HELP FILE

Mobiele apparaten beheren die LastPass gebruiken

In de accountinstellingen van uw LastPass-kluis kunt u instellingen voor toegangsbeperking voor nieuwe of niet-herkende mobiele apparaten beheren. U kunt ook de toegang intrekken of opnieuw toekennen voor mobiele apparaten die uw LastPass-account al hebben gebruikt, de naam van het label (de UUID) van het mobiele apparaat wijzigen of het apparaat uit de lijst verwijderen.

Opmerking: Voor een betere beveiliging hashen we de UUID's op de server. De UUID's die worden weergegeven in de LastPass-beveiligingsmeldingen zien er dan ook anders uit dan wat wordt toegevoegd aan het tabblad Mobiele apparaten in de accountinstellingen. U ontvangt geen beveiligingsmeldingen tenzij u beperkingen voor mobiele toegang heeft ingesteld.

Toegangsbeperkingen voor nieuwe mobiele apparaten beheren

LastPass heeft de optie een verificatiemail te versturen met daarin een beveiligde koppeling voor toegang tot uw account vanaf een mobiel apparaat. U kunt deze optie in- of uitschakelen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik op Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Mobiele apparaten.
 4. U heeft de volgende mogelijkheden:
  • Als u de toegang wilt beperken tot uitsluitend de apparaten die u geverifieerd heeft, klikt u op Inschakelen. Als u een knop met de tekst Uitschakelen ziet, betekent dat dat de toegang al beperkt is.

  • Als u de toegang niet wilt beperken tot geverifieerde mobiele apparaten, klikt u op Uitschakelen. Als u een knop met de tekst Inschakelen ziet, betekent dat dat de toegang al onbeperkt is.

Verificatie van mobiele apparaten beheren

Als u de autorisatie van een mobiel apparaat wilt verwijderen, zodat uw LastPass-account niet langer via dit apparaat benaderd kan worden (bijv. bij verlies van het apparaat), of als u een eerder verwijderd apparaat opnieuw wilt autoriseren, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik op Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mobiele apparaten en zoek het mobiele apparaat in kwestie. Gebruik de vervolgkeuzelijst onder Toegang om de optie Toegestaan (bij autoriseren of opnieuw autoriseren) of Geweigerd (om de autorisatie in te trekken) voor het apparaat te selecteren.

 4. Bij de volgende melding kunt u op Ja klikken als u direct alle actieve sessies wilt afmelden, of op Nee als u aangemeld wilt blijven bij alle actieve sessies maar toekomstige aanmeldingen wilt blokkeren totdat de laatste actieve sessie is beëindigd.
Opmerking:  Als u zich probeert aan te melden vanaf een mobiel apparaat waarvan de autorisatie is ingetrokken of vanaf een apparaat dat nog niet met uw LastPass-account gebruikt is, verstuurt LastPass (nadat uw e-mailadres en hoofdwachtwoord correct zijn ingevoerd) een e-mail met een verificatiekoppeling waarmee u kunt bevestigen dat u dat apparaat aan uw account wilt toevoegen. Nadat u de verificatiekoppeling in de e-mail heeft aangeklikt, is het apparaat toegestaan voor gebruik. Vervolgens kunt u zich met uw mobiele apparaat aanmelden bij uw LastPass-account en wordt uw apparaat weergegeven in het overzicht op het tabblad Mobiele apparaten.

Een mobiel apparaat verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik op Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mobiele apparaten en zoek het mobiele apparaat in kwestie. Klik onder "Actie" op het pictogram Verwijderen .
 4. Klik op OK wanneer u hierom gevraagd wordt.
 5. Als het apparaat verwijderd is, kunt u het venster Accountinstellingen afsluiten.

De naam van een label/willekeurige identificatie van een mobiel apparaat wijzigen

Als u zich bij LastPass aanmeldt met een mobiel apparaat, wordt dat apparaat opgenomen in het overzicht van mobiele apparaten onder Accountinstellingen. Voor veiligheidsdoeleinden wordt het label/de willekeurige identificatie (UUID) van het mobiele apparaat weergegeven als een reeks willekeurig gegenereerde letters en cijfers in UUID-indeling. Dat houdt in dat de daadwerkelijke UUID van een mobiel apparaat in geen enkel LastPass-systeem wordt geregistreerd. U kunt de UUID eventueel wijzigen zodat deze gemakkelijker leesbaar wordt. Dit doet u als volgt:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik op Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mobiele apparaten en zoek het mobiele apparaat in kwestie. Klik onder "Actie" op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie.
 4. Breng onder "Label of willekeurige identificatie" de gewenste wijzigingen aan in het veld en klik vervolgens op het pictogram Opslaan .
 5. Als de wijzigingen zijn opgeslagen kunt u het venster Accountinstellingen sluiten.