HELP FILE

Hoe gebruik ik het Beveiligingsdashboard?

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. Gelukkig kan LastPass u helpen met het Beveiligingsdashboard, waarin u ziet waar zwakke beveiligingspunten in uw kluis verbeterd kunnen worden.

Beperkingen

Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Lees hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.

Wat is het Beveiligingsdashboard?

In het Beveiligingsdashboard in uw LastPass-kluis ziet u uw beveiligingsscore, uw dark web-monitoringwaarschuwingen en alle e-mailadressen die op dat moment gemonitord worden of waarvan u heeft aangegeven dat het monitoren gestopt moet worden.
Opmerking: Het Beveiligingsdashboard is niet beschikbaar in de LastPass Password Manager-app voor iOS en Android, maar mobiele gebruikers kunnen wel de veiligheidstest uitvoeren op hun apparaat.
Beveiligingsscore
Uw beveiligingsscore wordt automatisch berekend door al uw opgeslagen wachtwoorden in uw kluis te beoordelen. Als er wachtwoorden zijn die als onveilig worden beschouwd (zwak, hergebruikt, oud of ontbrekend), wordt u geadviseerd het site-wachtwoord te wijzigen om een veilig wachtwoordgebruik te garanderen. Naarmate er meer wachtwoorden worden toegevoegd en beoordeeld, wordt uw beveiligingsscore geactualiseerd en ziet u hoe uw wachtwoorden het doen ten opzichte van best practices op het gebied van beveiliging. Waar nodig wordt u gevraagd wachtwoorden bij te werken. Meer informatie over het corrigeren van onveilige wachtwoorden.
Dark web-monitoring
De functie voor dark web-monitoring evalueert al uw opgeslagen e-mailadressen voor de items in uw kluis en waarschuwt u direct – via e-mailmeldingen en in het Beveiligingsdashboard – als een van uw e-mailadressen is aangetroffen in de database met gelekte inloggegevens. Als u gecompromitteerde e-mailadressen heeft, wordt u door de stappen geleid die nodig zijn om het wachtwoord voor de gekraakte site te wijzigen. U kunt ook de e-mailadressen beheren die u van de monitorfunctie wilt uitsluiten. Klik op Monitoring activeren in het deelvenster voor dark web-monitoring om aan de slag te gaan en lees meer over het beheren van dark web-monitoring waarschuwingen.

Let op. Voor individueel gedeelde items wordt het gekoppelde e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender. Als u bijvoorbeeld een item uit uw kluis deelt met een gecontroleerd e-mailadres, wordt het alleen gemonitord in uw eigen Beveiligingsdashboard. Als een kluisitem met u wordt gedeeld, wordt het e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender en niet dat van u.

Gedeelde mappen met e-mailadressen die aan de vermeldingen gekoppeld zijn, worden niet gemonitord.


Hoe verschilt de functionaliteit van het Beveiligingsdashboard van de mogelijkheden die eerder werden aangeboden via de veiligheidstest?

Het Beveiligingsdashboard in LastPass biedt gebruikers de mogelijkheid om op één locatie een overzicht te zien van de beveiliging van al hun accounts. Deze weergave is veel gemakkelijker in het gebruik en biedt extra stappen waarmee de gebruikers hun online beveiliging kunnen versterken.

Voor de eerdere functionaliteit, die de LastPass-veiligheidstest werd genoemd, moesten de gebruikers telkens handmatig een beveiligingsscan uitvoeren om de status van hun accounts te bekijken. In de nieuwe situatie wordt deze informatie direct gepresenteerd wanneer de gebruikers hun Beveiligingsdashboard openen.

We hebben ook dark web-monitoring geïntroduceerd, waarmee de gebruikers hun e-mailadressen kunnen monitoren op eventuele datalekken. Voorheen konden gebruikers handmatig controleren of hun e-mailadressen op een bepaald moment gecompromitteerd waren, maar in de nieuwe ervaring worden hun e-mailadressen continu gemonitord. De gebruikers schakelen dark web-monitoring simpelweg één keer in en de functionaliteit blijft op de achtergrond actief, zodat hun informatie altijd veilig is. In de nieuwe ervaring worden er ook waarschuwingen gegeven, in het Beveiligingsdashboard en via e-mail, als een e-mailadres in verband wordt gebracht met een datalek.