HELP FILE

Uw persoonlijke account koppelen of loskoppelen

We begrijpen dat u werk en privé graag gescheiden wilt houden. Als u uw persoonlijke LastPass-account koppelt aan uw Teams- of Enterprise-account, ziet u de items in uw kluizen op één plek, terwijl uw accounts gescheiden blijven. Uw persoonlijke account blijft privé. De beheerder van uw Teams- of Enterprise-account kan nooit zien welke gegevens zich in uw persoonlijke kluis bevinden. Als u het bedrijf verlaat, blijven de gegevens in uw persoonlijke kluis actief en voor u beschikbaar. Als u zich aanmeldt bij een account in uw persoonlijke kluis, wordt dit niet geregistreerd in rapporten van beheerders.

Als uw persoonlijke account gekoppeld is, verschijnt het als submap voor uw sites en veilige notities in uw Enterprise-kluis. Uw persoonlijke account wordt behandeld als een gedeelde map in uw LastPass-bedrijfsaccount en heeft dezelfde eigenschappen en beperkingen als die daarvoor gelden.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Account koppelen in het navigatiegedeelte links.
 3. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord van uw persoonlijke account in als dat gevraagd wordt.
 4. Klik op Account koppelen.
 5. Als meervoudige verificatie is ingeschakeld voor uw bedrijfsaccount, krijgt u de vraag om uzelf te verifiëren.
 6. Na de verificatie wordt uw LastPass-kluis vernieuwd en is "Account koppelen" niet langer beschikbaar in het navigatiegedeelte links. Uw sites en veilige notities worden als map weergegeven met de gebruikersnaam van uw persoonlijke account als titel. In het navigatiegedeelte rechts ziet u "Gekoppeld persoonlijk account".

Gekoppeld persoonlijk account in kluis

Gegevens overdragen tussen uw accounts

U kunt relevante items overdragen tussen uw bedrijfskluis en uw persoonlijke kluis met slepen en neerzetten (of klik met de rechtermuisknop op het item en gebruik Naar map verplaatsen om uw gegevens te verplaatsen).

Opmerking: Als u een LastPass Teams-, Enterprise- of Identity-account heeft, zijn de mogelijkheden om deze handelingen uit te voeren mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

Er zijn verschillende manieren om een persoonlijk account los te koppelen van een Teams- of Enterprise-account, afhankelijk van uw toegangsrechten:

U heeft nog toegang tot uw bedrijfsaccount:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Meer opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Ga naar GeavanceerdGekoppeld persoonlijk account verwijderen.
 4. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking: Als uw LastPass Enterprise-beheerder uw hoofdwachtwoord reset via de beleidsregel "Superbeheerders toestaan hoofdwachtwoorden te resetten", dan wordt uw persoonlijke LastPass-account automatisch losgekoppeld van uw Enterprise-account.

U heeft niet langer toegang tot uw bedrijfsaccount:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Ga naar Geavanceerde instellingen weergeven > Account loskoppelen van Enterprise.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op OK en vervolgens op Bijwerken om het venster met Accountinstellingen te sluiten.

Beleidsregels voor gekoppelde persoonlijke accounts (alleen LastPass Enterprise)

Beheerders kunnen de volgende beleidsregels instellen rondom het koppelen van persoonlijke accounts:

 • Koppelen persoonlijk account verbieden – Verbiedt het koppelen van uw persoonlijke account aan uw Enterprise-account. 
 • Updaten persoonlijk account verbieden – Verbiedt het toevoegen/bijwerken/wissen van persoonlijke accountgegevens als het is gekoppeld via een Enterprise-account..
 • Standaardaccount instellen voor nieuwe sites – Als dit beleid actief is en een gebruiker heeft een gekoppeld persoonlijk account, dan worden sites standaard in het persoonlijke account opgeslagen, tenzij de URL van de nieuwe site overeenkomt met een domein dat is opgegeven in het veld 'waarde'. Meerdere domeinen kunnen worden gescheiden door komma's (bijv. aaa.com,bbb.com etc.)
 • Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen – Als dit beleid actief is, wordt iedere gebruiker gedwongen om een persoonlijk account aan te maken dat automatisch wordt gekoppeld aan het Enterprise-account van de gebruiker. Gebruikers met een bestaand persoonlijk account worden gevraagd om dit te koppelen. Nieuwe gebruikers voeren hun privé-mailadres in. Dit wordt de gebruikersnaam van het nieuwe account; het hoofdwachtwoord wordt hetzelfde voor beide accounts. Via extra configuraties kan worden ingesteld of dit beleid verplicht is, of dat gebruikers het kunnen negeren (opt-out).
 • Persoonlijke websites opslaan in persoonlijke kluis – Als dit beleid is ingeschakeld, detecteert LastPass de gebruikersnaam voor iedere nieuwe website. Als de gebruikersnaam overeenkomt met die van het gekoppelde persoonlijke account (bijv. een gmail-adres), dan wordt de site standaard in de persoonlijke kluis opgeslagen. Als er een andere gebruikersnaam wordt gebruikt (zoals een adres met @work.com of een gebruikersnaam zonder e-mailadres), dan wordt de site standaard in de Enterprise-kluis opgeslagen. De gebruiker kan deze accountkeuze indien nodig aanpassen.

  Opmerking: Voor de automatische toewijzing aan de juiste kluis moet een persoonlijk LastPass-account gekoppeld zijn aan het Enterprise-account van de gebruiker. Als dit niet het geval is, worden alle aanmeldingsgegevens standaard opgeslagen in de bedrijfskluis. Daarom raden we aan om het beleid "Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen" in te schakelen om de automatisering van deze functie voor gebruikers te ondersteunen.

Gerelateerd

Aan de slag als LastPass Enterprise- of LastPass Identity-gebruiker

Aan de slag als LastPass Teams-gebruiker