HELP FILE

De formulierfunctie beheren

U kunt nieuwe items aan uw kluis toevoegen en deze gebruiken om gemakkelijk online webformulieren in te vullen (denk bijvoorbeeld aan adressen, betaalkaarten, bankrekeningen of zorgpolissen). U kunt ook de instellingen van items beheren, bijlagen toevoegen, items delen en de geschiedenis van items weergeven. U kunt ook verhinderen dat LastPass veldpictogrammen weergeeft voor bepaalde formuliervelden. De volgorde van de items die in het navigatiegedeelte links worden weergegeven, hangt af van welke items u als eerst heeft toegevoegd.

Een nieuw item toevoegen

Items worden gebruikt om online webformulieren in te vullen (denk bijvoorbeeld aan adressen, betaalkaarten, bankrekeningen of zorgpolissen).

Handmatig toevoegen:

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  • Uw item toevoegen met behulp van de browserextensie:
   1. Klik op het actieve LastPass-pictogram .
   2. Klik op Item toevoegen.
   3. Selecteer het gewenste itemtype.
  • Uw item toevoegen vanuit uw kluis:
   1. Klik op het gewenste itemtype in het navigatiegedeelte links (indien weergegeven).
   2. Klik op het pictogram Item toevoegen .
   3. Selecteer het gewenste itemtype.
 3. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. U kunt eventueel ook het volgende doen:
  • Selecteer een map om de notitie in op te slaan
  • Klik op Geavanceerde instellingen en gebruik de vervolgkeuzelijst Taal automatisch invullen om de gewenste taal te selecteren
  • Klik op Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje in bij de optie "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten"
  • Klik op Bijlage toevoegen om een of meerdere bestanden bij dit item op te slaan (zie hieronder)
  • Klik op het pictogram Favoriet om dit item in te stellen als favoriet (meer informatie over favorieten)
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Velden niet automatisch laten invullen

Om te voorkomen dat LastPass bepaalde velden automatisch invult op websites of in toepassingen die u kunt beheren, kunt u uw item(s) bewerken om het kenmerk 'data-lpignore'=true toe te voegen aan de formuliervelden die u niet automatisch wilt invullen.

Voorkomen dat het veldpictogram wordt weergegeven voor bepaalde items

Als u niet wilt dat het grijze LastPass-veldpictogram voor automatisch invullen wordt weergegeven in uw inlogvelden, kunt u deze uitschakelen in de voorkeursinstellingen van de LastPass-browserextensie (als u wilt dat de pictogrammen voor alle sites worden verwijderd), of een site toevoegen als Nooit-URL (als u wilt dat het pictogram niet voor specifieke sites wordt weergegeven).

Meer informatie vindt u hier.

Een item bewerken of verwijderen

 1. Zoek het item dat u wilt bijwerken en klik op Bewerken.
 2. Voer uw wijzigingen door. U kunt ook het volgende doen:
  • Selecteer een map om de notitie in op te slaan
  • Klik op Geavanceerde instellingen en gebruik de vervolgkeuzelijst Taal automatisch invullen om de gewenste taal te selecteren
  • Klik op Geavanceerde instellingen en schakel het selectievakje in bij de optie "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten"
  • Klik op Bijlage toevoegen om een of meerdere bestanden bij deze notitie op te slaan (zie hieronder)
  • Klik op het pictogram Favoriet om dit item als favoriet te markeren
  • Klik op het pictogram Delen , voer het e-mailadres van de ontvanger in en klik op Delen (zie hieronder)
  • Klik op het pictogram Verwijderen om een item te verwijderen en naar Verwijderde items te verplaatsen
  • Klik op het pictogram Notitiegeschiedenis en klik op Weergeven om alle wijzigingen te bekijken die in het item zijn aangebracht (zie hieronder)
 3. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan indien dat van toepassing is.

Info over het toevoegen van bijlagen aan items

Bijlagen toevoegen kan handig zijn om ervoor te zorgen dat u altijd toegang houdt tot belangrijke documenten, voor als u deze kwijtraakt of als u geen toegang heeft tot een uitgeprinte versie.

Opmerking: De binaire component van LastPass moet geïnstalleerd zijn om bijlagen te kunnen uploaden.

LastPass-gebruikers kunnen verschillende bestandsindelingen als bijlage toevoegen aan hun items, onder de volgende voorwaarden:

 • Moet een ondersteunde bestandsindeling zijn: "csv", "doc", "docx", "odt", "ppt", "pptx", "txt", "xls", "xlsx", "pdf", "png", "gif", "jpg", "m4a", "mpg", "wav", "avi", "rtf", "html", "htm", "mov", "tiff", "tif", "jpeg", "wmv", "tsv", "zip", "rar", "log", "key"
 • Iedere bijlage kan tot 10 MB zijn. Uw totale opslaglimiet hangt af van uw accounttype (gebruikers van Free hebben tot 50 MB, in Premium, Families, Teams, Enterprise en Identity is het maximum 1 GB).

Beperkingen

 • Bijlagen kunnen niet worden geopend vanuit de online kluis in een webbrowser (bijv. na aanmelding bij https://www.lastpass.com). U kunt alleen bijlagen downloaden via de browserextensie, de bureaubladtoepassing, of de mobiele app.

Info over het delen van items met anderen

 • Als u een item heeft gedeeld, krijgt de ontvanger de status "In behandeling" totdat hij het gedeelde item heeft geaccepteerd. U kunt klikken op het pictogram Uitnodiging opnieuw versturen om de uitnodiging nog een keer te verzenden, of op Uitnodiging annuleren om de uitnodiging in te trekken.
 • Wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert, wordt het item gedeeld. Als het item wordt bijgewerkt, moet u het opnieuw delen, om zeker te weten dat de ontvanger de meest recente versie van het item heeft. Indien gewenst kunt u de toegang intrekken door op het pictogram Toegang intrekken te klikken.
  Opmerking: Voor de ontvanger is de downloadtijd voor bijlagen afhankelijk van de grootte van het bestand (of de bestanden) die u deelt.

Info over itemgeschiedenis

U kunt wijzigingen in uw items weergeven met behulp van de itemgeschiedenis.

Opmerking: De itemgeschiedenis geeft u alleen een overzicht van de laatste vijf wijzigingen die in ieder item zijn doorgevoerd.
 1. Als u een item bewerkt, kunt u het pictogram Geschiedenis aanklikken.
 2. Klik op Weergeven om het item weer te geven in de oorspronkelijke versie, vóór de opgeslagen wijzigingen.