HELP FILE

Voorkeursinstellingen voor de browserextensie beheren

LastPass is zowel een online dienst als een extensie die lokaal in uw webbrowser wordt uitgevoerd om diensten te leveren, ook als er geen online toegang tot LastPass beschikbaar is. U kunt uw lokale voorkeursinstellingen opgeven in elke browser die u met LastPass gebruikt overeenkomstig het niveau van beveiliging dat u noodzakelijk acht voor de locatie in kwestie (zo wilt u misschien thuis een langere time-out voor inactiviteit dan op het werk).

We raden u ten sterkste aan uw LastPass-instellingen na te lopen nadat u uw account heeft gemaakt. Wij begrijpen dat verschillende gebruikers verschillende eisen hebben, dus hoewel de gekozen standaardwaarden een compromis vormen tussen gebruiksvriendelijkheid en beveiliging, hebben we het de gebruikers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt hun beveiligingsopties en andere instellingen te wijzigen.

LastPass synchroniseert deze instellingen niet. Mogelijk wilt u namelijk verschillende beveiligingsprofielen of instellingen voor meldingen op verschillende locaties (zoals thuis en op het werk). Zorg er dus voor dat u uw instellingen specificeert voor elke webbrowser waarin u de LastPass-extensie gebruikt. U zult deze wijzigingen ook moeten doorvoeren voor elke gebruiker die van LastPass gebruikmaakt (meld u aan met de gegevens van de afzonderlijke gebruikers om de instellingen aan te passen). De opties die beschikbaar zijn onder de voorkeursinstellingen zijn afhankelijk van de browser die u gebruikt. Bekijk voor meer informatie onze systeemvereisten.

Opmerking: Als u een LastPass Teams- of Enterprise-account heeft, zijn de mogelijkheden om deze handelingen uit te voeren mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

Onderwerpen in dit artikel:

Voorkeursinstellingen voor toegang

Algemene instellingen wijzigen

Meldinginstellingen wijzigen

Instellingen voor sneltoetsen wijzigen

Geavanceerde instellingen wijzigen

Pictogrammen wijzigen

Voorkeursinstellingen voor toegang

U kunt de voorkeursinstellingen voor LastPass in uw lokale browser als volgt openen:

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw e-mailadres en uw LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Klik op het actieve LastPass-pictogram in uw knoppenbalk en klik op Voorkeuren.

Algemene instellingen wijzigen

Met de belangrijkste algemene instellingen kunt u aangeven hoe er moet worden omgegaan met inactiviteit en automatische afmelding wanneer u uw browser sluit. Uw selectie moet een zorgvuldige afweging zijn tussen beveiliging en gebruiksgemak.

Beveiliging

 • Automatisch afmelden als alle browsers worden gesloten – Hiermee geeft u aan wanneer LastPass uw sessie moet afmelden bij het afsluiten van de browser. Als u zich na elke sessie direct bij LastPass wilt afmelden, schakelt u dit selectievakje in en stelt u de waarde in op "0" minuten. Als u de browser weer start, wordt u gevraagd uw hoofdwachtwoord in te vullen. Als u de periode tussen het afsluiten van de browsersessie en het afmelden bij LastPass wilt verlengen, voert u een andere waarde in voor het aantal minuten. Als de opgegeven periode is verlopen voordat u de browser opnieuw opent, wordt u om uw hoofdwachtwoord gevraagd. Als u bij LastPass aangemeld wilt blijven na het afsluiten van de browser, laat u dit selectievakje leeg. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

 • Automatisch afmelden na inactiviteit – Als u geregeld uw browservenster minimaliseert of van uw computer wegloopt, wilt u mogelijk dat u na een bepaalde periode van inactiviteit bij LastPass wordt afgemeld. Als bijvoorbeeld meerdere mensen thuis een computer delen, wilt u misschien na 10 minuten inactiviteit (geen toetsenbord- of muisactiviteit) bij LastPass worden afgemeld, zodat iemand anders die aan de computer plaatsneemt geen toegang heeft tot uw kluis en uw accountgegevens. Na de opgegeven periode wordt het pictogram grijs, wat aangeeft dat u bent afgemeld. Als u zich weer wilt aanmelden, klikt u op het pictogram. Als u tussen browsersessies aangemeld wilt blijven, laat u dit selectievakje leeg. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Algemeen

 • Nieuwe pagina's openen in – Met deze vervolgkeuzelijst kunt u aangeven of LastPass pagina's moet openen in nieuwe tabbladen, nieuwe vensters of binnen het tabblad dat u op dat moment gebruikt. Als u bijvoorbeeld op uw LastPass-pictogram klikt, op Websites klikt en een site selecteert, opent LastPass de URL volgens de instellingen die u heeft opgegeven en wordt u vervolgens automatisch bij de site aangemeld. LastPass opent nieuwe pagina's standaard in tabbladen.

 • Invoervelden markeren – Met deze instelling kunt u velden laten markeren: als u naar een site gaat die in LastPass is opgeslagen, krijgen de velden een rood kader en worden ze ingevuld met het LastPass-logo als uw aanmeldingsgegevens automatisch worden ingevuld. Deze LastPass-instelling is standaard ingeschakeld.

 • Mijn LastPass-kluis weergeven na aanmelden – Als deze instelling is ingeschakeld, wordt direct uw kluis geopend als u zich heeft aangemeld bij de LastPass-browserextensie.

 • Automatisch inloggegevens invullen – Deze standaardinstelling geeft aan dat LastPass eventueel opgeslagen aanmeldingsvelden (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) automatisch moet invullen wanneer u een opgeslagen URL opent.

Uiterlijk

 • Kleine knoppenbalk gebruiken – Hiermee wordt de LastPass-knoppenbalk verkleind tot het pictogram in uw browsermenu. In Internet Explorer kunt u schakelen tussen de verschillende modi voor de knoppenbalk: Kleine knoppenbalk, opdrachtenbalk, volledige knoppenbalk

 • Sites weergeven in mappen – Met deze instelling kunt u de mappenfunctie in- of uitschakelen. Als u uw opgeslagen sites ordent in mappen, adviseren we u deze standaardinstelling ingeschakeld te laten.

 • Opties contextmenu verbergen – Hiermee schakelt u de LastPass-menuopties onder de rechtermuisknop uit. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Formulierfunctie

 • Standaardprofiel voor formulieren – Als u uw standaardprofiel voor het invullen van formulieren wilt opgeven, selecteert u een opgeslagen profiel in de vervolgkeuzelijst. Er is standaard geen profiel geselecteerd; deze optie is bedoeld voor gebruik in combinatie met de sneltoetsen voor het invullen van formulieren.

 • Geen velden overschrijven die reeds zijn ingevuld – Als u handmatig gegevens wilt invullen in een bepaald veld van een webformulier en niet wilt dat LastPass het veld overschrijft met opgeslagen gegevens, schakelt u deze instelling in (standaard uitgeschakeld).

 • Standaardwaarden "Algemeen" herstellen – Als u op deze knop klikt, worden de standaardwaarden voor het gedeelte Algemeen hersteld.

Meldinginstellingen wijzigen

Met de opties voor meldingen geeft u aan wanneer LastPass u vraagt actie te ondernemen wanneer u een opgeslagen URL opent, zich aanmeldt bij een nieuwe site of een webformulier invult. Door het in- of uitschakelen van bepaalde meldingsopties, kunt u aan de hand van de vervolgkeuzelijst aangeven hoe vaak u een vraag krijgt. Alle meldingsinstellingen zijn standaard ingeschakeld zodat u optimaal toegang heeft tot alle voorzieningen van LastPass.

 • Meldingen weergeven – Schakelt de meldingenbalk in. Wij adviseren u de meldingenbalk niet uit te schakelen, tenzij u alle handelingen wilt uitvoeren via het LastPass-pictogram . LastPass schakelt deze optie standaard in.

 • Bied het aanmaken van veilige wachtwoorden aan – Wanneer LastPass detecteert dat u zich aanmeldt voor een nieuwe account waarvoor een wachtwoord vereist is, wordt u met deze melding gevraagd de functie Een veilig wachtwoord genereren te gebruiken. LastPass schakelt deze optie standaard in.

 • Meldingen formulierfunctie weergeven – LastPass detecteert automatisch webformulieren, bijvoorbeeld voor het invullen van rekeninggegevens wanneer u gaat afrekenen bij een webwinkel. Als u deze melding inschakelt, vraagt LastPass u het gedetecteerde webformulier in te vullen met de gegevens uit een van de opgeslagen profielen voor de formulierfunctie. Als u de instelling "Sommige meldingen pas weergeven na aanklikken" heeft ingeschakeld, moet u mogelijk eerst in een van de velden van het webformulier klikken voordat de melding voor het invullen van het formulier wordt weergegeven. LastPass schakelt deze optie standaard in.

 • Meldingen "Site opslaan" weergeven – Als deze optie is ingeschakeld, vraagt LastPass u of u de aanmeldingsgegevens voor een niet-opgeslagen site wilt opslaan nadat u zich voor de eerste keer heeft aangemeld. LastPass schakelt deze optie standaard in.

 • Meldingen weergeven onder browser – Als deze optie is ingeschakeld, geeft LastPass de meldingen weer onder in het browserscherm (de meldingen worden standaard boven in uw browservenster weergegeven). Deze functie wordt uitsluitend ondersteund in Internet Explorer.

 • Sommige meldingen pas weergeven na aanklikken – Deze optie beperkt hoe vaak LastPass u een vraag stelt bij het invullen van formulieren en LastPass-aanmeldingen. Als u deze instelling inschakelt, vraagt LastPass u pas een webformulier in te vullen nadat u in een van de velden van het formulier heeft geklikt. We hebben deze standaardinstelling ingeschakeld om de frequentie te verlagen waarmee LastPass u een vraagt stelt via de meldingsbalk.

 • Meldingenbalk voor invullen weergeven – Hiermee kunt u de meldingsbalk in 2.0-stijl inschakelen waarmee u zich automatisch kunt aanmelden of uw aanmeldingsgegevens automatisch kunt invullen.

 • Meldingenbalk "Site opslaan" weergeven – Hiermee schakelt u de meldingsbalk in waarmee u wordt gevraagd een nieuwe site op te slaan wanneer LastPass detecteert dat er een nieuw wachtwoord voor een site is ingevoerd.

 • Meldingenbalk "Wachtwoord wijzigen" weergeven – Hiermee wordt de vervolgkeuzebalk ingeschakeld wanneer LastPass een wachtwoord detecteert dat afwijkt van het wachtwoord voor een site dat in uw kluis is opgeslagen. LastPass schakelt deze optie standaard in.

 • Aanklikbare pictogrammen in velden – Hiermee kunt u de veldpictogrammen in 3.0-stijl inschakelen waarmee u naadloos automatisch aanmeldingsgegevens voor websites kunt invullen.

 • Overeenkomende websites weergeven in knoppenbalk – Geeft het aantal overeenkomende gebruikersnamen aan dat in uw kluis is opgeslagen voor de huidige pagina in uw browser; het veldpictogram geeft het aantal overeenkomende sitevermeldingen weer.

Instellingen voor sneltoetsen wijzigen

Sneltoetsen zijn toetscombinaties die u kunt instellen en vervolgens kunt gebruiken voor een aantal LastPass-voorzieningen. Aangezien sneltoetsen variëren per besturingssysteem en browser, selecteert LastPass de standaardsneltoetsen voor de specifieke extensie die u gebruikt. Het is belangrijk om na te gaan of een wijziging van een van uw LastPass-sneltoetsen geen gevolgen heeft voor andere standaardsneltoetsen op uw computer.

 • Veilig wachtwoord aanmaken – Als u een nieuwe account aanmaakt, kunt u met deze sneltoets het dialoogvenster Wachtwoord genereren openen en het automatisch gegenereerde wachtwoord kopiëren. De standaardsneltoets voor "Veilig wachtwoord aanmaken" is Alt+G.

 • Pagina nogmaals controleren – Als de pagina is gewijzigd nadat deze is geladen en LastPass de beschikbare velden niet automatisch heeft ingevuld, kunt u LastPass met deze sneltoets snel vragen de pagina opnieuw te controleren. De optie "Pagina nogmaals controleren" is ook beschikbaar via het menu Tools in de menuopties van uw LastPass-pictogram . De standaardsneltoets voor "Pagina nogmaals controleren" is Alt+I.

 • Website zoeken – Hiermee roept u een dialoogvenster op met al uw opgeslagen websites, met een zoekbalk waarmee u eenvoudig uw sites kunt sorteren. U hoeft zich niet in uw LastPass-kluis te bevinden om het dialoogvenster "Website zoeken" te openen met de sneltoets. De standaardsneltoets voor "Website zoeken" is Alt+W.

 • Volgende aanmelding invullen (bij meerdere aanmeldingen) – Als u meerdere aanmeldingen voor hetzelfde domein of dezelfde URL heeft, vult LastPass automatisch één set aanmeldingsgegevens in, maar wordt u ook gevraagd of u eventueel een van uw andere opgeslagen sets met aanmeldingsgegevens wilt gebruiken. Met deze sneltoets gaat u gemakkelijk naar de volgende opties voor automatisch invullen (standaard Alt+PgUp).

 • Vorige aanmelding invullen (bij meerdere aanmeldingen) – Als u meerdere aanmeldingen voor hetzelfde domein of dezelfde URL heeft, vult LastPass automatisch één set aanmeldingsgegevens in, maar wordt u ook gevraagd of u eventueel een van uw andere opgeslagen sets met aanmeldingsgegevens wilt gebruiken. Met deze sneltoets gaat u gemakkelijk naar de vorige opties voor automatisch invullen (standaard Alt+PgDn).

 • Formulier versturen – Met deze optie wordt automatisch een aanmeldingsformulier of webformulier verstuurd. De standaardsneltoets voor "Formulier versturen" is Alt+J.

 • Mijn LastPass-kluis openen – Wilt u snel uw lokale kluis openen? Met deze sneltoets opent u uw lokale kluis in een nieuw tabblad of venster, overeenkomstig uw algemene instellingen. De standaardsneltoets voor "Mijn LastPass-kluis openen" is Ctrl+Alt+H.

 • Alle ingevoerde gegevens opslaan – Met deze optie kunt u automatisch alle aanmeldingsgegevens voor de pagina vastleggen. LastPass laat u de vastgelegde gegevens zien in een dialoogvenster waarin u de instellingen voor de site kunt bewerken voordat u ze opslaat. Er is geen standaardsneltoets voor "Alle ingevoerde gegevens opslaan".

 • Afmelden – Hiermee kunt u uw LastPass-sessie direct beëindigen en wordt u automatisch afgemeld bij geopende kluispagina's en bij extensies die de browserstatus delen. Er is geen standaardsneltoets voor "Afmelden".

 • Standaardprofiel voor formulieren invullen – Zodra u een standaardprofiel voor het invullen van formulieren heeft ingesteld, kunt u deze sneltoets gebruiken om met slechts enkele toetsaanslagen automatisch een webformulier in te vullen. Er is geen standaardsneltoets voor "Standaardprofiel voor formulieren invullen".

Geavanceerde instellingen wijzigen

We hebben standaardinstellingen voor uw geavanceerde opties geselecteerd die naar onze mening uw internetervaring met LastPass optimaliseren. Uiteraard kunt u deze instellingen zelf aanpassen op basis van uw beveiligingseisen of persoonlijke voorkeuren.

 • Automatisch aanmelden bij sites als tijd sinds de laatste aanmelding > (sec.) – LastPass is zo ingesteld dat u automatisch weer bij een site wordt aangemeld als u zich binnen 25 seconden nadat u zich heeft afgemeld weer bij die site aanmeldt.

 • Waarschuwen voor onveilige formulieren – Als u zich bij het invullen van een webformulier zorgen maakt over de beveiliging, kunt u LastPass zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er mogelijk sprake is van een onveilig formulier; deze instelling is standaard uitgeschakeld. Deze instelling bepaalt wat een onveilig formulier is door onderscheid te maken tussen de methoden waarmee formulieren worden verstuurd: GET en POST.

 • Pop-ups tijdens invullen inschakelen – Met deze optie kan LastPass u vragen aanmeldingsgegevens op te slaan, een nieuw wachtwoord te genereren of de formulierfunctie te gebruiken als u zich voor de eerste keer bij een site aanmeldt. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

 • AutoAanvullen=uit respecteren – Met deze optie staat u toe dat websites de functie voor automatisch invullen uitschakelen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 • Server controleren op accountwijzigingen – LastPass controleert standaard elke 15 minuten bij de server of er wijzigingen in uw LastPass-account zijn.

 • Klembord wissen na gebruik – LastPass is zo ingesteld dat het klembord na een opgegeven periode wordt gewist. Als u beveiligde gegevens heeft gekopieerd en geplakt in aanmeldingsvelden of webformulieren, garandeert dit dat uw gegevens niet op het klembord blijven staan en zo kunnen worden misbruikt. Om deze optie te kunnen gebruiken, moet de binaire component geïnstalleerd zijn.

 • Lijstgrootte van onlangs gebruikte items – LastPass geeft automatisch de tien laatst bezochte, door LastPass opgeslagen sites weer in het submenu "Onlangs gebruikt". Met deze optie kunt u het aantal laatst bezochte sites aanpassen dat in het submenu "Onlangs gebruikt" wordt weergegeven. Als u de waarde instelt op nul, wordt het submenu "Onlangs gebruikt" verborgen in het pictogrammenu.

 • Zoeken in de veilige notities – LastPass biedt u standaard de mogelijkheid uw Veilige notities te doorzoeken.

 • Dialoogvenster aanmelding openen bij opstarten van browser – LastPass schakelt deze functie standaard niet in. Als u deze optie inschakelt, wordt u automatisch gevraagd zich aan te melden bij LastPass wanneer u uw browser opent. Wij adviseren deze instelling als u LastPass elke keer gebruikt wanneer u uw browser opent en niet telkens op het LastPass-pictogram wilt hoeven klikken om u aan te melden.

 • Lokaal een uitgeschakeld eenmalig wachtwoord opslaan voor accountherstel – LastPass slaat standaard een eenmalig wachtwoord op om het proces van accountherstel te vergemakkelijken, als u onverhoopt uw wachtwoord kwijtraakt.

  Opmerking: Als een kwaadwillende in staat is uw lokaal opgeslagen eenmalige wachtwoord te verkrijgen (en het te ontsleutelen op uw computer) en toegang te verkrijgen tot uw e-mailaccount, kan hij of zij uw gegevens in gevaar brengen als deze optie is ingeschakeld. Deze dreiging is naar onze mening laag genoeg om de gemiddelde gebruiker te adviseren deze instelling niet uit te schakelen. Wij adviseren ook LastPass in geen geval te installeren op een openbare of niet-vertrouwde computer.
 • Aanmeldingsstatus delen met andere browsers – Als u geregeld meerdere browsers gebruikt, kunt u LastPass zo instellen dat de aanmeldingsstatussen worden gedeeld met alle andere browsers op uw besturingssysteem waarin de LastPass-browserextensie is geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld zowel Firefox als Chrome gebruikt en de gedeelde aanmeldingsstatus heeft ingeschakeld, hoeft u zich maar in een van de browsers bij LastPass aan te melden. U wordt dan automatisch ook aangemeld bij de andere browser. Als u uw internetsessie afsluit en zich afmeldt bij LastPass in de ene browser, wordt u ook afgemeld bij de andere browser. De gedeelde aanmeldingsstatus is standaard ingeschakeld zodat uw internetervaring nog sneller en soepeler verloopt. Om deze optie te kunnen gebruiken, moet de binaire component geïnstalleerd zijn.

 • Nieuw aanmeldingsscherm inschakelen – Deze optie schakelt het nieuwe aanmeldvenster in Chrome in dat direct als pop-up verschijnt vanuit het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van de browser. Als u deze optie uitschakelt, wordt het eerdere aanmeldingsproces hersteld: als u via het pictogram kiest voor "Aanmelden" wordt er in Chrome een volledig tabblad geopend waarop u zich kunt aanmelden.

 • Ingevulde velden na uitloggen legen – Als u deze voorkeurinstelling inschakelt, worden automatisch alle velden die door LastPass op de huidige pagina in de browser zijn ingevuld, gewist wanneer u zich afmeldt bij LastPass.

 • Overeenkomende websites weergeven in hoofdmenu – Als u deze optie selecteert, worden overeenkomende sites voor de huidige pagina in uw browser weergegeven op het hoogste niveau van de vervolgkeuzelijst van het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser. Dit is de locatie waar overeenkomende sites voorheen werden weergegeven in de 2.0-versies van LastPass. In LastPass 3.0-versies worden overeenkomende sites weergegeven onder de optie "Overeenkomende websites weergeven" op het hoogste niveau van de vervolgkeuzelijst, waar ze slechts één muisklik verwijderd zijn.

 • Taal – Hier kunt u de standaardtaalinstelling voor de browserextensie wijzigen. Deze wijziging is alleen van toepassing op de LastPass-browserextensie waarvoor u de instelling bewerkt, dus u moet uw keuze aanpassen voor alle LastPass-browserextensies die u gebruikt, naast de taalinstelling voor de online kluis.

Pictogrammen wijzigen

Op het tabblad Pictogrammen kunt u een aangepast paar aan-uitpictogrammen kiezen voor uw LastPass-extensie.