HELP FILE

Sites naar LastPass Enterprise- of LastPass Identity-gebruikers pushen

Beheerders van LastPass Enterprise kunnen sites naar gebruikers pushen om een website direct in de kluis van gebruikers te plaatsen. Dit kan gebruikt worden om de kluis van een gebruiker alvast met sites te vullen zodat deze beschikbaar zijn wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, en om SAML-specifieke URL's te pushen naar services die u met uw account heeft gekoppeld voor het gebruik van LastPass Single Sign-On.

Ziet u iets anders? Lees hoe u wachtwoord-apps beheert in de nieuwe ervaring.

Een ander uniek aspect van gepushte sites is dat alle gegevens die u selecteert om naar uw gebruikers te pushen, als gevolg van de gebruikte technologie onversleuteld op LastPass-servers aanwezig blijven tot ze daadwerkelijk naar een gebruiker gepusht worden. Nadat de gegevens naar een gebruiker zijn gepusht, verlaten ze de LastPass-server en worden ze versleuteld in de individuele kluis van de gebruiker. Dit is niet het geval met "persistente pushes": deze sites blijven op de LastPass-server aanwezig tot ze gedeactiveerd of verwijderd worden.

Houd er rekening mee dat de gebruiker die de gepushte site ontvangt, zich ten minste eenmaal moet hebben aangemeld via de LastPass-browserextensie om de site te kunnen ontvangen. Als de gebruiker zich aanmeldt via de LastPass-website, wordt de site niet gepusht.

Enterprise Admin Console met geselecteerde sites die naar gebruikers worden gepusht

Info over het pushen van sites naar gebruikers

Neem het volgende in overweging voordat u sites naar gebruikers pusht:

 • Als een site eenmaal door een gebruiker is ontvangen, kan de beheerder de site niet meer uit de kluis van de gebruiker verwijderen.
 • Een ander uniek aspect van gepushte sites is dat alle gegevens die u selecteert om naar uw gebruikers te pushen, als gevolg van de gebruikte technologie onversleuteld op LastPass-servers aanwezig blijven tot ze daadwerkelijk naar een gebruiker gepusht worden. Na het pushen worden de gegevens van de LastPass-servers verwijderd en worden ze versleuteld in de kluis van de gebruiker.
 • De gegevens voor sites die persistent gepusht worden, blijven in onversleutelde vorm opgeslagen op de LastPass-servers totdat de gegevens worden gepusht naar nieuwe gebruikers die worden toegevoegd aan uw groepen of uw bedrijfsaccount. De gegevens blijven evenwel onversleuteld op de LastPass-servers aanwezig (in afwachting van de push) tenzij de persistente site handmatig wordt gedeactiveerd of verwijderd. Hieronder vindt u meer info.

Sites pushen met een CSV-upload

U kunt ons CSV-voorbeeldbestand downloaden of zelf uw eigen spreadsheet maken die voor wat betreft titelkolommen en indeling met ons voorbeeldbestand moet overeenkomen.

U kunt ook aangepaste velden aan uw CSV-bestand toevoegen, in de volgende indeling:

fieldname0,fieldtype0,fieldvalue0,fieldname1,fieldtype1,fieldvalue1

Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebruik van de aangepaste veldindeling:

usernamefield,text,newuser,pwfield,password,abc123

Dit levert een tekstveld op met de naam usernamefield en de waarde newuser, en een wachtwoordveld met de naam pwfield en de waarde abc123.

 1. Meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord om de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard te openen.
 2. Ga in het navigatiegedeelte links naar Geavanceerde opties > Sites naar gebruikers pushen.
 3. Klik op Bestand kiezen, selecteer uw bestand en klik op Openen.
 4. Klik op Site pushen onder aan de pagina.

De gebruikers kunnen de gepushte site ontvangen als ze zich afmelden nadat de site is gepusht en zich vervolgens weer aanmelden bij LastPass via de browserextensie.

Handmatig velden invullen om sites te pushen

U kunt als volgt alle vereiste velden invullen om sites te pushen:

 1. Meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord om de Admin Console op https://lastpass.com/company/#!/dashboard te openen.
 2. Ga naar Geavanceerde optiesSites naar gebruikers pushen.
 3. Vul de volgende vereiste velden in:
  • Gebruiker(s) – Gebruik de vervolgkeuzelijst om de gebruiker of gebruikersgroepen te selecteren naar wie u de site wilt pushen. U kunt ook Alle gebruikers selecteren om alle huidige en toekomstige gebruikers in het bedrijfsaccount of alle huidige en toekomstige leden van een gebruikersgroep te selecteren.
   Opmerking:  Wanneer Groep of Alle gebruikers wordt geselecteerd, heeft u de optie de site in te schakelen als persistente push. Hieronder vindt u meer info.
  • URL – De URL van de sitevermelding die u wilt pushen
  • Naam – De naam die u wilt geven aan de sitevermelding in de kluizen van de gebruikers
  • Map – De naam van de map waaraan u deze site wilt toevoegen in de kluizen van de gebruikers
  • Gebruikersnaam – De gebruikersnaam die de gebruikers gebruiken om zich bij deze site aan te melden. U kunt hiervoor het volledige e-mailadres gebruiken van de gebruiker die als LastPass-accountnaam wordt gebruikt (alleen het gedeelte van het e-mailadres met de gebruikersnaam) of een aangepaste gebruikersnaam die u handmatig invoert
  • Wachtwoord – Het wachtwoord dat voor aanmelding bij de site gebruikt wordt
  • Notities – Eventuele notities die u wilt invoeren in het notitiegedeelte van de sitevermelding
  • Favoriet – Schakel het selectievakje in om toe te staan dat deze site als Favoriet wordt gemarkeerd in de kluizen van de gebruikers
 4. Als u klaar bent, klikt u op Site pushen.

De gebruikers kunnen de gepushte site ontvangen als ze zich afmelden nadat de site is gepusht en zich vervolgens weer aanmelden bij LastPass via de browserextensie.

Persistent sites pushen

Het persistent pushen van een site is een optionele instelling die u kunt gebruiken nadat u ervoor gekozen heeft een site naar een groep met gebruikers of alle gebruikers in uw Enterprise-account te pushen (dit geldt niet voor individuele gebruikers). LastPass bewaart de site-informatie (onversleuteld) op onze servers en pusht de site naar alle nieuwe gebruikers die worden toegevoegd wanneer u Groep of Alle gebruikers selecteert. Dit vindt plaats wanneer ze aan uw bedrijfsaccount worden toegevoegd. Nadat de gebruikers zich aanmelden via de LastPass-browserextensie om de site te ontvangen, worden de gegevens in hun kluis versleuteld.

Eerder gepushte sites

U kunt alle eerder gepushte sites en gedetailleerde informatie over elk daarvan inzien, en ervoor kiezen een persistente site te deactiveren of te verwijderen.

 1. Ga in de Admin Console naar Geavanceerde optiesSites naar gebruikers pushen.
 2. Klik boven in de pagina op de hyperlink Klik hier om een logboek met eerder gepushte sites weer te geven.
 3. Op de pagina ziet u de naam van de gepushte site, een lijst met gebruikersgroepen waarnaar de site gepusht is en informatie over de vragen of de push persistent was en of de push nog actief is. Daarnaast kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
  • Details – Geeft de individuele gebruikers weer waarnaar de sites is gepusht.
  • Deactiveren – Voorkomt dat persistente pushes naar nieuwe gebruikers worden gepusht. Hiermee wordt de persistente push in feite "uitgeschakeld". Sites kunnen op een later moment weer geactiveerd worden om "opnieuw te pushen" naar eventuele nieuwe gebruikers die zijn toegevoegd nadat het pushen gedeactiveerd was.
  • Verwijderen – Hiermee wordt de gepushte site definitief uit het systeem verwijderd. Hiermee wordt de sitevermelding overigens niet uit de individuele kluizen verwijderd, maar wordt alleen de push van de LastPass-servers verwijderd.