HELP FILE

Hoe configureer en gebruik ik mobiel accountherstel op Android?

Als u de LastPass-app voor Android gebruikt, kunt u Vingerafdrukverificatie instellen als methode voor accountherstel, voor het geval dat u uw hoofdwachtwoord vergeet.

Het verdient absoluut aanbeveling om mobiel accountherstel te configureren, ongeacht hoe u LastPass in de dagelijkse praktijk gebruikt (desktoptoepassing, browserextensie, mobiele app), voor het geval dat andere herstelopties niet beschikbaar zijn.

Nadat u dit heeft ingesteld en geactiveerd, kunt u uw hoofdwachtwoord resetten met uw vingerafdruk (alleen op dit mobiele apparaat) om de toegang tot uw kluis te herstellen. Als u deze stap in eerste instantie overslaat wanneer hierom gevraagd wordt, kunt u dit altijd later nog instellen in de beveiligingsinstellingen van de LastPass-app. U kunt uw account ook herstellen met behulp van een wachtwoordhint die u heeft opgegeven toen u uw hoofdwachtwoord instelde of voor het laatst wijzigde. Zie hieronder voor informatie over de beveiliging van mobiel accountherstel.

Houd er rekening mee dat LastPass Customer Care de hoofdwachtwoorden van gebruikers niet kent. LastPass Customer Care kan een hoofdwachtwoord van een gebruiker niet opnieuw instellen als de gebruiker het is vergeten.

Opmerking:Als u denkt dat uw LastPass-account in gevaar is, volgt u deze stappen.

Vingerafdrukverificatie instellen

Voordat u accountherstel met vingerafdrukverificatie kunt instellen, moet u zich bij de LastPass-app voor Android aanmelden met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.

 1.  Vingerafdrukverificatie instellen met de instructies voor eerste configuratie op Android.
 2. Meld u met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord aan bij de LastPass-app voor Android.
 3. Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt, wordt u gevraagd of u de optie Biometrische gegevens gebruiken voor ontgrendeling wilt inschakelen. Of zie hieronder voor de manier waarop u deze functie later kunt inschakelen in de beveiligingsinstellingen van de app.
 4. Raak de vingerafdruksensor van het apparaat licht aan (niet drukken) om uw vingerafdruk te scannen.
 5. Selecteer na afloop Opslaan > Volgende. Dat was het!

Uw hoofdwachtwoord opnieuw instellen met vingerafdrukverificatie

 1. Open de LastPass-app voor Android en selecteer Problemen bij het aanmelden? in het aanmeldingsscherm.
 2. Selecteer Hoofdwachtwoord vergeten.
 3. Selecteer Account herstellen.
 4. Selecteer Herstellen met vingerafdruk.
 5. Raak de vingerafdruksensor van het apparaat licht aan (niet drukken) om uw vingerafdruk te scannen.
 6. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als dit voor uw account is ingeschakeld) en kies Volgende.
 7. Voer een nieuw hoofdwachtwoord in en bevestig het. Stel eventueel een wachtwoordhint in (aanbevolen).
 8. Selecteer Hoofdwachtwoord instellen en vervolgens Ga naar de aanmelding.
 9. Voer uw gebruikersnaam in en uw nieuw aangemaakte hoofdwachtwoord en selecteer vervolgens Aanmelden voor toegang tot uw kluis.

Accountherstel en vingerafdrukherkenning inschakelen in de beveiligingsinstellingen

Voordat u accountherstel met vingerafdrukverificatie kunt instellen, moet u zich bij de LastPass-app voor Android aanmelden met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.

 1.  Vingerafdrukverificatie instellen met de instructies voor eerste configuratie op Android.
 2. Meld u met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord aan bij de LastPass-app voor Android.
 3. Selecteer het kluispictogram linksboven in het navigatiegedeelte en selecteer vervolgens Instellingen > Beveiliging.
 4. Als de optie Biometrische gegevens gebruiken voor ontgrendeling nog niet ingeschakeld is, zet u de schakelaar aan om deze optie te activeren. Dit is noodzakelijk om accountherstel te kunnen gebruiken.
 5. Zet de schakelaar aan om de optie Accountherstel te activeren.
 6. Raak de vingerafdruksensor van het apparaat licht aan (niet drukken) om uw vingerafdruk te scannen.
 7. Dat was het!

Wachtwoordhint gebruiken (optioneel)

Naast het instellen van vingerafdrukverificatie wordt het ook sterk aanbevolen om een wachtwoordhint in te stellen als u uw hoofdwachtwoord instelt of reset via de LastPass-app voor Android. Dit moet een sleutelwoord of zin zijn die werkt als hint of subtiele herinnering. Als u ooit uw hoofdwachtwoord vergeet, wordt deze hint per e-mail verzonden om u te helpen uw wachtwoord te herinneren. Als u dankzij de hint weer weet wat uw wachtwoord is, kunt u opnieuw proberen in te loggen bij de app.

Info over de beveiliging van mobiel accountherstel

Voor het accountherstel worden eenmalige wachtwoorden (OTP's) gebruikt, die lokaal op het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen met biometrische beveiliging. Gebruikers hebben geen rechtstreekse toegang tot de eenmalige wachtwoorden voor accountherstel. Dit zijn stukjes data die automatisch door de mobiele app worden opgeslagen. Wanneer u de mobiele LastPass-app gebruikt, genereert deze een eenmalig wachtwoord, dat is afgeleid van het hoofdwachtwoord. Het eenmalige wachtwoord wordt op het apparaat zelf opgeslagen. Het eenmalige wachtwoord blijft daar aanwezig, totdat u accountherstel wilt uitvoeren op het apparaat waarop het wachtwoord was gegenereerd en opgeslagen. Als u de herstelprocedure start (door Wachtwoord vergeten? te selecteren in het aanmeldingsscherm), wordt dit eenmalige wachtwoord opgezocht. Als de app het eenmalige wachtwoord vindt, kunt u hiermee onmiddellijk uw hoofdwachtwoord resetten.

Eenmalige wachtwoorden zijn specifiek voor instanties van de app. Er moet dus een eenmalig wachtwoord wachtwoorden gegenereerd voor elke app-instantie op elk mobiel apparaat waarop u LastPass gebruikt. Eenmalige wachtwoorden voor accountherstel zijn niet overdraagbaar. Ze worden opgeslagen in de beveiligde opslag van het desbetreffende mobiele apparaat, zodat herstel alleen mogelijk is met een mobiele LastPass-app waarmee u uw LastPass-account al eerder heeft gebruikt. Wanneer u zich na het herstellen van uw hoofdwachtwoord opnieuw aanmeldt bij uw account, worden er nieuwe eenmalige wachtwoorden voor de app gegenereerd.

Opmerking: Alle eenmalige wachtwoorden worden afgeleid van het hoofdwachtwoord dat voor het account geldt op het moment dat de eenmalige wachtwoorden worden gemaakt. Als het hoofdwachtwoord op welke manier dan ook verandert (ook door terug te keren naar een eerder hoofdwachtwoord), worden de bestaande eenmalige wachtwoorden ongeldig.

Gerelateerd

LastPass voor Android

Hoe kan ik vingerafdrukgegevens instellen en gebruiken met LastPass voor mijn Android-apparaat?