HELP FILE

LastPass-software installeren met behulp van de Admin Console

LastPass Enterprise heeft installatie-opties voor Windows (inclusief veelgestelde vragen) en de Mac met instelbare parameters voor gebruik binnen uw organisatie.

Voor een goed gebruik moet LastPass op elk systeem geïnstalleerd worden. Als u een Windows-serveromgeving heeft, moet u LastPass installeren op de servers die gebruikt worden. Als uw organisatie elke gebruiker daarentegen een eigen Windows- of Mac-besturingssysteem geeft, moet de software op elke computer geïnstalleerd worden.

LastPass voor Windows installeren

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga in het menu links naar InstellingenSoftware installeren.
 3. Pas het installatieprogramma eventueel aan met de vervolgkeuzelijsten om voor elke configuratie een of meer van de volgende opties te selecteren:
Platform selecteren
 • Microsoft Windows

Installatietype selecteren
 • Handmatige installatie GUI: Mijn gebruikers installeren LastPass handmatig

 • Automatische installatie op de achtergrond: Mijn gebruikers laten LastPass automatisch op de achtergrond installeren

 1. Zodra u de aangepaste configuraties heeft bepaald, worden de stappen van uw installatieprogramma onder weergegeven.
 2. Volg de beschreven stappen om LastPass in uw Windows-omgeving te installeren. Dit omvat het inschakelen van de LastPass-browserextensie wanneer u daarom wordt gevraagd als u elk van uw browsers de volgende keer opent.

Veelgestelde vragen over Windows-installatieprogramma's

Kan ik de Windows-installatie via de opdrachtregel aanpassen?

U kunt de opdrachtregelargumenten voor elk optie weergegeven door Windows als platform te selecteren en vervolgens de selecties te veranderen. U ziet dan de opdrachtregeluitvoer voor elke selectie die u gemaakt heeft.

Wat is er in het standaard Windows-installatieprogramma opgenomen?

 • De LastPass-browserextensie en de binaire component voor Chrome en Firefox
 • De LastPass-browserextensie voor Edge en Internet Explorer
 • De desktop-app van LastPass voor Windows
 • Voorziening voor wachtwoorden importeren
 • Snelkoppelingen voor toegang tot uw kluis, het Help-bestand, een optie om de installatie ongedaan te maken en vermelding van de website in het menu Start.
 • Voorziening voor automatische updates

Welke parameters kunnen worden geconfigureerd voor het Windows-installatieprogramma?

Parameter Beschrijving/waarden
INSTALLDIR De installatiemap instellen, volledig pad opgeven. De standaardlocatie is C:\Program Files (x86)\LastPass. Voorbeeld: INSTALLDIR="C:\LastPass"
KEEPUSERDATA Als de waarde wordt ingesteld op 1, worden de gegevens van de gebruiker niet verwijderd als de installatie ongedaan wordt gemaakt. Wordt van kracht met de parameter /x.
DISABLEIEBROKER Broker uitschakelen
UNINSTALLSURVEY Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt bij het ongedaan maken van de installatie gevraagd naar de reden. De standaardwaarde is 0.
NOLOGGEDOFFJSINJECTION Geen JavaScript in sites invoeren na afmelden
DISABLENOTES De voorziening voor veilige notities uitschakelen
DISABLEVAULT De kluisvoorziening uitschakelen
DISABLEEXPORT De voorziening voor exporteren uitschakelen
DISABLEIMPORT De voorziening voor importeren uitschakelen
DISABLESHARING De voorziening voor delen uitschakelen
DISABLEPRINT De voorziening voor afdrukken uitschakelen
CID Geeft de ID van het bedrijf waarvan de gebruiker deel uitmaakt. Voorbeeld: CID=1543453455
PROXY Proxy-instellingen voor de automatische updater. Voorbeeld: PROXY=http://123.123.123:8080
DONOTKILLONUPDATE Als de waarde wordt ingesteld op 1, sluit LastPass de browser IE niet af als er een update plaatsvindt.
NODISABLEIEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van IE niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van IE is standaard uitgeschakeld.
NODISABLECHROMEPWMGR Als de waarde wordt ingesteld op 1, schakelt LastPass de wachtwoordbeheerder van Chrome niet uit. De standaardwaarde is 0, oftewel de wachtwoordbeheerder van Chrome is standaard uitgeschakeld.
AUTOLOGOFFONCLOSEIE Als de waarde wordt ingesteld op 1, wordt de gebruiker automatisch afgemeld als Internet Explorer wordt afgesloten.
TRYENABLESIDELOADING Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem toe te passen. De standaardwaarde is 0.
TRYENABLESIDELOADINGFORINSTALL Als de waarde wordt ingesteld op 1, probeert het installatieprogramma sideloading op het systeem alleen in te schakelen voor de installatie. De standaardwaarde is 0.

LastPass voor de Mac installeren

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga in het menu links naar InstellingenSoftware installeren.
 3. Pas het installatieprogramma eventueel aan met de vervolgkeuzelijsten om voor elke configuratie een of meer van de volgende opties te selecteren:
Platform selecteren
 • macOS

Installatietype selecteren
 • Handmatige installatie GUI: Mijn gebruikers installeren LastPass handmatig

 • Automatische installatie op de achtergrond: Mijn gebruikers laten LastPass automatisch op de achtergrond installeren

 1. Zodra u de aangepaste configuraties heeft bepaald, worden de stappen van uw installatieprogramma onder weergegeven.
 2. Volg de weergegeven stappen om LastPass in uw Mac-omgeving te installeren. Dit omvat het inschakelen van de LastPass-browserextensie wanneer u daarom wordt gevraagd als u elk van uw browsers de volgende keer opent.