HELP FILE

Gedeelde mappen beheren in LastPass Families

In LastPass Families kunt u items uit uw kluis (wachtwoorden, betaalkaarten, veilige notitie, etc.) delen door gedeelde mappen te maken. Met behulp van gedeelde mappen kunt u de items eenvoudig delen met gezinsleden, terwijl uw persoonlijke items gescheiden blijven in uw eigen kluis. Items kunnen worden verplaatst naar of verplaatst uit een gedeelde map. U kunt beheren welke gezinsleden toegang hebben tot uw gedeelde mappen, een standaardmap converteren zodat deze wordt gedeeld, een gedeelde map verwijderen en/of definitief verwijderen en meer informatie krijgen over verborgen wachtwoorden voor items in gedeelde mappen.

Gedeelde mappen worden ook ondersteund in LastPass Teams- en Enterprise- en Identity- accounts. Lees meer over het delen van afzonderlijke items onder Het Sharing Center gebruiken.

Een gedeelde map aanmaken

U kunt gedeelde mappen maken om items te delen met andere gezinsleden.

Opmerking:  U kunt niet een map delen met andere LastPass-gebruikers buiten uw LastPass Families-account – u kunt alleen delen met andere gezinsleden binnen uw eigen account.
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik bovenaan op het tabblad Gedeelde mappen beheren en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen voor Gedeelde map toevoegen.

 4. Maak een naam aan voor uw gedeelde map en gebruik de vervolgkeuzelijst om specifieke toegangsrechten te selecteren voor ieder gezinslid in uw LastPass Families-account. Eventueel kunt u het selectievakje Uitgenodigde gezinsleden e-mailen aanvinken, zodat die gezinsleden (die hun account nog niet geactiveerd hebben) een melding krijgen van hun toegangsrechten, zodra ze hun account activeren.
 5. Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen.
 6. Uw nieuwe gedeelde map verschijnt op uw tabblad Gedeelde mappen beheren in het Sharing Center, en in de kluisweergave.

  Bevoegdheden voor gedeelde mappen

Items naar een gedeelde map verplaatsen

Er zijn verschillende manieren om items vanuit uw kluis naar een gedeelde map te verplaatsen, of om items vanuit een bepaalde map naar een gedeelde map te verplaatsen.

Let op het volgende:
 • U kunt geen items verplaatsen die individueel met u gedeeld zijn via uw eigen gedeelde map.
 • Als u een item verplaatst naar een gedeelde map, wordt een extra back-up van het gedeelde item automatisch verplaatst naar de map Verwijderde Items en daar tot 30 dagen opgeslagen. Dit is een voorzorgsmaatregel zodat u het geback-upte item in uw Verwijderde Items eventueel kunt herstellen, voor het geval u het gedeelde item niet langer kunt lokaliseren of het delen niet lukt en het item daardoor beschadigd raakt. Lees hoe u verwijderde items kunt herstellen.

Slepen en neerzetten om te verplaatsen

 1. Selecteer terwijl u bent aangemeld bij uw LastPass-kluis het itemtype in het navigatiegedeelte links.
 2. Ga naar het gewenste item, klik erop en sleep het naar de gewenste map.

  Tip: Als u verschillende items tegelijk wilt verplaatsen, schakelt u bij ieder item het selectievakje rechtsboven in, klikt u op een van de geselecteerde items en sleept u het naar de gewenste map. Hiermee worden alle geselecteerde items verplaatst.

 3. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Rechtsklikken om te verplaatsen

 1. Selecteer terwijl u bent aangemeld bij uw LastPass-kluis het itemtype in het navigatiegedeelte links.
 2. Ga naar het gewenste item, klik met de rechtermuisknop en selecteer Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.

  Tip: Als u verschillende items tegelijk wilt verplaatsen, schakel dan bij ieder item het selectievakje rechtsboven in. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde items en selecteer Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.

 3. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Het Actiemenu gebruiken om te verplaatsen

 1. Selecteer terwijl u bent aangemeld bij uw LastPass-kluis het itemtype in het navigatiegedeelte links.
 2. Ga naar het gewenste item, klik met de rechtermuisknop en selecteer Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.
 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer Organiseren of Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.
 4. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Een itemvermelding bewerken om te verplaatsen

U kunt een item ook naar een gedeelde map verplaatsen tijdens het bewerken ervan. Lees voor meer informatie Uw websites beheren of Uw veilige notities beheren.

Items uit een gedeelde map verwijderen

Als u items verplaatst uit een gedeelde map (naar een standaard map in uw kluis), hebben gebruikers met wie u deze items had gedeeld geen toegang meer.

Opmerking: Als u uw LastPass Families-account verwijdert, moet u alle items uit uw gedeelde mappen verwijderen voordat uw account kan worden gesloten.
 1. Klik in uw LastPass-kluis op het gewenste itemtype in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer en verplaats het gewenste item of de gewenste items met slepen en neerzetten, klikken met de rechtermuisknop, via het Actiemenu, of de methode bewerken zoals hierboven uitgelegd in de vorige gedeelten.
 3. Selecteer de gewenste standaardmap (de naam van de map begint niet met "Gedeeld") of selecteer (geen) om de items naar uw kluis te verplaatsen.
 4. Als u een melding ontvangt dat anderen hun toegang tot deze gedeelde items verliezen, klikt u op Ja om door te gaan.

Toegang van gezinsleden tot een gedeelde map beheren

Als u een gedeelde map heeft gemaakt, houd dan de muis erboven en klik op Beheren. U kunt ieder gezinslid in uw account zien en hun toegangsrechten voor de gedeelde map instellen. Kies uit de volgende opties voor toegangsrechten:

 • Beheerder: Gezinsleden kunnen sites in gedeelde mappen bewerken en anderen uitnodigen voor de map.
 • Alleen-lezen-toegang: Gezinsleden kunnen items in de gedeelde map bekijken, maar ze kunnen ze niet bewerken of anderen uitnodigen voor de map.
 • Geen toegang: Gezinsleden hebben geen toegang tot de items in deze gedeelde map.

Een gedeelde map verwijderen

 1. Selecteer vanuit de kluis Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer het tabblad Gedeelde mappen beheren.
 3. Zoek de gewenste gedeelde map en klik op het pictogram Verwijderen in het navigatiegedeelte rechts.
 4. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.
  Uw gedeelde map is nu verplaatst naar uw Verwijderde Items.

Best practices voor het verwijderen van een gedeelde map

 1. Verplaats alle items uit uw gedeelde map naar een (niet-gedeelde) standaardmap (lees hierboven hoe u dat doet).
 2. Verwijder alle aan de gedeelde map toegewezen gebruikers (
 3. Verwijder de (nu lege) gedeelde map als volgt:
  1. Selecteer Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
  2. Selecteer het tabblad Gedeelde mappen beheren.
  3. Klik op het pictogram Verwijderen .
  4. Klik op Ja om te bevestigen.

Een gedeelde map definitief verwijderen

 1. Selecteer vanuit de kluis Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer het tabblad Gedeelde mappen beheren.
 3.  Schakel het selectievakje in bij de optie Verwijderde gedeelde mappen weergeven.
 4. Klik op het pictogram Definitief verwijderen .
 5. Klik op Ja om te bevestigen.
  Uw gedeelde map is nu verplaatst naar uw Verwijderde Items.

Een map veranderen in een gedeelde map

Opmerking:

Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van LastPass Families.

Als u uw sites en/of veilige notities heeft georganiseerd in standaardmappen, kunt u deze mappen eenvoudig omzetten naar gedeelde mappen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik in uw LastPass-kluis op het gewenste itemtype in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste map en selecteer Delen.

 3. Maak een naam aan voor uw gedeelde map en gebruik de vervolgkeuzelijst om

  Tip: U kunt het selectievakje Uitgenodigde gezinsleden e-mailen aanvinken, zodat die gezinsleden (die hun account nog niet geactiveerd hebben) een melding krijgen over hun toegangsrechten, zodra ze hun account activeren.

 4. Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen.

  Bevoegdheden voor gedeelde mappen

  Uw nieuwe gedeelde map verschijnt op uw tabblad Gedeelde mappen beheren in het Sharing Center, en in het gedeelte Wachtwoorden in het navigatiegedeelte links.