HELP FILE

Microsoft Authenticator gebruiken

Microsoft Authenticator is een app voor meervoudige verificatie voor mobiele apparaten die tijdens het proces voor verificatie in twee stappen codes op basis van tijd genereert.

Functies en compatibiliteit

De Microsoft Authenticator-app instellen

 1. Installeer de Microsoft Authenticator-app voor iOS of Android.
 2. Open de Microsoft Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 3. Tik op het pictogram Toevoegen of de optie Een account toevoegen.
 4. Selecteer het gewenste accounttype. Selecteer desgevraagd Scan QR code (QR-code scannen).
  De camera van uw apparaat is nu klaar om een code te scannen in LastPass om Microsoft Authenticator in te stellen voor uw LastPass-account.

Instellen en configureren in LastPass

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPassen selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Microsoft Authenticator.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Microsoft Authenticator wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als Microsoft Authenticator wordt gebruikt.
   Opmerking:

   Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Voor het gedeelte "QR-code" klikt u op Weergeven.
 8. Voer desgevraagd uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
  Uw QR-code wordt nu weergegeven. U kunt de camera van uw mobiele apparaat gebruiken om te scannen en een vermelding voor uw LastPass-account aan te maken.
  Tip: Voor de optie "Persoonlijke sleutel" klikt u op Weergeven als uw mobiele apparaat geen camera heeft en u de persoonlijke sleutel handmatig wilt invoeren in de Microsoft Authenticator-app.
 9. Klik op Bijwerken als u klaar bent.

 10. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 11. Als u wordt gevraagd naar de verificatiecode die in de Microsoft Authenticator-app op uw mobiele apparaat wordt weergegeven, voert u die in en klikt u op OK.
 12. Klik op OK in het bevestigingsbericht.
  Microsoft Authenticator is correct ingesteld voor gebruik wanneer u zich aanmeldt bij uw LastPass-account.

Microsoft Authenticator gebruiken om u aan te melden bij LastPass

U kunt zich aanmelden en uw LastPass-kluis openen vanaf een desktopcomputer of een mobiel apparaat.

Aanmelden vanaf een desktopcomputer en verifiëren
 1. Open de verificatie-app op uw mobiele apparaat.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel op de optie Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken klikken en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als u onderdeel bent van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken" niet weergegeven.

 4. Volg de aanwijzingen voor verificatie, afhankelijk van de manier waarop meervoudige verificatie voor uw account is geconfigureerd (bijv. zescijferige wachtwoordcode, sms-code, push-bericht, enzovoort).
 5. Schakel desgewenst de instelling voor de optie Vertrouw deze computer gedurende 30 dagen in en geef een computernaam op in het dialoogvenster voor de verificatie van LastPass. Anders klikt u op Aanmelding verifiëren.

  Meer informatie over het beheer van vertrouwde apparaten.

U bent nu aangemeld bij LastPass en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.
Aanmelden vanaf een mobiel apparaat en verifiëren
 1. Open de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en selecteer of tik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel de optie Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken aantikken of selecteren, en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als u onderdeel bent van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken" niet weergegeven.

 4. Volg de instructries voor verificatie. Deze variëren afhankelijk van de vraag hoe meervoudige verificatie is geconfigureerd voor uw (bijv. zescijferige toegangscode, sms-code, push-bericht, enzovoort).
 5. U kunt desgewenst op Vertrouw dit apparaat inschakelen zodat u zich de komende 30 dagen niet hoeft te verifiëren. Anders kiest u Volgende om verder te gaan.
  U bent nu aangemeld bij de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie hebt ingeschakeld uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt u meervoudige verificatie uitschakelen via e-mail zodat u zich kunt aanmelden bij uw LastPass-account.

Opnieuw een sleutel genereren voor Microsoft Authenticator

U kunt voor Microsoft Authenticator een sleutel regenereren om het opnieuw in te stellen voor uw LastPass-account als u uw mobiele apparaat verloren bent of het idee heeft dat de beveiliging van uw bestaande sleutel gecompromitteerd is geraakt. Houd er rekening mee dat u Microsoft Authenticator hiervoor opnieuw moet koppelen aan uw LastPass-account, en vervolgens Microsoft Authenticator opnieuw moet inschakelen via de opties voor meervoudige verificatie in uw LastPass-accountinstellingen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Microsoft Authenticator.
 5. Klik bij de optie "Sleutel opnieuw genereren" op Opnieuw genereren.
 6. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
  Microsoft Authenticator is nu uitgeschakeld voor uw LastPass-account.
 7. Klik desgevraagd op OK.
U kunt Microsoft Authenticator opnieuw koppelen met uw account en vervolgens Microsoft Authenticator opnieuw inschakelen in uw opties voor meervoudige verificatie.

Overstappen van Google Authenticator op Microsoft Authenticator

Raadpleeg de instructies in de volgende informatiebronnen op basis van uw rol in uw LastPass-account: