HELP FILE

Hoe installeer en configureer ik Yubikey?

 1. Plaats uw YubiKey in de USB-poort van uw computer.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPassen selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
 3. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 4. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 5. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Yubico.
 6. Klik in het veld YubiKey #1.
 7. Druk licht op de knop van uw YubiKey (met het wifi-symbool of "Y" in het midden) om veld YubiKey #1 automatisch in te vullen.
 8. Zodra de gegevens zijn ingevuld, kunt u de voorkeursinstellingen voor uw YubiKey als volgt opgeven:

  • Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst. Zodra de optie is ingeschakeld, wordt u gevraagd de YubiKey-gegevens in te voeren wanneer u zich bij LastPass aanmeldt vanaf uw iOS- of Android-apparaat of vanaf uw desktopcomputer.
  • Als u de optie "Toegang met niet-compatibele mobiele apparaten toestaan" inschakelt, staat u toe dat mobiele apparaten zonder NFC-lezer de meervoudige verificatie met YubiKey overslaan. De volgende instellingen zijn alleen van toepassing op LastPass-accounts waarvoor gebruik wordt gemaakt van iPhone 6S of ouder met iOS 10 of eerder, en bepaalde Android-apparaten zonder NFC-lezer. Gebruik de vervolgkeuzelijst om een keuze te maken uit de volgende opties:
   • Selecteer Toestaan als u het oudere apparaten wilt toestaan de LastPass-app voor mobiel gebruik te openen.
    Opmerking: Als u deze optie selecteert, moet u ten minste één aanvullende optie voor meervoudige verificatie configureren en inschakelen. Zo zorgt u ervoor dat u zich desgevraagd met behulp van de andere optie voor meervoudige verificatie kunt verifiëren als u LastPass gebruikt op een mobiel apparaat zonder NFC-lezer.
   • Selecteer Niet toestaan als u toegang tot de LastPass-app voor mobiel gebruik vanaf oudere apparaten wilt blokkeren (deze kunnen immers geen YubiKey gebruiken voor de verificatie).
  • Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
   • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Google Authenticator wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
   • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als Google Authenticator wordt gebruikt.
   Opmerking:Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 9. Klik op Bijwerken als u klaar bent.

  Tip: Als u een YubiKey wilt ontkoppelen van uw LastPass-account, wist u de inhoud van het invoerveld YubiKey en klikt u op Bijwerken.