HELP FILE

LastPass voor Android

Met LastPass voor Android kunt u uw LastPass-gegevens overal mee naartoe nemen. Installeer de app en meld u aan. Vervolgens kunt verificatie met uw vingerafdruk instellen, de functie voor automatisch invullen inschakelen en gebruiken, wachtwoorden, veilige notities en items in uw kluis toevoegen en beheren, het Sharing Center gebruiken, uw instellingen wijzigen, de ingebouwde browser gebruiken of het LastPass-toetsenbord gebruiken.

Ga voor meer informatie over ondersteunde apparaten en versies naar Systeemvereisten voor gebruikers.

Opmerking: Als u offline toegang heeft toegestaan tijdens het inschakelen van meervoudige verificatie, slaat de LastPass-app voor mobiel gebruik een lokaal gecachete versie van uw kluis op. Zo kunt u ook bij uw gegevens als u geen internetverbinding heeft.

Ziet u iets anders? Ontdek hoe u uw weg vindt in de vorige LastPass-interface.

Installeren en aanmelden

 1. Installeer LastPass voor Android via de Google Play Store. Als u geïnteresseerd bent, kunt u lid worden van ons LastPass Android Beta-team. U krijgt dan onze nieuwste releases en u bent de eerste die de laatste wijzigingen en fixes ziet.
 2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in. Schakel desgewenst de opties E-mail onthouden, Wachtwoord onthouden en/of Offline aanmelden in.
 3. Selecteer Aanmelden.
 4. Volg desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie (als dat voor uw account is ingeschakeld).
 5. Nu wordt uw kluis weergegeven. Hier kunt u navigeren in de weergave Alle items, of zoeken naar afzonderlijke wachtwoorden, veilige notities of items.

Vingerafdrukverificatie voor mobiel accountherstel instellen en gebruiken

Voor ondersteunde Android-apparaten kunt u vingerafdrukverificatie instellen en gebruiken als hulpmiddel voor mobiel accountherstel als u ooit uw hoofdwachtwoord vergeet. Als u deze stap in eerste instantie overslaat, kunt u dit altijd later instellen in de Beveiligingsinstellingen van de LastPass-app. Meer informatie over accountherstel voor Android.

Voordat u accountherstel met vingerafdrukverificatie kunt instellen, moet u zich bij de LastPass-app voor Android aanmelden met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.

Automatisch invullen inschakelen

LastPass kan uw aanmeldingsgegevens automatisch invullen in diverse Android-apps en websites.

 1. Meld u aan bij de LastPass-app.
 2. Selecteer het kluispictogram linksboven in het navigatiegedeelte.
 3. Selecteer InstellingenAutomatisch invullen.
 4. Schakel de optie "Aanmeldingsgegevens automatisch invullen" in.
 5. Selecteer Volgende. Het menu Toegankelijkheid van uw Android-apparaat wordt weergegeven.
 6. Selecteer LastPass en schakel de optie "LastPass" in.
 7. Selecteer OK.

Automatisch invullen gebruiken

Wanneer u automatisch invullen heeft ingeschakeld, kunt u deze functie gebruiken om uw aanmeldingsgegevens automatisch in te vullen in apps en op websites.

 1. Meld u aan bij de LastPass-app.
 2. Open de gewenste app of navigeer naar een website en tik in een invoerveld op het aanmeldingsscherm.
 3. Het automatisch invullen werkt nu op één van de volgende manieren:
  • Automatische pop-up – LastPass verschijnt automatisch in een pop-upvenster met overeenkomstige aanmeldingsgegevens voor de site, waarin u de gewenste gegevens kunt aantikken om deze te selecteren.
  • Automatisch invullen met LastPass-melding – Als er geen pop-up verschijnt, kunt u de melding voor het automatisch invullen gebruiken. Veeg vanaf de bovenrand van uw apparaat naar beneden om uw Android-meldingen te openen. Tik op de optie Automatisch invullen met LastPass en selecteer de gewenste aanmeldingsgegevens. Om deze functie te gebruiken, moet de optie "Meldingen automatisch invullen weergeven" zijn ingeschakeld.

  Opmerking: Op apparaten met Android OS 8 (Oreo) of later kunt u de functie Automatisch invullen met Oreo handmatig activeren door wat langer te tikken op een gebruikersnaam- of wachtwoordveld en vervolgens de optie Automatisch invullen te selecteren.

Het kluismenu van LastPass gebruiken

Nadat u bent aangemeld bij de app, wordt uw kluis weergegeven. U kunt het kluispictogram in het navigatiegedeelte links selecteren, of vanaf de linkerrand van het scherm naar rechts vegen om toegang te krijgen tot uw wachtwoorden, veilige notities en items. U kunt ook de in de app ingebouwde browser starten, uw beveiligingsinstellingen beheren, het Sharing Center openen, uw algemene instellingen beheren of u afmelden.

Wachtwoorden toevoegen en beheren

Selecteer vanuit de kluis het kluismenu , selecteer Wachtwoorden en kies uit de volgende opties:

Het Actiemenu gebruiken

Selecteer een wachtwoorditem en kies uit de volgende opties:

 • De site openen in de ingebouwde LastPass-browser in de app of uw standaardbrowser.
 • Het wachtwoorditem en de aanmeldingsgegevens weergeven.
 • De velden voor het wachtwoorditem bewerken.
 • Het wachtwoord weergeven om de tekst van het huidige wachtwoord te bekijken.
 • De gebruikersnaam kopiëren naar het klembord.
 • Het wachtwoord kopiëren naar het klembord.
 • De URL kopiëren naar het klembord.
 • Kopieermeldingen toevoegen om een melding "Gebruikersnaam kopiëren" en "Wachtwoord kopiëren" weer te geven als u naar de betreffende app of website navigeert.
 • Het item delen om het wachtwoorditem per e-mail te delen.
 • Snelkoppeling toevoegen aan startpagina om een snelkoppeling voor de betreffende website toe te voegen aan het startscherm van uw apparaat.
 • Het wachtwoord verwijderen.

Voeg een nieuw wachtwoord toe

 1. Tik op het pictogram Toevoegen rechtsonder.
 2. Selecteer Wachtwoord.
 3. U kunt een vooraf ingevulde service selecteren of op Voeg nieuw wachtwoord toe tikken om er zelf een te maken.
 4. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. Desgewenst kunt u voor het nieuwe wachtwoord de opties Favoriet, Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten, Nooit automatisch invullen en/of Automatisch aanmelden inschakelen.
 5. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Een bestaand wachtwoord bewerken

 1. Selecteer het wachtwoord dat u wilt bijwerken en selecteer Bewerken.
 2. Voer uw wijzigingen door. Desgewenst kunt u voor het wachtwoord de opties Favoriet, Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten, Nooit automatisch invullen en/of Automatisch aanmelden inschakelen.
  • Daarnaast kunt u in het navigatiegedeelte rechtsboven het pictogram Opties selecteren voor de functies Delen, Verwijderen of Wachtwoord genereren.
 3. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Veilige notities toevoegen en beheren

Selecteer vanuit de kluis het kluismenu , selecteer Veilige notities en kies uit de volgende opties:

Een nieuwe veilige notitie toevoegen

 1. Selecteer het pictogram Toevoegen rechtsonder.
 2. Selecteer Veilige notitie.
 3. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. Desgewenst kunt u voor de veilige notitie de optie Favoriet of de optie Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten inschakelen.
 4. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Een bestaande veilige notitie bewerken

 1. Selecteer de veilige notitie die u wilt bijwerken en selecteer Bewerken in het navigatiegedeelte rechtsboven.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan, bijvoorbeeld door het inschakelen van de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten. U kunt ook de optie Bijlagen in de onderste knoppenbalk selecteren en als volgt een afbeelding of stemopname toevoegen:
  • Selecteer het pictogram Foto om een foto uit uw fotogalerij toe te voegen.
  • Selecteer het pictogram Camera om een foto te maken en deze toe te voegen.
  • Selecteer het pictogram Opnemen om een stemopname toe te voegen.
  • Daarnaast kunt u in het navigatiegedeelte rechtsboven het pictogram Opties selecteren voor de functies Delen of Verwijderen.
 3. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Items toevoegen en beheren

Selecteer vanuit de kluis het kluismenu , selecteer Alle items en kies uit de volgende opties:

Een nieuw item toevoegen

 1. Selecteer het pictogram Toevoegen rechtsonder.
 2. Selecteer het gewenste itemtype.
 3. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. Desgewenst kunt u voor het nieuwe item de optie Favoriet of de optie Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten inschakelen.
 4. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Een bestaand item bewerken

 1. Selecteer het item dat u wilt bijwerken en selecteer Bewerken in het navigatiegedeelte rechtsboven.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan, bijvoorbeeld door het inschakelen van de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten. U kunt ook de optie Bijlagen in de onderste knoppenbalk selecteren en als volgt een afbeelding of stemopname toevoegen:
  • Selecteer het pictogram Foto om een foto uit uw fotogalerij toe te voegen.
  • Selecteer het pictogram Camera om een foto te maken en deze toe te voegen.
  • Selecteer het pictogram Opnemen om een stemopname toe te voegen.
  • Daarnaast kunt u in het navigatiegedeelte rechtsboven het pictogram Opties selecteren voor de functies Delen of Verwijderen.
 3. Selecteer na afloop Opslaan in het navigatiegedeelte rechtsboven.

Het Sharing Center gebruiken

Selecteer het kluispictogram in het navigatiegedeelte linksboven en selecteer vervolgens Sharing Center om gedeelde mappen toe te voegen en te beheren als gebruiker van een LastPass Families-, Teams- of Enterprise-account. Nadat u het Sharing Center heeft geopend, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Nieuwe map toevoegen – Selecteer het pictogram Toevoegen om een nieuwe gedeelde map aan te maken.
 • Een bestaande gedeelde map bewerken – Selecteer de gewenste gedeelde map, tik vervolgens op Bewerken en maak een keuze uit de volgende opties:
  • U kunt delen met een vooraf ingevoerde gebruiker of een e-mailadres invoeren. Selecteer vervolgens Delen. Eventueel kunt u de instellingen voor Alleen-lezen of Wachtwoorden weergeven aanpassen voordat u de toegang deelt.
  • U kunt delen ongedaan maken voor geselecteerde gebruikers door hun naam te selecteren en Delen ongedaan maken te selecteren.
  • U kunt gebruikersmachtigingen wijzigen voor bepaalde gedeelde mappen. Selecteer de desbetreffende map en selecteer Bewerken[naam van gebruiker]Bewerken > selecteer Alleen-lezen en/of Wachtwoorden weergeven > Opslaan.

  Daarnaast kunt u items aan een gedeelde map toevoegen vanuit uw kluis. Tik op een item in de kluis om dit te selecteren en selecteer Bewerken. Ga naar het veld "Map" en gebruik de vervolgkeuzelijst om de gewenste gedeelde map te selecteren. Gedeelde mappen en de aanmeldingsgegevens die hieraan toegevoegd zijn, worden automatisch gesynchroniseerd met de kluizen van alle LastPass-gebruikers die toegang hebben gekregen tot de betreffende mappen.

Instellingen wijzigen

Selecteer het kluispictogram in het navigatiegedeelte links en kies vervolgens Instellingen om wijzigingen aan te brengen in de instellingen voor uw LastPass-account, Beveiliging, Automatisch invullen, Zoeken, Browser, Acties en Geavanceerde instellingen. U heeft ook toegang tot de opties Help en ondersteuning en Over LastPass.

Uw LastPass-account

U kunt het e-mailadres van uw account en het accounttype bekijken. Selecteer eventueel Accountinstellingen om uw hoofdwachtwoord te wijzigen.

Beveiliging

 • LastPass automatisch vergrendelen: Met deze optie en de onderliggende opties kunt u instellen wanneer LastPass zichtzelf vergrendelt als het naar de achtergrond wordt verplaatst of als het scherm wordt uitgeschakeld. Als u weer toegang wilt tot LastPass, moet u opnieuw uw wachtwoord of een pincode invoeren. Met de onderliggende opties kunt u een pincode instellen en de timer voor het opnieuw vragen aanpassen.
 • Vergrendelen als app niet actief is: Met deze optie kunt u de gewenste time-outperiode instellen.
 • Vergrendelen wanneer scherm is uitgeschakeld: Met de optie kunt u instellen dat LastPass wordt vergrendeld als het scherm wordt uitgeschakeld.
 • Vingerafdruk gebruiken om te ontgrendelen: Met deze optie kunt u instellen dat u LastPass op ondersteunde apparaten kunt ontgrendelen met uw vingerafdruk (de instructies voor de configuratie van deze instelling verschillen per apparaat). Dit is vereist voor het gebruik van mobiel accountherstel voor Android.
 • Sessie controleren wanneer app is geactiveerd: Als de LastPass-app naar de voorgrond wordt gehaald (nadat u andere apps heeft gebruikt), dwingt deze optie de app om te controleren of de sessie op de server is beëindigd. Als dit het geval is, meldt LastPass u af. Hierdoor moet u zich opnieuw aanmelden en wordt een update van de server afgedwongen. Dit is een nuttige functie voor gebruikers die hun sessies vaak afsluiten via de server, of die zich zorgen maken over het verlies van hun mobiele apparaat.
 • Opnieuw vragen na aanmelden overslaan: Met deze functie kan de gebruiker zich aanmelden bij de LastPass-app en een actie uitvoeren waarvoor normaal gesproken het hoofdwachtwoord opnieuw moet worden ingevoerd, zonder dit in te voeren. Deze functie werkt alleen als de gebruiker niet heeft ingesteld dat het hoofdwachtwoord onthouden moet worden.
 • Afmelden als app niet actief is: Als u een tijdslimiet instelt voor deze functie, zorgt dit ervoor dat uw LastPass-app wordt afgemeld na X minuten waarin LastPass op de achtergrond is aangemeld. Ook dit is een goede beveiligingsoptie om te gebruiken als u zich zorgen maakt over verlies of diefstal van uw mobiele apparaat.
 • Screenshots van deze app toestaan: Hiermee kunt u bepalen of het mogelijk is om screenshots te maken binnen de LastPass-app.
 • Offline toegang toestaan: Hiermee kunt u zich aanmelden bij uw lokaal opgeslagen gegevens als u geen internetverbinding heeft (voorwaarde: u moet minimaal één keer aangemeld zijn bij de server en offline toegang mag niet uitgeschakeld zijn in uw opties voor meervoudige verificatie).

Automatisch invullen

Op apparaten met Android OS 8 (Oreo) of later die Automatisch invullen met Oreo ondersteunen, zijn de volgende instellingen beschikbaar:

 • Met Automatisch invullen kunt u snel en gemakkelijk gebruikersnamen en wachtwoorden invullen in apps.
 • Met Adressen automatisch invullen (nu nog een bèta-functie) kunt u adressen automatisch invullen.
 • Met Creditcards automatisch invullen (nu nog een bèta-functie) kunt u creditcardgegevens automatisch invullen.

Naast de bovenstaande instellingen ondersteunt LastPass de functie Legacy Autofill, waarmee u gemakkelijk gegevens kunt invullen in apps en websites die nog niet compatibel zijn met Automatisch invullen met Oreo. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Meldingen automatisch invullen weergeven: hiermee geeft u een permanente LastPass-melding weer in de meldingenlijst van uw apparaat. Door deze melding te selecteren, kunt u het dialoogvenster voor automatisch invullen oproepen.
 • Tegel Snelle instellingen weergeven: dit is een alternatief voor de melding. Met deze tegel kan het dialoogvenster voor automatisch invullen worden opgeroepen. Nadat u deze optie heeft ingesteld, gaat u naar het scherm Snelle instellingen van Android en sleept u het LastPass-pictogram naar het gedeelte Snelle instellingen.
 • Niet weergeven: als deze optie ingeschakeld is, kan het dialoogvenster voor automatisch invullen niet handmatig worden opgeroepen.
 • Met de optie Dialoogvenster automatisch invullen weergeven kunt u een melding inschakelen om de opties voor automatisch invullen nogmaals weer te geven, of de melding en de tegel met schelle instellingen uitschakelen.
 • Zoeken op het web vanuit kluis toestaan: Als de kluis zichtbaar is, kunt u met deze optie tekst invoeren in de zoekbalk en deze doorsturen naar Google als zoekopdracht. Dit werkt alleen als de zoekopdracht ook wordt bevestigd (de gebruiker moet dus de Enter-toets gebruiken). Als u zich zorgen maakt over uw beveiliging, kunt u deze optie uitschakelen om te voorkomen dat zoekopdrachten binnen de kluis ooit buiten de LastPass-toepassing worden doorgegeven.
 • Zoeken binnen veilige notities: Als u vanuit de kluis de zoekbalk selecteert, kunt u een specifiek item of een veilige notitie zoeken. Het is nu ook mogelijk om binnen veilige notities te zoeken, en niet alleen op titel. De inhoud van veilige notities wordt niet van tevoren ontsleuteld in het geheugen, dus als u veel veilige notities heeft kunnen deze zoekopdrachten aanzienlijk langzamer worden.

Browser

 • Openen in: Hiermee kunt u bepalen of LastPass een site opent in de LastPass-browser of in uw standaard browser.
 • Startpagina browser: Stelt de startpagina van de LastPass-browser in.
 •  
 • Suggesties van Google weergeven: Als u tekst invoert in de URL-balk van de LastPass-browser, ontvangt u een lijst met voorgestelde zoektermen, net zoals bij de voorspellende functie van Google.
 • Waarschuwen voordat onbeveiligde formulieren worden ingevuld: Als u gegevens naar een website verzendt via de LastPass-browser, controleert deze optie dat de verbinding via HTTPS verloopt. Daarnaast controleert LastPass of het domein van de opgeslagen website overeenkomt met dat van de URL waar de informatie wordt ingediend.
 • Cookies verwijderen bij afmelden: Verwijdert alle opgeslagen cookies, zodra u zich afmeldt.
 • Tabbladen sluiten bij afmelden: Sluit alle open tabbladen van uw browser, zodra u zich afmeldt.
 • Geschiedenis wissen bij afmelden: Wist de browsergeschiedenis, zodra u zich afmeldt.
 • Cookies verwijderen bij sluiten: Verwijdert opgeslagen cookies, zodra u de app sluit.
 • Mobiele gebruikersagent gebruiken: Stelt in dat de browser mobiele weergave aanvraagt bij de server.
 • Standaardbrowser instellen: Kies voor de LastPass-browser of de standaardbrowser van uw apparaat.
 • Geavanceerd: Dit menu bevat de volgende opties:
  • Mobiele gebruikersagent gebruiken: Toestaan dat websites standaard hun mobiele versies weergeven (indien beschikbaar) als deze optie is ingeschakeld.
  • Tabbladweergave: Deze optie is standaard ingeschakeld en zorgt dat een website die u start vanuit LastPass wordt geopend in een nieuw tabblad in uw browser.

Acties

 • Kluis vernieuwen: Ververst de verbinding van uw kluis met de server om nieuwe of bijgewerkte gegevens te synchroniseren.
 • LastPass-cache leegmaken: Verwijdert lokaal gecachete gegevens.

Geavanceerd

 • Inlogmelding inschakelen: Met deze functie geeft een LastPass-pictogram in uw meldingsbalk een actieve aanmelding weer.
 • Meldingen verwijderen bij activeren: Verwijdert inlogmeldingen na het activeren van LastPass.
 • LastPass-invoermethode toestaan: Schakelt de LastPass-invoermethode in.
 • LastPass datacenter: Hiermee kunt u handmatig selecteren welke datacenter wordt gebruikt voor uw aanmelding.

  Opmerking:Met deze functie worden uw gegevens niet overgedragen van het ene datacenter naar het andere. U wordt naar het andere datacenter geleid als u zich aanmeldt bij het datacenter waar uw gegevens niet zijn. Deze optie is alleen beschikbaar als de gebruiker niet is aangemeld.

 • Opslaglocatie gegevens: Hiermee kunt u de opslaglocatie van lokaal opgeslagen gegevens wijzigen.
 • Opslaglocatie bijlagen: Hiermee kunt u de doellocatie van gedownloade bijlagen of bestanden wijzigen.
 • Standaardactie voor site: Hiermee kunt u de standaardactie wijzigen die wordt uitgevoerd als u een wachtwoorditem selecteert in uw kluis.

De LastPass Android-browser gebruiken

De Android-app van LastPass is voorzien van een volledige browser, ingebouwd in de app. Deze browser kan automatisch uw sites starten, uw aanmeldingsgegevens invullen en zelfs nieuwe gegevens opslaan als u zich ergens voor het eerst aanmeldt. Als u een site start vanuit uw kluis, wordt deze automatisch geopend in de LastPass-browser. U kunt de browser ook direct openen door linksboven in uw kluis het pictogram van LastPass Android te selecteren.

Als u een website geopend heeft in de browser, kunt u het pictogram Opties selecteren. U krijgt dan de volgende lijst met opties voor uw surfervaring:

 • Automatisch invullen om automatisch uw aanmeldingsgegevens in te vullen voor de huidige website.
 • Overeenkomende websites weergeven om alle overeenkomende sites weer te geven.
 • Formulieren invullen om de formuliergegevens weer te geven die u heeft opgeslagen in uw account en die u op de huidige website kunt gebruiken.
 • Site opslaan om de gebruikersnaam en het wachtwoord van een site op te slaan.
 • Pagina delen om de link van de site via een andere app op uw Android-apparaat te delen.
 • Op pagina zoeken om een zoekopdracht in te tikken voor het doorzoeken van de geopende site.
 • Desktopversie/mobiele versie opvragen om de desktopversie of de mobiele versie van de site te laden.
 • Afdrukken om de inhoud als PDF op te slaan op uw apparaat.
 • Alle tabbladen sluiten om alle sites in de browser te sluiten.
 • Ga naar mijn kluis om snel uw kluis te openen.

Het LastPass-toetsenbord gebruiken (invoermethode)

LastPass voor Android heeft een eigen invoermethode, die u kunt inschakelen en vervolgens gebruiken om u aan te melden in apps.

De volgende punten zijn van belang als u het LastPass-toetsenbord gebruikt:

 • Websites waarvoor opnieuw invoeren van het wachtwoord vereist is, kunnen niet worden geselecteerd om automatisch te worden ingevoerd met het LastPass-toetsenbord.
 • Het LastPass-toetsenbord kan niet "lezen" in andere browsers. We bevelen aan om de LastPass-browser in de Android-app te gebruiken voor de beste werking van de functie voor automatisch invullen. Als u deze methode echter gebruikt om gegevens in te vullen op een website in een andere mobiele browser, moet u in de meeste gevallen de optie Overschakelen naar groepen selecteren. (LastPass kan de URL namelijk niet vergelijken met uw kluis, omdat deze informatie vanwege de Android-beveiligingsinstellingen niet kan worden opgehaald van de website via een externe browser.)
 • Als de invoermethode LastPass-toetsenbord niet in staat is om de aanmelding voor uw app te selecteren en de melding "Geen overeenkomende websites" weergeeft, selecteer dan de optie Overschakelen naar groepen. De lijst van mappen in uw kluis wordt dan weergegeven. Navigeer hierin naar het gewenste item en selecteer "Invullen" om uw gebruikersnaam in te vullen. Herhaal dit voor het wachtwoord.

Het LastPass-toetsenbord inschakelen

 1. Meld u met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord aan bij de app.
 2. Selecteer het pictogram Opties in het navigatiegedeelte linksboven.
 3. Selecteer InstellingenGeavanceerd.
 4. Ga naar "LastPass-invoermethode toestaan" en zet de instelling aan (ingeschakeld).
 5. Selecteer OK als dit gevraagd wordt. Uw Android-instellingen voor "Taal en invoer" worden weergegeven.
 6. Ga naar "LastPass", zet de instelling aan (ingeschakeld) en selecteer OK in het bevestigingsvenster.
 7. Ga vervolgens naar de Instellingen van uw Android-apparaat en open de instelling "Toetsenbord en invoermethoden". Selecteer de instelling Huidige toetsenbord en schakel het keuzerondje voor LastPass in.

Het LastPass-toetsenbord gebruiken

 1. Open de gewenste app of navigeer naar een website en tik in een invoerveld op het aanmeldingsscherm.
 2. Selecteer de LastPass-toets op uw toetsenbord. Er wordt nu een lijst van sites met bijbehorende gebruikersnamen weergegeven.
 3. Selecteer de knop Invullen om de gewenste aanmeldingsgegevens in te vullen en meld u aan bij uw app of website.

De vingerafdrukscanner gebruiken (voor ondersteunde apparaten)

De vingerafdrukscanner kan worden gebruikt voor verificatie als u een Android-apparaat gebruikt dat deze functie ondersteunt.

Opmerking:De functie vormt geen vervanging voor het invullen van uw hoofdwachtwoord als u zich aanmeldt bij de app om uw kluis te openen.

De vingerafdrukscanner inschakelen

 1. Meld u met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord aan bij de app.
 2. Selecteer het pictogram Opties in het navigatiegedeelte linksboven.
 3. Selecteer InstellingenBeveiliging.
 4. Zet de schakelaar om bij Vingerafdruk gebruiken om te ontgrendelen.

De vingerafdrukscanner gebruiken

De optie om de vingerafdrukscanner te gebruiken verschijnt in de volgende gevallen:

 • Als u de optie Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord heeft ingeschakeld (algemeen of voor specifieke sites).
 • Als u uw hoofdwachtwoord heeft opgeslagen op de aanmeldpagina van de app en terugkeert naar de app. Daarnaast gaat u naar het pictogram Opties voor uw kluis > InstellingenBeveiliging > zet de schakelaar om bij LastPass automatisch vergrendelen.
 • Als er voor uw bedrijf een beleid is ingesteld dat opnieuw vragen om het hoofdwachtwoord afdwingt (voor Enterprise of Identity-gebruikers).
 • Als u de optie Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord heeft ingeschakeld in het venster "Invullen in apps".

Gerelateerd

Hoe configureer en gebruik ik mobiel accountherstel op Android?

Hoe kan ik Gezichtsontgrendeling instellen en gebruiken met LastPass op een Pixel 4?

Hoe los ik problemen met automatisch invullen op voor LastPass op mijn mobiele Huawei-apparaat?

Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten