HELP FILE

Waarom wordt een site niet gestart, opgeslagen of automatisch ingevuld door LastPass?

Problemen? Laten we eerst proberen de kwestie op te sporen. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, controleren we een aantal andere zaken.

Problemen oplossen

We proberen de site-vermelding te verwijderen en die vervolgens weer aan de kluis toe te voegen.

De site-vermelding verwijderen en automatisch opnieuw toevoegen

 1. Verwijder de site-vermelding (instructies hier).
 2. Voeg de site automatisch toe – klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 3. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden. Er wordt nu een actief LastPass-pictogram weergegeven in de knoppenbalk van uw browser om aan te geven dat u bent aangemeld.
 4. Ga met uw browser naar de gewenste site.
 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site in en ga verder met de aanmelding.
 6. Als het venster Toevoegen aan LastPass? verschijnt, klikt u op Toevoegen.

De site-vermelding verwijderen en handmatig opnieuw toevoegen

Als uw site een aanmelding over meerdere pagina's gebruikt, kunt u deze functie ook gebruiken om uw gegevens voor de site op te slaan voor iedere afzonderlijke pagina wanneer u de site weer toevoegt.

 1. Verwijder de site-vermelding (instructies hier).
 2. Voeg de site handmatig toe – klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 3. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden. Er wordt nu een actief LastPass-pictogram weergegeven in de knoppenbalk van uw browser om aan te geven dat u bent aangemeld.
 4. Ga naar de gewenste site.
 5. Vul uw aanmeldingsgegevens in maar meld u nog niet aan. Maak indien gewenst een veilig wachtwoord aan.
 6. Klik op het LastPass-pictogram Item toevoegenAlle ingevoerde gegevens opslaan onder in het menu. Internet Explorer-gebruikers: klik op het actieve LastPass-pictogram ToolsAlle ingevoerde gegevens opslaan.
 7. Alle vastgelegde velden worden weergegeven. U kunt eventueel meer informatie toevoegen en de gewenste instellingen voor het item opgeven.
 8. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Heeft u nog steeds problemen? Laten we een paar controles uitvoeren:

Controleer of LastPass is geïnstalleerd en ingeschakeld

Als het LastPass-pictogram niet wordt weergegeven in de knoppenbalk van de browser, controleert u of de LastPass-browserextensie is geïnstalleerd en ingeschakeld.

Controleer of u bent aangemeld bij LastPass

Als er een niet-actief LastPass-pictogram verschijnt in de knoppenbalk van uw browser, klikt u op het pictogram en meldt u zich aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.

Controleer of automatisch invullen is ingeschakeld in de voorkeursinstellingen

Controleer de voorkeursinstellingen op een van de volgende manieren (afhankelijk van uw navigatieweergave):

 • Klik op het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser en ga naar VoorkeurenAlgemeen > schakel de instelling Automatisch inloggegevens invullen in > Opslaan.
 • Klik op het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser en ga naar AccountoptiesVoorkeuren van uw extensie > schakel de instelling Automatisch inloggegevens invullen in > Opslaan.

Controleer of de site niet is gebouwd met Flash of Silverlight

LastPass ondersteunt deze platforms niet. Om te controleren of de website met een van deze platforms is gebouwd, klikt u met de rechtermuisknop op het aanmeldingsveld van de website en bekijkt u het contextmenu voor meer informatie.

Controleer of de site HTTP gebruikt (in plaats van HTTPS)

Om veiligheidsredenen wordt automatisch invullen met LastPass uitgeschakeld bij het laden van HTTP-pagina's omdat deze sites niet veilig zijn. U kunt uw gegevens wel handmatig invullen op pagina's die gebruikmaken van HTTP.

Controleer of u in de voorkeursinstellingen heeft opgegeven dat er gewaarschuwd moet worden vóór het invullen van onveilige formulieren

Als deze voorkeursinstelling is ingeschakeld en de site die u bezoekt een onveilige methode voor het indienen van gegevens gebruikt, krijgt u de melding "Onveilig aanmeldingsformulier gedetecteerd. Weet u zeker dat u LastPass het onveilige formulier wilt laten invullen?" U kunt op OK klikken om automatisch invullen te gebruiken of op Annuleren om handmatig in te vullen (als u dat wilt).

U kunt deze instelling in de voorkeursinstellingen op een van de volgende manieren in- of uitschakelen (afhankelijk van uw navigatieweergave):

 • Klik op het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser en ga naar VoorkeurenGeavanceerd > schakel de instelling Waarschuwen voordat onbeveiligde formulieren worden ingevuld in of uit > Opslaan.
 • Klik op het LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser en ga naar AccountoptiesVoorkeuren van uw extensie > schakel de instelling Waarschuwen voordat onbeveiligde formulieren worden ingevuld in of uit > Opslaan.

Controleer of de site niet is ingesteld als Nooit-URL

U kunt LastPass uitschakelen voor specifieke websites door zogenaamde Nooit-URL's te gebruiken.  Als dat hier het geval is en u deze wilt verwijderen zodat LastPass op deze site gebruikt kan worden, doet u het volgende:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik op Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Nooit-URL's.
 4. Als uw site wordt vermeld, klikt u op het pictogram Verwijderen Verwijderen.
 5. Klik op OK om te bevestigen.

Gerelateerd

LastPass downloaden en installeren

Aanmelden bij LastPass

Uw websites beheren

Nooit-URL's beheren

Waarom krijg ik de melding "Onveilig aanmeldingsformulier gedetecteerd." wanneer ik een site bezoek?