HELP FILE

Hoe gebruik ik de portal Mijn cases weergeven?

Als u een case indient bij Customer Care, ontvangt u een e-mail met een bevestiging voor uw administratie.

  1. Als de beschikbare ondersteuningsartikelen uw vraag niet beantwoorden, klikt u onder aan een artikel op Contact opnemen met Support om een case in te dienen bij Customer Care.
  2. Zodra u uw gegevens heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een bevestiging.
  3. Om de details en de status van uw case te bekijken, klikt u op Mijn cases bekijken in de bovenste knoppenbalk van de supportsite of navigeert u direct naar https://support.logmeininc.com/lastpass/mycases.
  4. Voer het casenummer in dat u hebt ontvangen in uw bevestigings-e-mail.
  5. Voer het e-mailadres in dat u hebt gebruikt toen u uw case heeft ingediend.
  6. Bevestig dat u geen robot bent.
  7. Klik op Mijn cases weergeven.

Het nummer, de aanmaakdatum, de beschrijving en de status van uw case worden weergegeven.

Hoe upload ik bijlagen voor mijn case?

U kunt direct reageren op de bevestigings-e-mail (of alle daaropvolgende e-mails over uw case) en een bijlage uploaden in uw e-mail om naar Customer Care te sturen. De maximale bestandsgrootte voor bijlagen is 5 MB.