HELP FILE

Configuratie van LastPass Universal Proxy LDAPS met command line

Voordat u begint:
Opmerking: Vereisten voor het configuratieproces:
 • Microsoft Windows-besturingssysteem
 • Windows PowerShell 3.0 of hoger
Opmerking: Deze functie is beschikbaar met LastPass Business + add-on Advanced MFA. Meer informatie over abonnementen en prijzen.
Opmerking: Om Universal Proxy voor LDAPS te configureren, moet u geldige certificaten hebben.
 1. Stel de volgende parameters in: Beschikbare selecties staan in vierkante haken, standaard selecties in ronde haakjes.

  Selecteer het protocol [LDAP, LDAPS, RADIUS]:
  LDAP
  Selecteer de uitdagingsmodus [LP, PLP, SFA]:
  Voer de servermodus in van de Universal Proxy.

  Raadpleeg Servermodi voor meer informatie over servermodi.

 2. Configureer de LDAP-serverconfiguratie.
  • LastPass MFA-verificatie [LP]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer het organisatiedomein in:
   Het domein van uw bedrijf.
   Voer de API-sleutel in:
   De LastPass API-sleutel die u heeft opgehaald uit de LastPass Admin Console. Raadpleeg voor informatie Hoe vind ik de API-sleutel?.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in.
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer het beheerderswachtwoord in:
   Het wachtwoord van de LDAP-beheerder.
   Voer de LDAP-veldnaam voor gebruikersaanmelding in (sAMAccountName):
   Naam van het LDAP-veld dat de gebruikersnaam bij aanmelding identificeert.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
  • LastPass MFA of wachtwoordverificatie [PLP]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer het organisatiedomein in:
   Het domein van uw bedrijf.
   Voer de API-sleutel in:
   De LastPass API-sleutel die u heeft opgehaald uit de LastPass Admin Console. Raadpleeg voor informatie Hoe vind ik de API-sleutel?.
   Voer het IP-adres voor LDAP in:
   Het IP-adres of een DNS-naam van uw Active Directory-server.
   Voer de LDAP-serverpoort in (636):
   Dit is de poort waarop de Active Directory luistert naar binnenkomende verzoeken.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in:
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer de LDAP-veldnaam voor gebruikersaanmelding in (sAMAccountName):
   Naam van het LDAP-veld dat de gebruikersnaam bij aanmelding identificeert.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
   Voer het pad naar het SSL CA-certificaatbestand in:
   Het pad naar het certificaat van de CA. Dit is het certificaat van de CA die het SSL-certificaat van uw AD heeft verstrekt. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn. Een bestand kan meerdere CA-certificaten bevatten.

   Opmerking: Dit veld is verplicht.

   Voer de naam van het LDAP-veld in met de gebruikersnaam voor LastPass (userPrincipalName):
   De naam van het veld waarmee de LastPass-gebruikersnaam van de beheerder in een LDAP-aanvraag wordt opgeslagen.

   Opmerking: Dit veld is optioneel. Als het niet is ingevuld, wordt het standaardmechanisme uitgevoerd en controleert de service de userPrincipalName, de e-mail en de enzovoort.
   Voor meer informatie, zie Gebruikerstoewijzing in LastPass Universal Proxy.

  • Zowel LastPass MFA als wachtwoordverificatie [SFA]
   Voer de luisterpoort in van de Universal Proxy (636):
   De standaardwaarde is 636. Dit is de poort waarop de Universal Proxy luistert naar binnenkomende verzoeken. Deze waarde kan worden gewijzigd.
   Voer de naam van uw bedrijf in.
   De bedrijfsnaam die verschijnt in de MFA-toepassing van de eindgebruiker als ze een pushbericht vanuit uw systeem ontvangen.
   Voer het organisatiedomein in:
   Het domein van uw bedrijf.
   Voer de API-sleutel in:
   De LastPass API-sleutel die u heeft opgehaald uit de LastPass Admin Console. Raadpleeg voor informatie Hoe vind ik de API-sleutel?.
   Voer het IP-adres voor LDAP in:
   Het IP-adres of een DNS-naam van uw Active Directory-server.
   Voer de LDAP-serverpoort in (636):
   Dit is de poort waarop de Active Directory luistert naar binnenkomende verzoeken.
   Voer de unieke naam van de LDAP-beheerdersgebruiker in.
   De unieke naam van de LDAP-beheerder in de volgende indeling: CN=admin,CN=Gebruikers,DC=voorbeeld,DC=com.
   Voer de LDAP-veldnaam voor gebruikersaanmelding in (sAMAccountName):
   Naam van het LDAP-veld dat de gebruikersnaam bij aanmelding identificeert.
   Voer het pad naar het SSL-certificaatbestand in:
   Het pad naar het SSL-servercertificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Voer het pad naar de private SSL-sleutel in:
   De private sleutel van het SSL-certificaat. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn.
   Opmerking: Als uw private sleutel is beveiligd met een wachtwoord, verwijder dan de wachtwoordbeveiliging voordat u deze toevoegt.
   Voer het pad naar het SSL CA-certificaatbestand in:
   Het pad naar het certificaat van de CA. Dit is het certificaat van de CA die het SSL-certificaat van uw AD heeft verstrekt. Het certificaat moet in PEM-indeling zijn. Een bestand kan meerdere CA-certificaten bevatten.

   Opmerking: Dit veld is verplicht.

   Voer de naam van het LDAP-veld in met de gebruikersnaam voor LastPass (userPrincipalName):
   De naam van het veld waarmee de LastPass-gebruikersnaam van de beheerder in een LDAP-aanvraag wordt opgeslagen.

   Opmerking: Dit veld is optioneel. Als het niet is ingevuld, wordt het standaardmechanisme uitgevoerd en controleert de service de userPrincipalName, de e-mail en de enzovoort.
   Voor meer informatie, zie Gebruikerstoewijzing in LastPass Universal Proxy.

 3. Na de configuratie moet u de Windows-service voor LastPass Universal Proxy als volgt opnieuw starten:

  Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

  uproxy -restart
  Belangrijk: U kunt de service-status op de volgende manieren controleren:
  • In het venster Services moet de Status worden vermeld als Running/actiefen het Type opstartprocedure moet worden vermeld als Automatisch. Als de server opnieuw moet worden opgestart, wordt de LastPass Universal Proxy-service automatisch gestart.
  • Open PowerShell en voer de volgende opdracht uit:

   uproxy -status

Volgende stap: Het is sterk aanbevolen om de toegang te beperken tot het configuratiebestand dat is gemaakt bij de configuratie van LastPass Universal Proxy. Zie voor de specifieke stappen Hoe beperk ik de toegang tot mijn configuratiebestand voor LastPass Universal Proxy?