HELP FILE

LastPass Authenticator gebruiken

LastPass Authenticator is een app voor meervoudige verificatie voor mobiele iOS- en Android-apparaten.

Functies en compatibiliteit

LastPass Authenticator ondersteunt drie verschillende verificatiemethoden:

 • Tijdelijk geldige zescijferige codes
 • Push-berichten voor één tik
 • Zescijferige codes per sms

LastPass Authenticator is TOTP-compliant en compatibel met alle apps en websites die Google Authenticator ondersteunen. Dat betekent dat u gemakkelijk meervoudige verificatie kunt beheren voor uiteenlopende diensten, alles vanuit LastPass Authenticator.

Opmerking:

De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

LastPass-beheerders wordt geadviseerd de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te voltooien in de Admin Console.

Opmerking:Niet gevonden wat u zoekt? Zie de informatie over LastPass MFA Authenticator.

Uw LastPass-account instellen en configureren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPassen selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor de LastPass Authenticator.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.

   Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Als u klaar bent, klikt u op Bijwerken.

 8. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 9. Klik desgevraagd op Registreren.
 10. Als er een nieuw browservenster of -tabblad wordt geopend, klikt u op Mobiele app configureren en gaat u verder met de volgende stappen.

De LastPass Authenticator-app instellen

U moet een iOS-apparaat hebben met iOS 10 of hoger, of een Android-apparaat met Android OS 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) of hoger.
 1. Installeer LastPass Authenticator op uw mobiele apparaat voor iOS of Android.
 2. Klik in uw browser op Volgende om verder te gaan met de inschrijving, en open dan de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.

 3. Als u LastPass Authenticator al heeft gebruikt op uw mobiele apparaat voor een ander account of andere toepassing, tikt u op Add new account (Nieuw account toevoegen). Anders gaat u als volgt te werk:
  1. Tik op het pictogram Toevoegen onder in het scherm van uw apparaat.
  2. Tik op Scan Barcode (Barcode scannen).
  3. Gebruik de camera van uw mobiele apparaat om de barcode te scannen die in de browser van uw computer wordt weergegeven.
 4. Klik desgevraagd in uw browser op Sms-bericht instellen.
 5. Voer het telefoonnummer van uw mobiele apparaat in en klik op Volgende.
 6. Er wordt een sms-bericht met een verificatiecode naar uw mobiele telefoon verstuurd. Voer de code in uw browser in en klik vervolgens op Sms instellen voltooien.
 7. Klik op Activeren en vervolgens op Gereed.
 8. Klik in uw kluis op OK in het bevestigingsbericht.

  Activeren

LastPass Authenticator gebruiken om u aan te melden bij LastPass

U kunt zich aanmelden en uw LastPass-kluis openen vanaf een desktopcomputer of een mobiel apparaat.

Aanmelden vanaf een desktopcomputer en verifiëren
 1. Open de verificatie-app op uw mobiele apparaat.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel op de optie Use Alternative Multifactor (Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken) klikken en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als u onderdeel bent van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken" niet weergegeven.

 4. Volg de aanwijzingen voor verificatie, afhankelijk van de manier waarop meervoudige verificatie voor uw account is geconfigureerd (bijv. zescijferige wachtwoordcode, sms-code, push-bericht, enzovoort).
 5. Schakel desgewenst de instelling voor de optie Vertrouw deze computer gedurende 30 dagen in en geef een computernaam op in het dialoogvenster voor de verificatie van LastPass. Anders klikt u op Authenticate Login (Aanmelding verifiëren).

  Meer informatie over het beheer van vertrouwde apparaten.

U bent nu aangemeld bij LastPass en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.
Aanmelden vanaf een mobiel apparaat en verifiëren
 1. Open de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en selecteer of tik op Aanmelden.
 3. Wanneer u om meervoudige verificatie gevraagd wordt, wordt uw standaardoptie voor meervoudige verificatie gebruikt (als er sprake is van meerdere opties). U kunt eventueel de optie Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken aantikken of selecteren, en vervolgens de gewenste optie voor meervoudige verificatie uit de lijst selecteren.

  Opmerking: Als u onderdeel bent van een bedrijfsaccount en er een beleidsregel is ingesteld om alleen één optie voor meervoudige verificatie toe te staan, wordt het gedeelte "Alternatieve meervoudige verificatie gebruiken" niet weergegeven.

 4. Volg de instructries voor verificatie. Deze variëren afhankelijk van de vraag hoe meervoudige verificatie is geconfigureerd voor uw (bijv. zescijferige toegangscode, sms-code, push-bericht, enzovoort).
 5. U kunt desgewenst op Vertrouw dit apparaat inschakelen zodat u zich de komende 30 dagen niet hoeft te verifiëren. Anders kiest u Volgende om verder te gaan.
  U bent nu aangemeld bij de LastPass Password Manager-app voor mobiel gebruik en geverifieerd met de optie voor meervoudige verificatie die voor uw account is geconfigureerd.

Geregistreerde accounts beheren op iOS

 1. Tik om de LastPass Authenticator-app te openen.
 2. Tik rechtsboven in het scherm op Bewerken.
 3. Breng een van de volgende wijzigingen aan:
  • De accountnaam bewerken
  • De gebruikersnaam/het e-mailadres bewerken
  • De lijst met geregistreerde accounts opnieuw ordenen (tik op het pictogram Verplaatsen naast de vermelding en sleep deze naar de gewenste positie)
  • Het geregistreerde account verwijderen (tik op het pictogram Verwijderen naast de vermelding en selecteer Verwijderen om te bevestigen)
   Waarschuwing: Er wordt een melding weergegeven waarin wordt gemeld dat het verwijderen van uw account mogelijk voorkomt dat u zich kunt aanmelden, en dat u voor het verwijderen tweeledige verificatie voor dat account moet uitschakelen.
 4. Tik op Gereed als u klaar bent.

Geregistreerde accounts beheren op Android

 1. Tik om de LastPass Authenticator-app te openen.
 2. Houd uw vinger op het gewenste account.
 3. Breng een van de volgende wijzigingen aan:
  • Tik op Copy (Kopiëren) om de code te kopiëren
  • Tik op het pictogram Bewerken om de accountnaam te bewerken
  • Tik op het pictogram Verwijderen om het account te verwijderen. U krijgt de waarschuwing dat u meervoudige verificatie voor uw account moet uitschakelen voordat u het verwijdert, zodat er geen problemen met de aanmelding ontstaan.
   Waarschuwing: Er wordt een melding weergegeven waarin wordt gemeld dat het verwijderen van uw account mogelijk voorkomt dat u zich kunt aanmelden, en dat u voor het verwijderen tweeledige verificatie voor dat account moet uitschakelen.

Info over het gebruik van meerdere opties voor meervoudige verificatie

Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie heeft ingeschakeld voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren uit de vervolgkeuzelijst onder in het venster Opties voor meervoudige verificatie. Op die manier krijgt u de vraag zich met de gewenste optie te verifiëren wanneer u zich aanmeldt bij LastPass.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Push-berichten voor andere sites configureren

U kunt via LastPass Authenticator eventueel push-berichten configureren, zodat u een complete verificatie-ervaring krijgt voor compatibele sites zoals:

 • Amazon.com (uitgezonderd AWS)
 • Google.com
 • Dropbox.com
 • Facebook.com
 • Evernote.com
  Opmerking: LastPass-push-berichten voor de hierboven genoemde sites zijn browserspecifiek. Dat houdt in dat u push-berichten opnieuw moet inschakelen voor deze sites als u besluit verschillende browsers te gebruiken.
Voor het gebruik van push-berichten moet u actief zijn aangemeld bij uw LastPass-account via de LastPass-browserextensie.
 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  Er wordt een actief LastPass-pictogram LastPass weergegeven om aan te geven dat u nu bij LastPass bent aangemeld.
 3. Ga in uw browser naar de gewenste site en selecteer LastPass Authenticator voor gebruik als verificatie-optie in de beveiligings- of accountinstellingen van de site (de instructies zullen per site variëren).
 4. Wanneer de site u vraagt een zescijferige code voor verificatie in te voeren, opent u de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat en gaat u als volgt te werk:
  1. Tik op het pictogram Toevoegen onder in het scherm van uw apparaat.
  2. Tik op Scan Barcode (Barcode scannen).
  3. Gebruik de camera van uw mobiele apparaat om de barcode te scannen die in de browser van uw computer wordt weergegeven.

  Opmerking:  Als u LastPass Authenticator configureert voor het gebruik van een andere service, kunt u op Enter Manually (Handmatig invoeren) tikken en Service, Account en Key (Sleutel) invoeren voor een service die handmatige invoer ondersteunt.

 5. Na het toevoegen van de barcode in de LastPass Authenticator-app gaat u terug naar de beveiligingsinstellingen van de site en voert u de zescijferige code in die wordt weergegeven in LastPass Authenticator om de configuratie af te ronden.
 6. Als de configuratie voltooid is, meld u zich af bij de site en weer aan. U wordt eenmaal gevraagd handmatig de zescijferige verificatiecode in te voeren.
 7. Zodra u geverifieerd bent, vraagt de LastPass-browserextensie u om op Inschakelen te klikken om push-berichten voor uw site in te schakelen.
 8. De volgende keer dat u deze site bezoekt, verschijnt er een push-bericht in de LastPass Authenticator-app. U kunt dan op Allow (Toestaan) tikken om de verificatie uit te voeren.

  Opmerking:  Als u om welke reden dan ook geen push-bericht krijgt om de verificatie uit te voeren, kunt u nog steeds handmatig de zescijferige code uit de LastPass Authenticator-app invoeren, of de verificatie afronden door een sms-code aan te vragen.

Push-berichten opnieuw inschakelen voor een website

Als u push-berichten voor LastPass Authenticator heeft uitgeschakeld voor verificatie na aanmelding bij bepaalde sites, kunt u deze op elk gewenst moment weer inschakelen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Nooit-URL's.
 4. Klik in het gedeelte "Nooit vragen over pushen van TOTP" op het pictogram Verwijderen in de kolom Actie voor de sites waarvoor u push-berichten niet opnieuw wilt inschakelen.

  Opmerking: U kunt eventueel ook vermeldingen verwijderen waarvoor geen URL of domein is opgegeven.

  De volgende keer dat u de site(s) bezoekt, krijgt u de vraag zich te verifiëren met een push-bericht via LastPass Authenticator.

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, moet u meervoudige verificatie voor LastPass Authenticator uitschakelen. Om dat te doen, kunt u sms-accountherstel gebruiken om u bij uw account aan te melden en verificatie uit te schakelen.

Verificatie herstellen met back-upmogelijkheden in de cloud

Met de back-upmogelijkheid in de cloud van LastPass Authenticator, kunt u uw tokens voor meervoudige verificatie herstellen als u uw mobiele apparaat verliest of een nieuw apparaat koopt. Gecombineerd met uw unieke verificatie met enkel tikje op het scherm, biedt LastPass Authenticator u alle beveiliging die u nodig heeft met uw LastPass Authenticator-app, zonder de bijbehorende frustratie.

Back-ups via de cloud inschakelen

De optie voor back-ups via de cloud wordt ondersteund op iOS- en Android-apparaten.
 1. Open de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 2. Tik op het pictogram Opties in de knoppenbalk.
 3. Zet de schakelaar aan om de optie Backup to LastPasss (Back-ups maken naar LastPas) te activeren.
  • Als u de app LastPass Password Manager voor mobiel gebruik (voor iOS of Android) nog niet geïnstalleerd heeft, krijgt u de vraag deze te downloaden en u aan te melden. Nadat u zich heeft aangemeld, gaat u terug naar de LastPass Authenticator-app en zet u de optie "Backup to LastPass" (Back-ups maken naar LastPass) op ingeschakeld. Het back-upproces gaat van start en onder in het scherm wordt een melding weergegeven wanneer de back-up voltooid is.
  • Als u de app LastPass Password Manager voor mobiel gebruik al heeft, wordt u gevraagd uw e-mailadres te bevestigen. Daarna gaat het back-upproces van start en wordt onder in het scherm een melding weergegeven wanneer de back-up voltooid is.
 4. Als de optie is ingeschakeld, kunt u tikken op het pictogram Opties in de knoppenbalk van de LastPass Authenticator-app en vervolgens tikken op Nu back-up maken wanneer u een back-up wilt maken.

Een back-up uit de cloud terugzetten

Push-berichten worden overgezet naar het apparaat waarop u u uw database wilt herstellen, aangezien deze maar op één apparaat tegelijk ingeschakeld kan worden.
 1. Installeer zowel de LastPass Password Manager-app (voor iOS of Android) als de LastPass Authenticator-app (voor iOS of Android) op uw mobiele apparaat.
 2. Open de LastPass Authenticator-app en tik op Restore previous backup (iOS) of Restore from backup (Android) (Back-up terugzetten).
  • Als u al bent aangemeld bij de LastPass Password Manager, tikt u om het e-mailadres voor uw account te bevestigen.
  • Als u nog niet bent aangemeld, wordt de LastPass Password Manager geopend en wordt u gevraagd zich aan te melden. Nadat u bent aangemeld, wordt uw account (of worden uw accounts) in de LastPass Authenticator-app hersteld.