HELP FILE

Uw URL-regels beheren

U kunt bepalen hoe LastPass bepaalde URL's moet behandelen als u voor een bepaalde websites meer dan één set aanmeldingsgegevens gebruikt. U kunt drie soorten URL-matches instellen – een pad, host, en poort – en u kunt meerdere van deze regels toepassen, zodat er minder sets met aanmeldingsgegevens worden aangeboden voor uw websites.

Bent u een LastPass Enterprise-beheerder? U kunt de Uw URL-regels beheren voor uw organisatie vanuit uw Admin Console.

Matches op pad-niveau

Als u aanmeldingsgegevens heeft voor Amazon.com/shopping en voor Amazon.com/creditcard, kunt u een regel "/shopping" opgeven zodat LastPass alleen uw gegevens invult voor Amazon.com/shopping, maar niet voor Amazon.com/creditcard. Ga als volgt te werk om zo'n regel in te stellen voor matches op pad-niveau (bijvoorbeeld voor het element "shopping" in Amazon.com/shopping):

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad URL-regels en klik op Toevoegen.
 4. Voer informatie over Domein of Host en Pad in en bepaal vervolgens of u een Exacte match op host-niveau en/of een Exacte match op poort-niveau wilt. Klik vervolgens op Toevoegen. Lees voor meer informatie de onderdelen over matches op host-niveau en matches op poort-niveau.

Matches op host-niveau

Als u één set aanmeldingsgegevens heeft voor "Amazon.com" en een andere voor een van de bijbehorende subdomeinen, "shopping.Amazon.com", kunt u met matching op host-niveau bepalen hoe LastPass zich op deze sites gedraagt. U kunt bijvoorbeeld een regel vastleggen, zodat LastPass alleen de aanmeldingsgegevens invult voor "Amazon.com" maar niet voor "shopping.Amazon.com". Ga als volgt te werk een dergelijke regel vast te leggen:

 1. Selecteer vanuit uw LastPass-kluis Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik op het tabblad URL-regels en klik op Toevoegen.
 3. Voer een domein of host in, en stel de Exacte match op host-niveau in op Ja. Klik op Toevoegen.

Matches op poort-niveau

U kunt verschillende aanmeldingsgegevens hebben voor verschillende poorten op dezelfde site (een poort komt aan het einde van de URL en wordt direct voorafgegaan door een dubbele punt; in https://Amazon.com:7634, is 7634 de poort). U kunt bijvoorbeeld één set aanmeldingsgegevens gebruiken voor https://Amazon.com:7634 en een andere set voor https://Amazon.com:8547. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat LastPass alleen aanmeldingsgegevens voor één poort opgeeft:

 1. Selecteer vanuit uw LastPass-kluis Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik op het tabblad URL-regels en klik op Toevoegen.
 3. Voer een domein of host in, en stel de Exacte match op poort-niveau in op Ja. Klik op Toevoegen.

Gerelateerd

Nooit-URL's beheren

Uw Favorieten beheren

Hoe verander ik de volgorde van meerdere aanmeldingen voor een site?