HELP FILE

De Active Directory Connector installeren

Opmerking: Installeer de Active Directory Connector niet op uw domeincontroller.
  1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
  2. Ga In het navigatiegedeelte links naar Instellingen > Directory-integraties > AD-Connector > AD-Connector downloaden.
  3. Klik op Opslaan als dit gevraagd wordt en op Uitvoeren om het bestand LastPassADConnector.msi uit te voeren.
  4. Klik op Ja om gebruikersaccountbeheer toe te staan als dit gevraagd wordt.
  5. Klik In het configuratievenster voor de LastPass AD-Connector op Volgende.
  6. Accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
  7. Bevestig het gewenste pad voor de installatie en klik op Volgende.
  8. Klik op Installeren. Klik op Ja om gebruikersaccountbeheer toe te staan als dit gevraagd wordt.
  9. Klik op Voltooien als de installatie is afgerond. Klik op Ja om gebruikersaccountbeheer toe te staan als dit gevraagd wordt.
  10. Na de installatie wordt er een aanmeldingsvenster weergegeven.  Voer het e-mailadres en hoofdwachtwoord van de LastPass-beheerder in en klik vervolgens op Aanmelden.