HELP FILE

Hoe verwijder ik het LastPass-pictogram voor automatisch invullen uit mijn inlogvelden?

Als u niet wilt dat het grijze LastPass-veldpictogram voor automatisch invullen wordt weergegeven in uw inlogvelden, kunt u deze uitschakelen in de voorkeursinstellingen van de LastPass-browserextensie (als u wilt dat de pictogrammen voor alle sites worden verwijderd), of een site toevoegen als Nooit-URL (als u wilt dat het pictogram niet voor specifieke sites wordt weergegeven).

Pictogram voor automatisch invullen verwijderen in voorkeursinstellingen

Als u deze voorkeursinstelling configureert, wordt het pictogram voor automatisch invullen verwijderd voor alle sites.

 1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
 2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Klik op het actieve LastPass-pictogram in de knoppenbalk. Kies vervolgens een van deze methoden (afhankelijk van uw weergave):
  • Ga naar AccountoptiesVoorkeuren van uw extensie.
  • Klik op Voorkeuren
 4. Klik op Meldingen in het navigatiegedeelte links.
 5. Schakel het selectievakje uit bij de optie Pictogram automatisch invullen weergeven in velden.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik op OK wanneer u hierom gevraagd wordt.
 8. Start uw browser opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

Als u een site bezoekt waarvoor u aanmeldingsgegevens heeft opgeslagen, wordt het LastPass-pictogram voor automatisch invullen niet langer weergegeven.

Een site toevoegen als Nooit-URL

U kunt een Nooit-URL toevoegen om te voorkomen dat het pictogram voor automatisch invullen voor specifieke sites wordt weergegeven.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Nooit-URL's.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Gebruik bij Type de vervolgkeuzelijst en selecteer Nooit contextpictogrammen weergeven.
 6. Voer de URL van de gewenste site in en klik op Toevoegen.
 7. Sluit het venster Accountinstellingen.

Als u de specifieke site bezoekt, wordt het LastPass-pictogram voor automatisch invullen niet langer weergegeven.

Gerelateerd

Voorkeursinstellingen voor de browserextensie beheren

Nooit-URL's beheren

Uw websites beheren