HELP FILE

Uw persoonlijke account koppelen of loskoppelen in LastPass

We begrijpen dat u werk en privé graag gescheiden wilt houden. Als u uw persoonlijke LastPass-account koppelt aan uw Teams-, Enterprise- of Identity-account, ziet u de items in uw kluizen op één plek, terwijl uw accounts gescheiden blijven.

Uw persoonlijke account blijft privé. De beheerder van uw Teams-, Enterprise- of Identity-account kan nooit zien welke gegevens zich in uw persoonlijke kluis bevinden. Als u het bedrijf verlaat, blijven de gegevens in uw persoonlijke kluis actief en voor u beschikbaar. Als u zich aanmeldt bij een account in uw persoonlijke kluis, wordt dit niet geregistreerd in rapporten van beheerders.

Uw persoonlijke account koppelen

Als uw persoonlijke account is gekoppeld, wordt uw persoonlijke LastPass-account behandeld als een gedeelde map binnen het LastPass-account van uw bedrijf, onder dezelfde voorwaarden en beperkingen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij uw zakelijke LastPass-account en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Account koppelen in het navigatiegedeelte links.
 3. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord van uw persoonlijke account in als dat gevraagd wordt.
 4. Klik op Account koppelen.
Na de verificatie wordt uw LastPass-kluis vernieuwd en wordt "Account koppelen" niet langer weergegeven als menuoptie in het navigatiegedeelte links. Uw websites en veilige notities worden weergegeven als een map die wordt aangeduid met de gebruikersnaam van uw persoonlijke account met "Gekoppeld persoonlijk account" in het navigatiegedeelte rechts.

Gegevens overdragen tussen uw accounts

U kunt relevante items overdragen tussen uw bedrijfskluis en uw persoonlijke kluis met slepen en neerzetten (of klik met de rechtermuisknop op het item en gebruik Naar map verplaatsen om uw gegevens te verplaatsen).

Als u een LastPass Teams-, Enterprise- of Identity-account heeft, kan de mogelijkheid om deze handelingen uit te voeren beperkt worden door eventuele beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

Uw persoonlijke account loskoppelen van uw bedrijfsaccount

Als u op enig moment een persoonlijk account wilt loskoppelen van uw Teams-, Enterprise- of Identity-account, kunt u dit doen door u aan te melden bij uw bedrijfsaccount.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij uw zakelijke LastPass-account en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Geavanceerde opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer Gekoppeld account verwijderen.
 4. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen, klikt u op Ja.

  Opmerking:  Als de beheerder van uw zakelijke LastPass-account uw hoofdwachtwoord reset via de beleidsregel "Superbeheerders toestaan hoofdwachtwoorden te resetten", dan wordt uw persoonlijke LastPass-account automatisch losgekoppeld.

Uw persoonlijke LastPass-account is niet langer gekoppeld aan uw zakelijke LastPass-account.

Uw account loskoppelen vanuit uw persoonlijke account

Als u uw persoonlijke account wilt loskoppelen maar niet langer toegang heeft tot uw bedrijfsaccount, kunt u dit doen door u aan te melden bij uw persoonlijke account.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij uw persoonlijke LastPass-account en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Ga naar Geavanceerde instellingen weergeven > Account loskoppelen van Enterprise.
 4. Klik in het bevestigingsvenster op OK en vervolgens op Bijwerken om het venster met Accountinstellingen te sluiten.
Uw persoonlijke LastPass-account is niet langer gekoppeld aan uw zakelijke LastPass-account.

Beleidsregels voor gekoppelde persoonlijke accounts (alleen LastPass Enterprise en LastPass Identity)

Beheerders kunnen de volgende beleidsregels instellen rondom het koppelen van persoonlijke accounts:

 • Koppelen persoonlijk account verbieden – Verbiedt het koppelen van uw persoonlijke account aan uw bedrijfsaccount. 
 • Updaten persoonlijk account verbieden – Verbiedt het toevoegen/bijwerken/wissen van persoonlijke accountgegevens als het is gekoppeld via een bedrijfsaccount.
 • Standaardaccount instellen voor nieuwe sites – Als dit beleid actief is en een gebruiker heeft een gekoppeld persoonlijk account, dan worden sites standaard in het persoonlijke account opgeslagen, tenzij de URL van de nieuwe site overeenkomt met een domein dat is opgegeven in het veld 'waarde'. Meerdere domeinen kunnen worden gescheiden door komma's (bijv. aaa.com,bbb.com etc.)
 • Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen – Als dit beleid actief is, wordt iedere gebruiker gedwongen om een persoonlijk account aan te maken dat automatisch wordt gekoppeld aan het bedrijfsaccount van de gebruiker. Gebruikers met een bestaand persoonlijk account worden gevraagd om dit te koppelen. Nieuwe gebruikers voeren hun privé-mailadres in. Dit wordt de gebruikersnaam van het nieuwe account; het hoofdwachtwoord wordt hetzelfde voor beide accounts. Via extra configuraties kan worden ingesteld of dit beleid verplicht is, of dat gebruikers het kunnen negeren (opt-out).
 • Persoonlijke websites opslaan in persoonlijke kluis – Als deze functie is ingeschakeld, detecteert LastPass de gebruikersnaam voor iedere nieuwe website. Als de gebruikersnaam overeenkomt met die van het gekoppelde persoonlijke account (bijv. een gmail-adres), dan wordt de site standaard in de persoonlijke kluis opgeslagen. Als er een andere gebruikersnaam wordt gebruikt (zoals een adres met @work.com of een gebruikersnaam zonder e-mailadres), dan wordt de site standaard in de bedrijfskluis opgeslagen. De gebruiker kan deze accountkeuze indien nodig aanpassen.
  Opmerking:  Voor de automatische toewijzing aan de juiste kluis moet een persoonlijk LastPass-account gekoppeld zijn aan het bedrijfsaccount van de gebruiker. Als dit niet het geval is, worden alle aanmeldingsgegevens standaard opgeslagen in de bedrijfskluis. Daarom raden we aan om het beleid 'Gekoppeld persoonlijk account adviseren of vereisen' in te schakelen om de automatisering van deze functie voor gebruikers te ondersteunen.