HELP FILE

Een verloren hoofdwachtwoord herstellen

Als u het hoofdwachtwoord voor uw LastPass-account vergeten bent, kunt u proberen toegang tot uw account te krijgen met een wachtwoordhint, herstelwachtwoord, sms-accountherstel of het terugzetten van een oud wachtwoord.

Als het u met behulp van deze opties niet lukt uw hoofdwachtwoord te herstellen, moet u een nieuwe LastPass-account maken en al uw gegevens opnieuw invoeren.

Houd er rekening mee dat LastPass Customer Care de hoofdwachtwoorden van gebruikers niet kent. LastPass Customer Care kan een hoofdwachtwoord van een gebruiker niet opnieuw instellen als de gebruiker het is vergeten.

Opmerking: Als u denkt dat uw LastPass-account in gevaar is, volgt u deze stappen.

Een wachtwoordhint versturen

Bij het aanmaken van uw hoofdwachtwoord heeft u de optie gekregen een hint voor uw wachtwoord op te geven. Als u uw hoofdwachtwoord niet meer weet, kunt u uzelf deze hint toesturen. Ga naar https://lastpass.com/forgot.php, voer uw e-mailadres in en klik op Hint versturen om uzelf per e-mail deze aanwijzing over uw hoofdwachtwoord te sturen.

Opmerking: Als u geen e-mail met een wachtwoordhint ontvangt, heeft u mogelijk een tweede beveiligings-e-mailadres ingeschakeld waarnaar de e-mail is verstuurd. Controleer ook uw antispaminstellingen.

Een eenmalig wachtwoord voor herstel gebruiken

Als u uw hoofdwachtwoord vergeten bent en de wachtwoordhint u niet verder helpt, kunt u als volgende stap een eenmalig herstelwachtwoord proberen. Als deze methode werkt, hoeft u alleen uw wachtwoord te resetten – er gaan geen gegevens verloren. Voor deze methode moet u zich misschien wel iets meer inspannen, afhankelijk van het aantal computers waarop u uw LastPass-account heeft gebruikt. Deze methode is namelijk specifiek voor zowel de computer als de gebruikte browser. Elke combinatie van computer en browser vereist een ander herstelwachtwoord. Als u zich bijvoorbeeld op twee verschillende computers bij uw LastPass-account heeft aangemeld en per computer drie verschillende browsers heeft gebruikt, zijn er zes verschillende herstelwachtwoorden.

Bij het gebruik van deze methode voor wachtwoordherstel mailt het systeem u evenwel een koppeling die slechts één van de zes wachtwoorden bevat, dus het zou kunnen dat u alle zes combinaties van computer en browser moet uitproberen om uw wachtwoord te resetten.

Ga als volgt te werk om deze vorm van wachtwoordherstel te gebruiken:

 1. Ga naar https://lastpass.com/recover.php, voer uw e-mailadres in en klik op Doorgaan.

Het e-mailadres voor LastPass invoeren

 1. Hoe u verder gaat, is afhankelijk van de vraag of u in een eerder stadium sms-accountherstel heeft ingeschakeld. Kies de juiste optie:
  1. Als u sms-accountherstel heeft ingeschakeld om een vergeten hoofdwachtwoord te resetten, stuurt LastPass u een sms met een verificatiecode. Zie hieronder hoe u verder gaat met sms-accountherstel.
  2. Als u sms-accountherstel niet heeft ingeschakeld maar wel een beveiligings-e-mail heeft ingeschakeld, stuurt LastPass een e-mail naar uw secundaire e-mailadres. U kunt op de koppeling in de mail klikken en verder gaan met deze reeks instructies.
 2. Klik op Activeer LastPass-accountherstel.
 3. Als meervoudige verificatie is ingeschakeld, verifieert u uw aanmelding, maar voor deze stap moet u de verificatiecijfers handmatig in uw browser intypen.
 4. Als het volgende venster wordt weergegeven met de melding dat accountherstel is gedetecteerd en dat u onmiddellijk uw wachtwoord moet wijzigen, klikt u op OK om door te gaan.
 5. Voer een nieuw hoofdwachtwoord en (optioneel) een wachtwoordhint in en klik op Bevestigen.
 6. Als u een bericht ziet met de melding dat uw wachtwoord is gewijzigd en dat u wordt geadviseerd zich handmatig af te melden (als u niet automatisch bent afgemeld), klikt u op OK om verder te gaan.
 7. Nadat u bent afgemeld bij LastPass, kunt u zich weer aanmelden met het nieuwe hoofdwachtwoord.

Sms-accountherstel gebruiken om een vergeten wachtwoord te resetten

Een van de methoden waarmee u kunt proberen toegang tot uw account te krijgen als u uw hoofdwachtwoord bent vergeten, is het gebruik van sms-accountherstel om het wachtwoord te resetten. Voor deze methode moet u wel vooraf sms-accountherstel ingeschakeld hebben. Als u sms-accountherstel heeft ingeschakeld voor herstel van het hoofdwachtwoord, doet u het volgende:

 1. Ga naar https://lastpass.com/recover.php, voer uw e-mailadres in en klik op Doorgaan.
 2. Het systeem stuurt u een sms met een cijfercode. Voer deze code in in uw browser en klik op Verifiëren.
 3. Klik op Activeer LastPass-accountherstel.
 4. Als meervoudige verificatie is ingeschakeld, verifieert u uw aanmelding, maar voor deze stap moet u de verificatiecijfers handmatig in uw browser intypen.
 5. Als het volgende venster wordt weergegeven met de melding dat accountherstel is gedetecteerd en dat u onmiddellijk uw wachtwoord moet wijzigen, klikt u op OK om door te gaan.
 6. Voer een nieuw hoofdwachtwoord en (optioneel) een wachtwoordhint in en klik op Bevestigen.
 7. Als u een bericht ziet met de melding dat uw wachtwoord is gewijzigd en dat u wordt geadviseerd zich handmatig af te melden (als u niet automatisch bent afgemeld), klikt u op OK om verder te gaan.
 8. Nadat u bent afgemeld bij LastPass, kunt u zich weer aanmelden met het nieuwe hoofdwachtwoord.

Een oud wachtwoord terugzetten

Als u uw hoofdwachtwoord vergeten bent, is een van de opties die u heeft het resetten van uw wachtwoord naar een eerder gebruikt wachtwoord. Houd hierbij wel rekening met de volgende belangrijke details:

 • Als de meest recente wijziging van uw hoofdwachtwoord langer dan 30 dagen na de vorige wijziging heeft plaatsgevonden, kan deze methode niet worden gebruikt.
 • Als u uw hoofdwachtwoord terugzet naar het vorige wachtwoord, wordt uw LastPass-kluis teruggezet naar de toestand zoals die was direct voordat dat wachtwoord was gewijzigd, dus eventuele wijzigingen die u in uw kluis heeft aangebracht gaan verloren (denk aan veranderingen in opgeslagen wachtwoorden, toegevoegde wachtwoorden, wijzigingen/aanvullingen voor formulierfuncties). Stel dat u op 1 april 2017 uw wachtwoord heeft veranderd, maar u realiseert zich op 15 april 2017 dat u dat wachtwoord vergeten bent, en u wilt terugkeren naar het wachtwoord van 1 april. Als u dit doet, gaan eventuele wijzigingen in uw kluis van na 1 april verloren; uw kluis wordt teruggezet naar de situatie op 1 april, direct voor de wijziging van het wachtwoord.

Het is dan ook verstandig om eerst de andere methoden in dit artikel te proberen om de toegang tot uw account te herstellen. Als deze methoden niet werken, gebruikt u de volgende instructies om uw wachtwoord terug te zetten naar het vorige wachtwoord en om uw account terug te zetten naar de situatie zoals die direct voor de wachtwoordwijziging was.

 1. Ga naar https://lastpass.com/revert.php, voer uw e-mailadres in en klik op Verzend e-mail.
 2. Het systeem stuurt u een mail die twee uur geldig is. Klik op de koppeling in de e-mail (deze is verstuurd naar uw bevestigings-e-mailadres als u dit heb ingesteld, of anders naar uw reguliere e-mailadres voor uw LastPass-account).
 3. Er wordt een nieuw browservenster of -tabblad geopend waarin de datum staat aangegeven waarop uw hoofdwachtwoord voor de laatste keer is gewijzigd. Klik op de koppeling om de wijziging van uw hoofdwachtwoord terug te draaien. Als u nogmaals een melding krijgt, klikt u op OK.
 4. Er wordt een bericht weergegeven waarin staat dat de meest recente wijziging van uw hoofdwachtwoord is teruggedraaid. U kunt zich nu bij LastPass aanmelden met uw vorige wachtwoord.

Als u uw hoofdwachtwoord nog steeds niet kunt herstellen met de hierboven genoemde opties...

Helaas is de laatste en enige optie die u nog heeft het resetten van uw account en het opnieuw verzamelen van uw gegevens (websites, veilige notities, formulierfuncties, identiteiten, enzovoort). Hiermee worden alle opgeslagen, versleutelde gegevens in uw LastPass-account definitief verwijderd, maar uw accountstatus en een aantal instellingen blijven behouden.