HELP FILE

LastPass Authenticator gebruiken

LastPass Authenticator is een app voor meervoudige verificatie voor mobiele apparaten met Android, iOS en Windows. De app ondersteunt drie manieren om u aan te melden:

 • Tijdelijk geldige zescijferige codes
 • Push-meldingen voor één tik
 • Zescijferige codes per sms

LastPass Authenticator is TOTP-compliant en compatibel met alle apps en websites die Google Authenticator ondersteunen. Dat betekent dat u gemakkelijk meervoudige verificatie kunt beheren voor uiteenlopende diensten, alles vanuit LastPass Authenticator.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

LastPass-beheerders wordt geadviseerd de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te voltooien in de Admin Console.

Niet gevonden wat u zoekt? Zie Verificatie met LastPass MFA

Uw LastPass-account instellen en configureren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor LastPass Authenticator.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.

 7. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent.

Kies bij Ingeschakeld de optie

 1. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Doorgaan.
 2. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen, klikt u op Activeren.
 3. Wanneer er een nieuw browservenster of -tabblad wordt geopend, klikt u op Mobiele app instellen en gaat u verder met de volgende stappen.

De LastPass Authenticator-app instellen

 1. Installeer LastPass Authenticator op uw mobiele apparaat met iOS of Android, ondersteund op Android OS 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) of hoger.
 2. Klik in uw browservenster op Volgende om verder te gaan met inschrijving, en open vervolgens de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.

LastPass Authenticator downloaden op uw mobiele apparaat

 1. Als u LastPass al op uw telefoon gebruikt voor een andere account of toepassing, tikt u op Add new account (Nieuwe account toevoegen). Anders gaat u als volgt te werk:
  1. Tik op het pictogram Toevoegen onder in het scherm van uw apparaat.
  2. Tik op Scan Barcode (Streepjescode scannen).
  3. Gebruik de camera van uw mobiele apparaat om de streepjescode te scannen die in uw browservenster wordt weergegeven.

  Opmerking: Als u LastPass Authenticator instelt voor gebruik met een andere service, kunt u op Enter Manually (Handmatig invoeren) tikken en de Service, Account en Key (Sleutel) invullen voor een service die handmatige invoer ondersteunt.

 2. Klik op uw computer op Sms-bericht instellen.
 3. Voer het nummer van uw mobiele telefoon in en klik op Next (Volgende).
 4. Er wordt sms-bericht met een verificatiecode naar uw mobiele telefoon verstuurd. Voer de code in in uw browser en klik op Sms instellen voltooien.
 5. Klik op Activeren en daarna op Gereed.
 6. Klik in uw kluis op OK in de bevestigingsberichten.

Activeren

LastPass Authenticator gebruiken

 1. Open de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 2. Meld u aan bij LastPass in uw browser op de desktop of met de LastPass-app voor mobiel gebruik.
 3. U kunt uw aanmelding op de volgende manieren verifiëren:
  • Tik in de verificatie-app op uw mobiele apparaat op Approve (Toestaan) om uw aanmelding te verifiëren. Hierna wordt u automatisch aangemeld bij uw LastPass-account in uw browser. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw dit apparaat 30 dagen" inschakelen, een apparaatnaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.
  • Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.
  • Klik in uw browser op Toegangscodes via sms verzenden om een sms-bericht met een verificatiecode naar uw mobiele apparaat te laten versturen. Zodra u de code ontvangen heeft, vult u deze in in uw browser (u kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen en een computernaam opgeven) en klikt u op Verifiëren. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Tik op Toestaan of voer uw code handmatig in en klik op Verifiëren.

Info over het gebruik van meerdere opties voor meervoudige verificatie

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Push-berichten voor andere websites instellen

U kunt desgewenst push-meldingen instellen via LastPass Authenticator voor een complete verificatie bij compatibele websites, waaronder:

 • Amazon.com (uitgezonderd AWS)
 • Google.com
 • Dropbox.com
 • Facebook.com
 • Evernote.com

Opmerking:De push-berichten die LastPass verstuurt voor de bovenstaande sites zijn browserspecifiek. Dat houdt in dat u opnieuw push-berichten moet instellen als u zich met andere browsers bij deze sites aanmeldt.

Om push-berichten te kunnen gebruiken moet u actief zijn aangemeld bij uw LastPass-account via de browserextensie.

 1. Meld u aan bij LastPass via de browserextensie.
 2. Ga naar de gewenste site en selecteer LastPass Authenticator als uw verificatie-optie in de beveiligingsinstellingen van de site (de instructies zullen per site variëren).
 3. Wanneer de site u om een zescijferige code vraagt, opent u de LastPass Authenticator-app en voegt u de site als volgt toe:
  1. Tik op het pictogram Toevoegen onder in het scherm van uw apparaat.
  2. Tik op Scan Barcode (Streepjescode scannen).
  3. Gebruik de camera van uw mobiele apparaat om de streepjescode te scannen die in uw browservenster wordt weergegeven.

  Opmerking: Als u LastPass Authenticator instelt voor gebruik met een andere service, kunt u op Enter Manually (Handmatig invoeren) tikken en de Service, Account en Key (Sleutel) invullen voor een service die handmatige invoer ondersteunt.

 4. Nadat u de site aan de app heeft toegevoegd, gaat u terug naar de beveiligingsinstellingen van de site en voert u de zescijferige code in die in LastPass Authenticator wordt weergegeven om de configuratie af te ronden.
 5. Zodra de configuratie is voltooid, meldt u zich bij de site af en weer aan. U wordt eenmaal gevraagd handmatig de zescijferige verificatiecode in te voeren.
 6. Nadat u zich heeft geverifieerd, vraagt de LastPass-browserextensie u te klikken op Inschakelen om push-meldingen vanaf deze site toe te staan.
 7. De volgende keer dat u deze site bezoekt, ontvangt u een push-melding in de LastPass Authenticator-app, waar u op Toestaan kunt tikken om de verificatie uit te voeren.

Opmerking: Als u om welke reden dan ook geen push-melding voor de verificatie ontvangt, kunt u nog steeds handmatig de zescijferige code uit de LastPass Authenticator-app invoeren, of de verificatie voltooien via een code die u per sms wordt toegestuurd.

Push-berichten opnieuw inschakelen

Als u push-berichten voor LastPass Authenticator heeft uitgeschakeld voor bepaalde sites, kunt u die als volgt opnieuw inschakelen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Nooit-URL's.
 4. Klik onder het gedeelte "Nooit vragen over pushen van TOTP" op het pictogram Verwijderen Verwijderen in de kolom Actie voor de sites waarvoor u push-meldingen opnieuw wilt inschakelen.

  Opmerking: Desgewenst kunt u ook eventuele vermeldingen verwijderen waarvoor geen URL of domein is opgegeven.

De volgende keer dat u deze site(s) bezoekt, ontvangt u via LastPass Authenticator een push-melding met de vraag om verificatie.

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, moet u meervoudige verificatie voor LastPass Authenticator uitschakelen. Om dat te doen, kunt u sms-accountherstel gebruiken om u bij uw account aan te melden en verificatie uit te schakelen.

Als sms-accountherstel nog niet was ingesteld, neemt u contact op met Customer Care voor assistentie (door onder dit artikel op een van de contactopties te klikken). Het uitschakelen van meervoudige verificatie per e-mail wordt namelijk niet ondersteund voor LastPass Authenticator.

Verificatie herstellen met back-upmogelijkheden in de cloud

Met de back-upmogelijkheid in de cloud van LastPass Authenticator, kunt u uw tokens voor meervoudige verificatie herstellen als u uw mobiele apparaat verliest of een nieuw apparaat koopt. Gecombineerd met uw unieke verificatie met enkel tikje op het scherm, biedt LastPass Authenticator u alle beveiliging die u nodig heeft met uw LastPass Authenticator-app, zonder de bijbehorende frustratie.

Back-ups via de cloud inschakelen

Opmerking: De back-upmogelijkheid via de cloud wordt alleen ondersteunt op iOS- en Android-apparaten.

 1. Open de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 2. Tik op het pictogram Opties in de knoppenbalk.
 3. Schakel de optie "Backup to LastPass" (Back-ups maken naar LastPass) in.
  • Als u de app LastPass Password Manager voor mobiel gebruik (voor iOS of Android) nog niet geïnstalleerd heeft, krijgt u de vraag deze te downloaden en u aan te melden. Nadat u zich heeft aangemeld, gaat u terug naar de LastPass Authenticator-app en zet u de optie "Backup to LastPass" (Back-ups maken naar LastPass) op ingeschakeld. Het back-upproces gaat van start en onder in het scherm wordt een melding weergegeven wanneer de back-up voltooid is.
  • Als u de app LastPass Password Manager voor mobiel gebruik al heeft, wordt u gevraagd uw e-mailadres te bevestigen. Daarna gaat het back-upproces van start en wordt onder in het scherm een melding weergegeven wanneer de back-up voltooid is.
 4. Als de optie eenmaal is ingeschakeld, kunt u op elk gewenst moment op het pictogram Opties in de knoppenbalk van de LastPass Authenticator-app en op Backup Now (Nu back-up maken) tikken wanneer u een back-up wilt maken.

Een back-up uit de cloud terugzetten

Opmerking:Er worden push-berichten verstuurd naar het apparaat waarop u uw database wilt herstellen, aangezien dit slechts voor één apparaat tegelijk mogelijk is.

 1. Installeer de apps voor zowel de LastPass Password Manager (voor iOS of Android) als LastPass Authenticator (voor iOS of Android) op uw mobiele apparaat.
 2. Open de LastPass Authenticator-app en tik op Restore from backup (Back-up terugzetten).
  • Als u al bent aangemeld bij de LastPass Password Manager, tikt u om het e-mailadres voor uw account te bevestigen.
  • Als u nog niet bent aangemeld, wordt de LastPass Password Manager geopend en wordt u gevraagd zich aan te melden. Nadat u bent aangemeld, wordt uw account (of worden uw accounts) in de LastPass Authenticator-app hersteld.

Gerelateerd

Meervoudige verificatie inschakelen (gebruikers)

Hoe schakel ik meervoudige verificatie uit als gebruiker?

Waarom zijn mijn aanmeldingsgegevens al ingevuld voordat er om meervoudige verificatie wordt gevraagd?