HELP FILE

Hoe gebruik ik het Beveiligingsdashboard?

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. Gelukkig kan LastPass u helpen met het Beveiligingsdashboard, waarin u ziet waar zwakke beveiligingspunten in uw kluis verbeterd kunnen worden.

Wat is het Beveiligingsdashboard?

In het Beveiligingsdashboard in uw LastPass-kluis ziet u uw beveiligingsscore, uw dark web monitoringwaarschuwingen en alle gebruikersnamen/e-mailadressen die op dat moment gemonitord worden of waarvan u heeft aangegeven dat het monitoren gestopt moet worden.

Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar in de LastPass Password Manager-apps voor iOS en Android, maar mobiele gebruikers kunnen wel de veiligheidstest uitvoeren op hun apparaat.

Beveiligingsscore
Uw beveiligingsscore wordt automatisch berekend door al uw opgeslagen wachtwoorden in uw kluis te beoordelen. Als er wachtwoorden zijn die als onveilig worden beschouwd (zwak, hergebruikt, oud of ontbrekend), wordt u geadviseerd het sitewachtwoord te wijzigen om een veilig wachtwoordgebruik te garanderen. Naarmate er meer wachtwoorden worden toegevoegd en beoordeeld, wordt uw beveiligingsscore geactualiseerd en ziet u hoe uw wachtwoorden het doen ten opzichte van best practices op het gebied van beveiliging. Waar nodig wordt u gevraagd wachtwoorden bij te werken. Meer info over het wijzigen van onveilige wachtwoorden.
Dark web-monitoring
De functie voor dark web-monitoring beoordeelt al uw opgeslagen gebruikersnamen (die te vinden zijn in de wachtwoordvermeldingen voor sites en die ofwel de gebruikersnaam ofwel het e-mailadres als indeling kunnen hebben) in uw kluis en geeft direct een waarschuwing – via e-mailmeldingen en het Beveiligingsdashboard – als een van uw gebruikersnamen is aangetroffen in de database met gelekte inloggegevens. Als u gecompromitteerde gebruikersnamen heeft, wordt u door de stappen geleid die nodig zijn om het wachtwoord voor de gekraakte site te wijzigen. U kunt ook de gebruikersnamen/e-mailadressen beheren die u van de monitorfunctie wilt uitsluiten. Meer info over het beheren van dark web-monitoringwaarschuwingen.
Als u bent gestopt met het monitoren van een gebruikersnaam/e-mailadres, kunt u het monitoren hiervan op elk moment opnieuw activeren.
Let op. Alleen gebruikersnamen/e-mailadressen die gekoppeld zijn aan uw eigen sitewachtwoord kunnen worden gemonitord in uw account. Dat betekent dat wanneer u een sitewachtwoordvermelding deelt (en die gebruikersnaam heeft ingeschakeld voor monitoring), deze gemonitord wordt in uw Beveiligingsdashboard. Als een andere LastPass-gebruiker evenwel een sitewachtwoordvermelding met u heeft gedeeld (individueel of via een gedeelde map), behoort die gebruikersnaam of dat e-mailadres bij de kluis van degene die de vermelding heeft gedeeld, en wordt deze niet gemonitord in uw account. Het monitoren kan natuurlijk wel worden ingeschakeld in de account van degene die de vermelding gedeeld heeft.
Opmerking: Dark web-monitoring is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free

Hoe verschilt de functionaliteit van het Beveiligingsdashboard van de mogelijkheden die eerder werden aangeboden via de veiligheidstest?

Het Beveiligingsdashboard in LastPass biedt gebruikers de mogelijkheid om op één locatie een overzicht te zien van de beveiliging van al hun accounts. Deze weergave is veel gemakkelijker in het gebruik en biedt extra stappen waarmee de gebruikers hun online beveiliging kunnen versterken.

Voor de eerdere functionaliteit, die de LastPass-veiligheidstest werd genoemd, moesten de gebruikers telkens handmatig een beveiligingsscan uitvoeren om de status van hun accounts te bekijken. In de nieuwe situatie wordt deze informatie direct gepresenteerd wanneer de gebruikers hun Beveiligingsdashboard openen.

We hebben ook dark web-monitoring geïntroduceerd, waarmee de gebruikers hun e-mailadressen/gebruikersnamen kunnen monitoren op eventuele datalekken. Voorheen konden gebruikers handmatig controleren of hun e-mailadressen op een bepaald moment gecompromitteerd waren, maar in de nieuwe ervaring worden hun e-mailadressen/gebruikersnamen continu gemonitord. De gebruikers schakelen dark web-monitoring simpelweg één keer in en de functionaliteit blijft op de achtergrond actief, zodat hun informatie altijd veilig is. In de nieuwe ervaring worden er ook waarschuwingen gegeven, in het Beveiligingsdashboard en via e-mail, als een e-mailadres/gebruikersnaam in verband wordt gebracht met een datalek.