HELP FILE

Hoe importeer ik wachtwoorden vanuit andere bronnen?

Als u voor LastPass een andere wachtwoordbeheerder heeft gebruikt, heeft u wellicht al veel tijd geïnvesteerd om uw gebruikersnamen en wachtwoorden in dat programma te verzamelen. LastPass biedt u de mogelijkheid om die opgeslagen aanmeldingsgegevens vanuit een andere wachtwoordbeheerder te importeren, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. (Raadpleeg de volledige lijst van compatibele beheerders hieronder). U kunt ook importeren vanuit een CSV-bestand, een passieve importmethode gebruiken, Wi-Fi-wachtwoorden importeren, importeren zonder beheerdersrechten, eb automatisch invullen gebruiken na de import.

Importeren van een andere wachtwoordbeheerder

Omdat de importfunctie vanuit iedere wachtwoordbeheerder anders werkt en regelmatig wordt gewijzigd, hebben we aparte instructies opgesteld voor ieder programma. Ga als volgt te werk om wachtwoorden vanuit een ander programma voor wachtwoordbeheer te importeren in LastPass:

 1. Meld u aan bij LastPass en open uw kluis.
 2. Klik op Meer opties in het linkermenu en klik op Geavanceerd.
 3. Klik op Importeren.
 4. Gebruik de vervolgkeuzelijst om een Bron te selecteren uit onze list van ondersteunde importbronnen en volg de instructies op het scherm.

Wachtwoordbeheerder-bronnen

LastPass ondersteunt de import van wachtwoorden vanuit de volgende wachtwoordbeheerder-bronnen:

 • 1Password
 • Clipperz
 • Darn! Passwords!
 • Dashlane
 • eWallet
 • FireForm
 • HP Password Safe
 • KeePass
 • LastPass
 • MSI PasswordKeeper
 • MyPasswordSafe
 • Passpack
 • Password Agent
 • Password Corral
 • Password Depot
 • Password Dragon
 • Password Keeper
 • Password Safe
 • Passwords Max
 • PINs Password Manager
 • Revelation Password Manager
 • RoboForm
 • SPB Wallet
 • SplashID
 • Sticky Password
 • TurboPasswords

Importeren vanuit een algemeen CSV-bestand

Als LastPass de import vanuit uw huidige wachtwoordbeheerder niet ondersteunt, kunt u proberen om uw aanmeldingsgegevens te importeren met een algemeen CSV-bestand. Ga na of uw huidige wachtwoordbeheerder een optie heeft om uw gegevens te exporteren naar een CSV-bestand.

Als u uw eigen Excel-bestand gebruikt, is het belangrijk dat de kolomtitels overeenkomen met de indeling die voor de voorbeelden in dit sjabloon is gebruikt. Gebruik de kolommen met de waarden die u voor iedere invoer wilt zien als volgt (laat ze leeg als de waarde niet relevant is):

 • url – normaal gesproken de URL voor de aanmeldpagina, maar u kunt http://sn gebruiken om een veilige notitie te maken
 • type – ieder type veilige notitie (bijv. adres, bankrekening, server, etc) dat hier beschikbaar is
 • username – de gebruikersnaam voor de website
 • password – het wachtwoord voor de website
 • hostname – de DNS-naam voor items waarop dit van toepassing is (bijv. server, database, SSH-key, etc.).
 • extra – dit kan worden gebruikt voor het gedeelte met notities bij een website of voor de inhoud van een veilige notitie
 • name – de naam waarmee de website of veilige notitie wordt aangeduid in uw kluis
 • grouping – de groep (map) waarin het item in uw kluis moet worden opgeslagen

Ga als volgt te werk om een algemeen CSV-bestand te importeren:

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram .
 2. Ga naar Meer optiesImporterenAlgemeen CSV-bestand. Opmerking: Als u de vraag krijgt om de gegevens te kopiëren en plakken in plaats van een bestand op uw computer de selecteren, installeer dan de binaire component met behulp van het universele installatieprogramma van LastPass voor uw specifieke apparaat.
 3. Selecteer het gewenste CSV-bestand en klik op Importeren. Opmerking: Als u een Mac-computer gebruikt: bewerk uw inhoud in de meegeleverde TextEditor of een andere toepassing voor tekstbewerking van uw Mac. Als u Microsoft Excel gebruikt, kunnen er problemen optreden bij de conversie.

Sites importeren

Om gegevens van websites te importeren, moet u minimaal de volgende waarden definiëren: "url" (normaal gesproken de URL van de aanmeldingspagina), "username", "password" en "name". Daarnaast kunt u de velden "extra" en "grouping" overwegen. We bevelen aan dat u ons importsjabloon gebruikt om gegevens vanuit een CSV-bestand te importeren.

Veilige notities importeren

Om gegevens van een veilige notitie te importeren, voert u de waarden als volgt in: "url" = http://sn, "extra" = de inhoud van de notitie. Voer ook het veld "name" in en overweeg om de notitie toe te wijzen aan een "grouping". Het is belangrijk dat de kolommen "username" en "password" leeg blijven. Raadpleeg ook de voorbeeldindelingen voor import in ons sjabloon.

Opmerking: Het maximale aantal tekens voor de import van een veilige notitie is 45.000.

Aanmeldingsgegevens voor servers importeren

Om gegevens als een veilige notitie met servergegevens te importeren, voert u de waarden als volgt in: "url" = http://sn, "type" = server. U moet ook de velden "hostname", "username", "password" en "name" invullen. In dit geval moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invullen in de betreffende kolommen van het slabloon, niet onder het gedeelde "extra". Overweeg om ook een waarde in te voeren voor "grouping". Raadpleeg ons voorbeeldsjabloon voor de import waarin alle bovengenoemde gegevenstypes worden gedemonstreerd.

Profiel voor formulierfunctie importeren

Om de gegevens van een profiel voor de formulierfunctie te importeren, moet u een CSV-bestand opstellen met specifieke titels. Download ons voorbeeldsjabloon voor de import met de benodigde titels en volg dan deze stappen:

 1. Voer uw gegevens in het voorbeeldsjabloon in en sla het op.
 2. Open het bestand met Notepad of een soortgelijk programma voor tekstbewerking.
 3. Separeer de titels met de eerste waarde van de profielnaam.
 4. Scroll naar het einde van uw gegevens en voeg een regeleinde toe.
 5. Sla de gegevens op met ANSI-codering en voeg de extensie .csv toe aan de bestandsnaam.
 6. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram .
 7. Ga naar Meer optiesGeavanceerd > Importeren > Algemeen CSV-bestand. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Met gebruik van een passieve importmethode

Sommige wachtwoordbeheerder ondersteunen geen exportfuncties. In dit geval kunt u LastPass gebruiken om deze gegevens op te halen via een 'passieve' import. Hiervoor moeten beide wachtwoordbeheerders tegelijkertijd actief zijn. U laat dan uw oude wachtwoordbeheerder uw aanmeldingsgegevens invullen op een website en gebruikt vervolgens LastPass om de invoer op te slaan. Door LastPass naast uw oude wachtwoordbeheerder te laten werken, kunt u zo uw aanmeldingsgegevens overdragen.

Wifi-wachtwoorden importeren

Op Windows, Mac OS X, en macOS kan LastPass de wifi-wachtwoorden importeren die in uw computer zijn opgeslagen en deze in LastPass bewaren als veilige notitie. Op Windows kan LastPass ook opgeslagen wifi-wachtwoorden vanuit LastPass exporteren naar uw computer.

Opmerking: Om deze functie in Windows te gebruiken moet u Windows toestemming geven om uw wifi-verbindingen te beheren. Er is geen ondersteuning voor verbindingsbeheerders van andere partijen, zoals de fabrikant van uw wifi-adapater (bijv. Intel).

Configuratie

Om wifi-wachtwoorden te importeren en exporteren, moet er een wifi-adapter geïnstalleerd zijn op uw computer. Wilt u nakijken of er een wifi-adapter geïnstalleerd is op uw computer? Hier vindt u instructies voor Windows en hier voor Mac.

Als u wifi-wachtwoorden wilt importeren en exporteren naar of vanuit de online LastPass-browserextensie, moet u het universele installatieprogramma van LastPass gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er een functie wordt geïnstalleerd die beheerdersrechten vereist om te kunnen importeren en exporteren. U moet er ook voor zorgen dat u de binaire versie van de LastPass-browserextensie gebruikt.

U kunt de binaire component downloaden, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

Windows XP en Windows Server 2003

Om wifi-wachtwoorden te importeren en exporteren voor deze Windows-versies, moet u het meest recente servicepack gebruiken (Windows XP Service Pack 3 of Windows Server 2003 Service Pack 2).

Op deze versies van Windows moet de Wireless Zero Configuration-service draaien om wifi-wachtwoorden te importeren en exporteren. Als deze service niet actief is, kunt u onterecht de volgende melding ontvangen: "Geen wifi-adapter gedetecteerd op deze computer. Voor deze functie is een wifi-adapter vereist." Lees het artikel van Microsoft voor instructies om deze service te starten.

Windows Vista en Windows Server 2008

Voor deze versies van Windows is een externe toepassing vereist, genaamd PsExec (onderdeel van Windows Sysinternals, gepubliceerd door Microsoft), om wifi-wachtwoorden te ontsleutelen. De licentie van PsExec voorkomt dat LastPass het integreert, maar u kunt u het zelf downloaden en installeren.

 1. Ga naar http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.  
 2. Klik op Download PsTools om PsTools.zip te downloaden.
 3. Pak na het downloaden het bestand PsExec.exe uit en kopieer het naar de installatiemap van LastPass, in de specifieke map die u heeft opgegeven toen u het universele installatieprogramma van LastPass uitvoerde, of in de volgende standaardmap:
  • 32-bit Windows: C:\Program Files\LastPass\
  • 64-bit Windows: C:\Program Files (x86)\LastPass\

Importeren

Importeren wordt ondersteund op Windows, Mac OS X en macOS. De instructies zijn afhankelijk van de browser die u gebruikt:

 • Internet Explorer: LastPass-pictogram > ToolsImporteren vanWifi-wachtwoorden.
 • Chrome/Firefox/Opera: LastPass-pictogram > Meer optiesGeavanceerdImporteren > Selecteer in de vervolgkeuzelijst Wifi-wachtwoorden > Importeren.
 • Safari: LastPass-pictogram > GeavanceerdImporteren > Selecteer in de vervolgkeuzelijst Wifi-wachtwoordenImporteren.

Wachtwoorden importeren zonder beheerdersrechten

De LastPass-installatieprogramma's (universeel en volledig*) op Windows zijn nu voorzien van een aparte importfunctie voor wachtwoorden, die onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder beheerdersrechten om wachtwoorden te importeren die onveilig zijn opgeslagen in lokale wachtwoordbeheerder in browsers. Deze optie is vooral handig voor eindgebruikers van LastPass Enterprise, die hun wachtwoorden willen overdragen van de wachtwoordbeheerder in hun browser naar hun kluis in LastPass, maar die geen beheerdersrechten hebben om het installatieprogramma van LastPass (dat ook wachtwoorden kan importeren) uit te voeren op hun bedrijfscomputer.

* Het universele installatieprogramma van LastPass bevat ook LastPass voor toepassingen.

 1. Download het universele installatieprogramma van LastPass of het volledige installatieprogramma via de Admin Console > Configuratie.
 2. Ga naar het Windows-menu Programma starten en open de toepassing genaamd "Import Passwords".
 3. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in als het programma gestart is.
 4. De importfunctie van LastPass voor wachtwoorden zoekt naar wachtwoorden die onveilig in uw browser zijn opgeslagen en stelt een lijst op. Klik op Importeren om verder te gaan.
 5. Als de import is afgerond, verschijnt een bericht ter bevestiging. Klik op OK.

Automatisch invullen na importeren

Na de import kan het zijn dat uw aanmeldingsgegevens op sommige websites nog niet direct automatisch worden ingevuld. LastPass moet deze websites eerst 'leren kennen' om de precieze invoervelden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord te herkennen, omdat die velden per website verschillen. Als u de website voor het eerst bezoekt na uw import, gebruik dan de pictogrammen bij het invoerveld om uw aanmeldingsgegevens in te vullen en meld u aan. Hierna worden uw gegevens bij volgende aanmeldingen wel automatisch ingevuld.