HELP FILE

Vertrouwde apparaten voor meervoudige verificatie beheren

Meervoudige verificatie is een beveiligingsvoorziening die kan worden ingeschakeld voor bescherming tegen onbevoegde toegang tot uw account. Als u een eigen apparaat gebruikt dat alleen door uzelf wordt gebruikt en u algemene best practices op het gebied van beveiliging volgt (een anti-virussysteem gebruiken, verdachte koppelingen vermijden, enzovoort), kunt u ervoor kiezen uw apparaat te "vertrouwen", zodat de vraag om meervoudige verificatie gedurende 30 dagen wordt overgeslagen. U kunt ook het vertrouwen intrekken voor een apparaat, zodat u opnieuw om meervoudige verificatie wordt gevraagd.

Een apparaat vertrouwen (vraag om meervoudige verificatie overslaan)

Als u gedurende 30 dagen meervoudige verificatie wilt overslaan voor een bepaald apparaat maar wel wilt dat de vraag om meervoudige verificatie op andere apparaten wordt gesteld, gaat u als volgt te werk:
 1. Meld u aan bij LastPass met het apparaat waarvoor u meldingen voor meervoudige verificatie wilt overslaan.
 2. Als u om meervoudige verificatie wordt gevraagd, schakelt u het selectievakje in om de optie Dit 30 dagen vertrouwen in te schakelen.

  Opmerking: Als u niet om deze optie wordt gevraagd, betekent dat dat u meervoudige verificatie niet heeft ingeschakeld of dat u dit apparaat al als vertrouwd apparaat heeft ingesteld.

Dit apparaat wordt nu vermeld bij uw vertrouwde apparaten.

Vertrouwen voor een apparaat intrekken (om meervoudige verificatie gevraagd worden)

Als u meervoudige verificatie heeft ingesteld voor uw account en een apparaat heeft vertrouwd maar dit vertrouwen nu moet intrekken (zodat er opnieuw om meervoudige verificatie wordt gevraagd), gaat u als volgt te werk:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Vertrouwde apparaten.
 4. Zoek uw apparaat in de kolom "Label" (u ziet hier de automatisch aangemaakte standaardnaam, tenzij u zelf een andere naam heeft opgegeven) en schakel het selectievakje onder Ingeschakeld uit. Als u klaar bent, sluit u het venster Accountinstellingen.

U heeft het vertrouwen voor dit apparaat ingetrokken en u krijgt de volgende keer dat u LastPass vanaf dit apparaat gebruikt de vraag een verificatie uit te voeren.