HELP FILE

Hoe exporteer ik mijn LastPass-kluisgegevens als een door LastPass versleuteld bestand?

U kunt uw LastPass-kluisgegevens exporteren in de vorm van een versleuteld bestand, dat u op elk gewenst moment weer bij LastPass kunt importeren.

Let op: Om volgens deze methode te kunnen exporteren, moet u de LastPass-browserextensie gebruiken.
Belangrijk: U moet een eenmalige encryptiesleutel aanmaken die wordt gebruikt voor het ontsleutelen van het exportbestand wanneer dat in LastPass geïmporteerd wordt.
 1. Klik op het niet-actieve LastPass-pictogram in de knoppenbalk van uw browser.
 2. Voer uw e-mailadres en hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
 3. Klik op het LastPass-pictogram LastPass.
 4. Ga naar Accountopties > Geavanceerd > Exporteren > LastPass versleuteld bestand.
 5. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Doorgaan.
 6. Maak een encryptiesleutel en bevestig deze. Deze sleutel moet ten minste twaalf tekens lang zijn en één cijfer, één hoofdletter en één kleine letter bevatten.

  Waarschuwing: Deze eenmalige encryptiesleutel kan niet worden hersteld als u deze onverhoopt vergeet. De sleutel is alleen bij u bekend en wordt gebruikt om uw geëxporteerde gegevens veilig te ontsleutelen wanneer deze in LastPass geïmporteerd worden. Als u de encryptiesleutel vergeet, kunt u een nieuwe sleutel maken door uw kluisgegevens opnieuw te exporteren.

 7. Klik op Doorgaan.

  Er wordt een CSV-bestand met uw gegevens gedownload.

U heeft uw LastPass-kluisgegevens geëxporteerd in de bestandsindeling .csv.
Volgende stap: U kunt uw met LastPass versleutelde bestand met uw kluisgegevens weer importeren in LastPass.