weer die u kunt gebruiken om u bij LastPass aan te melden.

Uw account instellen en configureren

 1. Meld u aan bij LastPass als u nog niet bent aangemeld.
 2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 3. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 4. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 5. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor SecureAuth.
 6. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 7. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.
 8. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent.
 9. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 10. Voer de UserID voor SecureAuth in om te bevestigen.
 11. Als u hierom wordt gevraagd, voert u de zescijferige code in die door de SecureAuth Authenticate-app is aangemaakt.
 12. SecureAuth is nu ingeschakeld voor uw LastPass-account.

De SecureAuth Authenticate-app gebruiken

 1. Open de SecureAuth Authenticate-app op uw mobiele apparaat.
 2. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
 3.  U kunt zich op de volgende manieren verifiëren:
  • Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.
  • Klik in uw browser op Toegangscodes versturen per sms om een sms/tekstbericht met een toegangscode naar uw mobiele apparaat te laten sturen. Zodra u de code ontvangen heeft, vult u deze in in uw browser (u kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen en een computernaam opgeven) en klikt u op Verifiëren. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt in het venster voor meervoudige verificatie klikken op Ik ben mijn apparaat verloren. Nadat u bent omgeleid kunt u uw e-mailadres voor LastPass invoeren en op E-mail verzenden klikken. U ontvangt dan een e-mail met instructies over het uitschakelen van meervoudige verificatie. Als u geen e-mail ontvangt, heeft u mogelijk een tweede beveiligings-e-mailadres ingeschakeld waarnaar de e-mail is verstuurd. Controleer ook uw antispaminstellingen. Als u Enterprise-gebruiker bent, zijn er voor uw account mogelijk beleidsregels van kracht waardoor u meervoudige verificatie niet via e-mail kunt uitschakelen. Als dat het geval is, neemt u contact op met uw LastPass-beheerder zodat deze de optie voor u kan uitschakelen.

Meervoudige verificatie uitschakelen