HELP FILE

Hoe kan ik een gedeeld item intrekken?

Als u een item niet langer met anderen wilt delen, kunt u het item in uw LastPass-kluis intrekken.

Ga als volgt te werk als u een item dat u met anderen heeft gedeeld wilt intrekken:

  1. Klik vanuit uw kluis op het Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
  2. Selecteer Met anderen gedeeld en zoek het gedeelde item in het gedeelte "In behandeling" of "Geaccepteerd".
  3. Houd uw cursor boven de vermelding waarvan u het delen wilt stoppen en klik op het pictogram Verwijderen .
  4. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.