HELP FILE

Items definitief verwijderen

Zodra een opgeslagen wachtwoord, veilige notitie of ander item is verwijderd uit uw LastPass-kluis, wordt het verplaatst naar de opslagplaats met verwijderde items. U kunt de items handmatig definitief verwijderen binnen een termijn van 30 dagen. Doet u dit niet, dan worden ze na het verstrijken van deze termijn definitief verwijderd door LastPass. U kunt verwijderde items ook binnen 30 dagen nadat ze verwijderd zijn herstellen.

Actiemenu Verwijderde items in de kluis

Een verwijderd item definitief verwijderen

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als deze functie voor uw account is ingeschakeld).

 4. Klik op het actieve LastPass-pictogram in de knoppenbalk en klik op Mijn kluis openen.
 5. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
 6. Selecteer Verwijderde items weergeven.
 7. Zoek het verwijderde item en klik op het pictogram Verwijderen rechts onderin.
 8. Klik op Ja om het item definitief te verwijderen.

Meerdere verwijderde items definitief verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer Verwijderde items weergeven.
 4. Houd de cursor boven elk item en schakel het selectievakje rechtsboven in om het item te selecteren.
 5. Gebruik de vervolgkeuzelijst "Acties" en selecteer Definitief verwijderen.
 6. Klik op Ja om de geselecteerde items definitief te verwijderen.

Alle verwijderde items definitief verwijderen

 1. Meld u aan bij LastPass en open uw kluis:
  1. Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer Verwijderde items weergeven.
 4. Klik in het bovenste navigatiegedeelte op Alles definitief verwijderen.
 5. Klik op Ja om alle weergegeven items definitief te verwijderen.