HELP FILE

Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator is een app voor meervoudige verificatie voor mobiele apparaten die tijdens het proces voor verificatie in twee stappen codes op basis van tijd genereert. De opties voor push-berichten met één tikje op het scherm en verificatie met zescijferige sms-codes worden niet ondersteund als deze mobiele verificator wordt gebruikt.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

LastPass-beheerders wordt geadviseerd de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te voltooien in de Admin Console.

Onderwerpen in dit artikel:

De Microsoft Authenticator-app instellen

Uw account instellen en configureren

Microsoft Authenticator gebruiken

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Overstappen van Google Authenticator op Microsoft Authenticator

De Microsoft Authenticator-app instellen

 1. Installeer de Microsoft Authenticator-app voor iOS of Android en open de app.
 2. Klik in het Microsoft Authenticator-venster op Bekijk QR-code in het gedeelte "Om te beginnen" boven in het venster.
 3. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Doorgaan.
 4. Open de Microsoft Authenticator-app op uw mobiele apparaat, tik op het pictogram Toevoegen of op Account toevoegen, klik op Account > Overig. Het venster QR-code scannen wordt geopend.
 5. Gebruik de camera van uw apparaat om de QR-code te scannen. Hiermee wordt automatisch een nieuwe vermelding voor LastPass in de Microsoft Authenticator-app aangemaakt.
 6. Ga naar het Microsoft Authenticator-venster in uw browser en klik op OK nadat de QR-code is gescand.

Uw account instellen en configureren

 1. Meld u aan bij LastPass als u nog niet bent aangemeld.
 2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 3. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 4. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 5. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Microsoft Authenticator.
 6. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 7. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Microsoft Authenticator wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als Microsoft Authenticator wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.
 8. Klik in het gedeelte "QR-code" op Bekijk om uw QR-code te scannen in de Microsoft Authenticator-app.
 9. Kies bij de optie "Persoonlijke sleutel" op Weergeven als uw mobiele apparaat geen camera heeft en u de persoonlijke sleutel handmatig wilt invoeren in de Microsoft Authenticator-app.
 10. Kies bij de optie "Sleutel opnieuw aanmaken" op Opnieuw aanmaken als u uw mobiele apparaat verloren bent of als u het idee heeft dat de beveiliging van uw bestaande sleutel in gevaar is.
 11. In het gedeelte "Meer informatie" kunt u ervoor kiezen naar de downloadsite van de mobiele app te gaan of dit artikel te lezen.
 12. Klik als u klaar bent op Bijwerken, voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 13. Als u wordt gevraagd naar de verificatiecode die in de Microsoft Authenticator-app op uw mobiele apparaat wordt weergegeven, voert u die in en klikt u op OK.
 14. Klik op OK bij de bevestiging dat Microsoft Authenticator correct is ingesteld.

Microsoft Authenticator gebruiken

 1. Open de Microsoft Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 2. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
 3. Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven om uw aanmelding te verifiëren. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt in het venster voor meervoudige verificatie klikken op Ik ben mijn Microsoft Authenticator-apparaat verloren. Nadat u bent omgeleid kunt u uw e-mailadres voor LastPass invoeren en op E-mail verzenden klikken. U ontvangt dan een e-mail met instructies over het uitschakelen van meervoudige verificatie. Als u geen e-mail ontvangt, heeft u mogelijk een tweede beveiligings-e-mailadres ingeschakeld waarnaar de e-mail is verstuurd. Controleer ook uw antispaminstellingen. Als u Enterprise-gebruiker bent, zijn er voor uw account mogelijk beleidsregels van kracht waardoor u meervoudige verificatie niet via e-mail kunt uitschakelen. Als dat het geval is, neemt u contact op met uw LastPass-beheerder zodat deze de optie voor u kan uitschakelen.

Meervoudige verificatie uitschakelen

Overstappen van Google Authenticator op Microsoft Authenticator

Raadpleeg de instructies in de volgende informatiebronnen op basis van uw rol in uw LastPass-account: