HELP FILE

Accountinstellingen beheren

In het gedeelte Accountinstellingen kunt u uw algemene en voorkeursinstellingen bekijken en beheren. In Accountinstellingen kunt u algemene instellingen voor aanmelden, geavanceerde beveiligingsinstellingen, opties voor meervoudige verificatie, vertrouwde apparaten en mobiele apparaten beheren. U kunt ook aangeven hoe LastPass met websites moet communiceren met gebruikmaking van Nooit-URL's, gelijkwaardige domeinen en het beheer van URL-regels.

Opmerking:

Als u een LastPass Teams-, Enterprise- of Identity-account heeft, kan de mogelijkheid om deze handelingen uit te voeren beperkt worden door eventuele beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

Accountinstellingen openen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.

Algemene instellingen

Aanmeldingsgegevens


Accountinformatie

 • Type – Geeft uw accounttype weer (Free, Families, Teams, Enterprise) met de mogelijkheid te upgraden als dat van toepassing is.
 • Koppelingen – Handige koppelingen voor uw account.
  • Mijn account geeft toegang tot uw accountgegevens, bijvoorbeeld de datum waarop uw Premium-abonnement verloopt.
  • Betalingsgeschiedenis geeft toegang tot informatie over betalingen die u aan LastPass heeft gedaan.
  • E-mailabonnementen biedt de mogelijkheid de soorten e-mailmeldingen te beheren die u van LastPass wilt ontvangen. Meer info.
 • Taal – U kunt de standaardtaal wijzigen in een van de andere ondersteunde talen (Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans). Zodra u de gewenste taal heeft geselecteerd, klikt u op Bijwerken om de wijzigingen op te slaan. U moet zich afmelden en weer aanmelden bij uw kluis om LastPass in de nieuw gekozen taal weer te geven. Als u de taalselectie wijzigt vanuit uw online kluis, is dit alleen van toepassing op de weergave en het gebruik van de online kluis. De taalinstellingen voor uw browserextensies moeten gewijzigd worden via het LastPass-pictogram VoorkeurenGeavanceerd.
 • Tijdzone – Geeft uw tijdzone weer vanuit de vervolgkeuzelijst (ten opzichte van GMT).

Sms-accountherstel

LastPass heeft een optionele functie voor accountherstel via een verificatiecode die u per sms ontvangt. Ontdek hoe u sms-accountherstel configureert en gebruikt om een vergeten hoofdwachtwoord te resetten.

Geavanceerde instellingen

Klik vanuit de Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen weergeven om het volgende weer te geven:

Meldingen

 • Wachtwoordmeldingen – Als deze optie is ingeschakeld, geeft LastPass u een melding wanneer u zich aanmeldt bij een website waarvoor u een zwak of dubbel wachtwoord heeft. Als u deze meldingen wilt verwijderen, klikt u op Wachtwoordmeldingen uitschakelen. Meer info.
 • Nogmaals om hoofdwachtwoord vragen – Kies welke handelingen door uw hoofdwachtwoord worden beschermd. Meer info.

Beveiliging

 • Beveiligings-e-mail – Als extra beveiligingslaag wilt u mogelijk een e-mailadres hebben dat afwijkt van het adres dat u doorgaans gebruikt, specifiek om belangrijke mails van LastPass over beveiliging te ontvangen die om actie vragen. Dit e-mailadres wordt dan gebruikt voor het ontvangen van mails over uitschakeling van meervoudige verificatie voor LastPass, wachtwoordherinneringen, accountherstel, verificatie van verwijdering van de geschiedenis, ongedaan maken van wijziging van het hoofdwachtwoord en meldingen over misbruik/op de blocklist geplaatste IP-adressen (deze worden ook naar uw primaire e-mailadres gestuurd). Meer info.
 • Land-beperking – Hiermee kunt u aanmeldingen beperken tot IP-adressen die afkomstig zijn uit landen die u selecteert. Meer info.
 • Tor-netwerken – Hiermee blokkeert u aanmeldingen vanaf Tor-netwerken (virtueel tunnelnetwerk). Meer info.
 • Hoofdwachtwoord terugdraaien – Deze optie is standaard ingeschakeld. Hiermee kunt u wijzigingen in het hoofdwachtwoord ongedaan maken als u onverhoopt uw hoofdwachtwoord bent vergeten. Schakel dit selectievakje uit om de optie uit te schakelen. Meer info.
 • E-mailverificatie uitschakelen – Hiermee kunt u e-mailverificatie voor onbekende apparaten en locaties overslaan.
 • Het verlopen van multifactor-vertrouwen uitschakelen – Hiermee kunt u de verloopperiode van 30 dagen voor vertrouwde clients overslaan.
 • Andere apparaten automatisch afmelden – Als deze optie is ingeschakeld, kunt u zich alleen bij één exemplaar van LastPass tegelijk aanmelden. Als u zich aanmeldt bij één apparaat, wordt u automatisch afgemeld bij alle andere apparaten.
 • Wachtwoorditeraties – Hiermee bepaalt u hoe vaak uw aanmeldingsgegevens worden gehasht met PBKDF2 voordat ze naar de servers van LastPass worden verzonden. Meer info.
 • Automatische afmelding website – Hiermee regelt u hoe lang uw sessie op de server actief blijft, zodat u zich automatisch kunt afmelden bij gebruik van de LastPass-browserextensie. Hierbij wordt aangenomen dat uw sessie niet wordt beëindigd door methoden als expliciet afmelden of het sluiten van de browser als "Automatisch afmelden als alle browsers worden gesloten" is ingeschakeld in de voorkeuren van uw extensie.
 • Automatische afmelding bookmarklet – Deze optie is vergelijkbaar met de optie "Automatische afmelding website". Hiermee wordt aangegeven hoe lang uw sessie op de server actief blijft, met dien verstande dat deze optie alleen van toepassing is op de Bookmarklets-functie.

Opties voor meervoudige verificatie

Hier configureert u de gewenste opties voor meervoudige verificatie.

Vertrouwde apparaten

Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij een computer met behulp van meervoudige verificatie, biedt LastPass u de optie de computer goed te keuren als vertrouwde computer, door het selectievakje Inschakelen in te schakelen.

Hiermee wordt de betreffende computer toegevoegd aan de lijst met "Vertrouwde apparaten" en wordt gegarandeerd dat u bij de volgende aanmelding niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd. Deze stappen moeten worden gevolgd op elk apparaat dat u als vertrouwd wilt aanmerken.
Opmerking: Wanneer u zich aanmeldt bij LastPass op een vertrouwd apparaat, wordt u niet om meervoudige verificatie gevraagd. Vertrouwde apparaten worden gedurende 30 dagen vertrouwd Vertrouwde apparaten worden gedurende 30 dagen vertrouwd. Daarna moet u ze opnieuw als vertrouwd aanmerken.

U kunt een vertrouwde computer op elk moment uitschakelen door het selectievakje bij de optie Inschakelen naast het vermelde apparaat uit te schakelen, of door het vertrouwde apparaat helemaal te verwijderen door op het pictogram Vermelding verwijderen Verwijderen te klikken. Als u een vertrouwd apparaat een andere naam wilt geven, klikt u op het pictogram Bewerken, typt u de nieuwe naam in in het naamveld en klikt u op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Meer informatie over het beheer van vertrouwde apparaten.


Mobiele apparaten

Telkens wanneer u zich met succes aanmeldt bij LastPass met behulp van een mobiel apparaat, wordt de willekeurig gegenereerde UUID (Universally Unique Identifier) van het apparaat toegevoegd aan een lijst op het tabblad Mobiele apparaten. U kunt alle apparaten die hier vermeld worden een andere naam geven, inschakelen, uitschakelen of verwijderen. Als u de UUID van een mobiel apparaat verandert, vergeet dan niet op het pictogram Opslaan te klikken om uw wijzigingen op te slaan.

Als u wilt beperken welke apparaten zich bij uw LastPass-account kunnen aanmelden, klikt u onder in het venster op de knop Inschakelen of Uitschakelen om de toegang te beperken voor alle apparaten, behalve de apparaten die toestemming hebben uw LastPass-kluis te benaderen.

LastPass heeft standaard geen beperkingen voor mobiele aanmeldingen. Lees meer over het beheren van mobiele apparaten.


Nooit-URL's

U kunt een site tegenkomen waarvoor u niet wilt dat LastPass wachtwoorden opslaat, aanmaakt of automatisch invult, de fomulierfunctie gebruikt, zich automatisch aanmeldt of automatisch gegevens invult. Met het tabblad "Nooit-URL's" kunt u alle sites bekijken, bewerken en toevoegen waarvoor u niet wilt dat LastPass handelingen uitvoert.Lees meer over het beheer van Nooit-URL's.

Gelijkwaardige domeinnamen

Als u een enkel account heeft dat over meerdere domeinen gedeeld wordt, kunt u LastPass gebruiken om die sites in te stellen als gelijkwaardige domeinen. U hoeft dan geen onafhankelijke site-vermeldingen voor elk daarvan in uw kluis op te slaan.Lees meer over het beheren van gelijkwaardige domeinen.

URL-regels

Als u meerdere aanmeldingen voor een bepaald domein heeft, vult LastPass standaard de best daarop lijkende URL in, maar worden ook alle sites van dat domein in de lijst met vergelijkbare URL's weergegeven.

Door uw URL-regels te beheren kunt u dit gedrag aanpassen zodat alleen sites worden weergegeven waarvoor bepaalde hosts/paden overeenkomen. Als u uw URL-regels wilt beheren, gaat u naar uw actieve LastPass-pictogram en opent u uw kluis. Ga vervolgens naar Accountinstellingen > URL-regels en klik op het pictogram Vermelding verwijderen Verwijderen om de URL-regel te verwijderen. Lees meer over URL-regels.