HELP FILE

Hoe installeer en configureer ik de Google Authenticator-app in LastPass?

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPassen selecteer Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw e-mailadres en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Google Authenticator.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Google Authenticator wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als Google Authenticator wordt gebruikt.
   Opmerking:

   Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Voor de optie "Streepjescode" klikt u op Weergeven.
 8. Voer desgevraagd uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
  Uw streepjescode wordt nu weergegeven. U kunt de camera van uw mobiele apparaat gebruiken om te scannen en een vermelding voor uw LastPass-account aan te maken.
  Tip: Voor de optie "Persoonlijke sleutel" klikt u op Weergeven als uw mobiele apparaat geen camera heeft en u de persoonlijke sleutel handmatig wilt invoeren in de Google Authenticator-app.
 9. Klik op Bijwerken als u klaar bent.

 10. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 11. Als u wordt gevraagd naar de verificatiecode die in de Google Authenticator-app op uw mobiele apparaat wordt weergegeven, voert u die in en klikt u op OK.
 12. Klik op OK in het bevestigingsbericht.
  Google Authenticator is correct ingesteld voor gebruik wanneer u zich aanmeldt bij uw LastPass-account.