HELP FILE

Gedeelde mappen beheren in LastPass Families (gebruikers)

In LastPass Families kunt u items uit uw kluis (wachtwoorden, betaalkaarten, veilige notitie, etc.) in een gedeelde map plaatsen om de toegang eenvoudig te delen met gezinsleden, terwijl uw persoonlijke items gescheiden blijven in uw eigen kluis.

Gedeelde mappen worden ook ondersteund in Teams- en Enterprise-accounts. Lees meer over het delen van afzonderlijke items onder Het Sharing Center gebruiken.

Onderwerpen in dit artikel:

Een gedeelde map aanmaken

Items naar een gedeelde map verplaatsen

Items uit een gedeelde map verwijderen

Toegang van gezinsleden tot een gedeelde map beheren

Een map veranderen in een gedeelde map

Info over verborgen wachtwoorden voor items in gedeelde mappen

Een gedeelde map aanmaken

Ga als volgt te werk om een nieuwe gedeelde map aan te maken in uw LastPass-kluis:

 1. Meld u aan bij LastPass en open uw kluis.
 2. Klik op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik bovenaan op het tabblad Gedeelde mappen beheren en klik vervolgens op Gedeelde map toevoegen.

 1. Geef uw gedeelde map een naam en gebruik de vervolgkeuzelijst om specifieke toegangsrechten te selecteren voor ieder gezinslid in uw LastPass Families-account. Eventueel kunt u het selectievakje "Uitgenodigde gezinsleden e-mailen" aanvinken, zodat die gezinsleden (die hun account nog niet geactiveerd hebben) een melding krijgen van hun toegangsrechten, zodra ze hun account activeren.
 2. Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen.
 3. Uw nieuwe gedeelde map verschijnt op uw tabblad Gedeelde mappen beheren in het Sharing Center, en ook bij uw Websites en Veilige notities.

Bevoegdheden voor gedeelde mappen

Items naar een gedeelde map verplaatsen

Er zijn verschillende manieren om items vanuit uw kluis naar een gedeelde map te verplaatsen, of om items vanuit een bepaalde map naar een gedeelde map te verplaatsen.

Opmerking: U kunt geen items verplaatsen die individueel met u gedeeld zijn via uw eigen gedeelde map.

Slepen-en-neerzetten

 1. Klik in uw LastPass-kluis op Websites of Veilige notities in de navigatie.
 2. Ga naar het gewenste item, klik erop en sleep het naar de gewenste map. Als u verschillende items tegelijk wilt verplaatsen, schakel dan bij ieder item het selectievakje rechtsboven in, klik op 1 van de geselecteerde items en sleep het naar de gewenste map. Hierbij worden dan alle geselecteerde items verplaatst.
 3. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Klik met de rechtermuisknop

 1. Klik in uw LastPass-kluis op Websites of Veilige notities in de navigatie.
 2. Ga naar het gewenste item, klik met de rechtermuisknop en selecteer Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map. Als u verschillende items tegelijk wilt verplaatsen, schakel dan bij ieder item het selectievakje rechtsboven in. Klik met de rechtermuisknop op 1 van de geselecteerde items en selecteer Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.
 3. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Actiemenu

 1. Klik in uw LastPass-kluis op Websites of Veilige notities in de navigatie.
 2. Ga naar het gewenste item of de gewenste items en schakel het selectievakje rechts boven in.
 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteer Organiseren of Naar map verplaatsen. Selecteer vervolgens de gewenste map.
 4. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen dat u de items wilt verplaatsen, klikt u op Ja.

Een site of veilige notitie bewerken

U kunt een item ook naar een gedeelde map verplaatsen tijdens het bewerken ervan. Lees voor meer informatie Uw websites beheren of Uw veilige notities beheren.

Items uit een gedeelde map verwijderen

Als u items verplaatst uit een gedeelde map (naar een standaard map in uw kluis), hebben gebruikers met wie u deze items had gedeeld geen toegang meer.

Opmerking: Als u uw account van LastPass Families opzegt, moet u alle items uit uw gedeelde mappen verwijderen, voordat uw account kan worden gesloten.
 1. Klik in uw LastPass-kluis op Websites of Veilige notities in de navigatie.
 2. Selecteer en verplaats het gewenste item of de gewenste items met slepen en neerzetten, klikken met de rechtermuisknop, via het Actiemenu, of de methode bewerken zoals hierboven uitgelegd in het vorige gedeelte.
 3. Selecteer de gewenste standaard map (de naam van de map begint niet met "Gedeeld") of selecteer (geen) om de items naar uw kluis te verplaatsen.
 4. Als u een melding ontvangt dat anderen hun toegang tot deze gedeelde items verliezen, klik dan op Ja om door te gaan.

Toegang van gezinsleden tot een gedeelde map beheren

Als u een gedeelde map hebt gemaakt, houd dan de muis erboven en klik op Beheren. U kunt ieder gezinslid in uw account zien en hun toegangsrechten voor de gedeelde map instellen. Kies uit de volgende opties voor toegangsrechten:

 • Beheerder: Gezinsleden kunnen sites in gedeelde mappen bewerken en anderen uitnodigen voor de map.
 • Alleen-lezen-toegang: Gezinsleden kunnen items in de gedeelde map bekijken, maar ze kunnen ze niet bewerken of anderen uitnodigen voor de map.
 • Geen toegang: Gezinsleden hebben geen toegang tot de items in deze gedeelde map.

Een map veranderen in een gedeelde map

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruikers van LastPass Families.

Als u uw sites en/of veilige notities heeft georganiseerd in standaard mappen, kunt u deze mappen eenvoudig omzetten naar een gedeelde map. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in uw LastPass-kluis op Websites of Veilige notities in de navigatie.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste map en selecteer Delen.

Klik op delen om de map te veranderen in een gedeelde map

 1. Geef uw gedeelde map een naam en gebruik de vervolgkeuzelijst om specifieke toegangsrechten te selecteren voor ieder gezinslid in uw LastPass Families-account. Eventueel kunt u het selectievakje "Uitgenodigde gezinsleden e-mailen" aanvinken, zodat die gezinsleden (die hun account nog niet geactiveerd hebben) een melding krijgen van hun toegangsrechten, zodra ze hun account activeren.
 2. Klik op Toevoegen als u klaar bent. Uw nieuwe gedeelde map verschijnt op uw tabblad Gedeelde mappen beheren in het Sharing Center, en ook op uw tabblad Websites.

Bevoegdheden voor gedeelde mappen

Info over verborgen wachtwoorden voor items in gedeelde mappen

Wanneer u een item deelt, moet u zich – ongeacht de vraag of u de optie "Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien" inschakelt – bewust zijn van het volgende:

 • Behendige eindgebruikers kunnen in principe het wachtwoord achterhalen als ze gebruikmaken van geavanceerde technieken, maar LastPass kan deze gegevens in geen geval inzien aangezien deze versleuteld zijn met hun openbare sleutel.
 • Het is ook mogelijk gedeelde wachtwoorden te achterhalen met gebruikmaking van een andere wachtwoordbeheerder.

Om deze redenen adviseert LastPass u een veilig wachtwoord aan te maken dat uitsluitend bedoeld is voor de site die u deelt. Zo voorkomt u het delen van wachtwoorden waarvan u niet wilt dat de ontvanger die heeft.