HELP FILE

Hoe beheer ik mijn URL-regels als Enterprise-beheerder?

Als beheerder van LastPass Enterprise kunt u bepalen hoe LastPass bepaalde URL's moet behandelen als u voor een bepaalde website meer dan één set aanmeldingsgegevens gebruikt. U kunt drie soorten URL-matches instellen – een pad, host, en poort – en u kunt meerdere van deze regels toepassen, zodat uw gebruikers minder sets met aanmeldingsgegevens aangeboden krijgen.

Matches op pad-niveau

Als uw gebruikers meerdere sets met aanmeldingsgegevens hebben voor een bepaalde website (bijv. Website.com/pad1 en Website.com/pad2), dan kunt u een regel voor "/pad1" opgeven zodat alleen de aanmeldingsgegevens voor Website.com/pad1 worden aangeboden, en niet die voor Website.com/pad2. Ga als volgt te werk om zo'n regel in te stellen voor matches op pad-niveau, dus na de domeinnaam:

 1. Meld u aan en open de Admin Console via https://lastpass.com/company/#!/dashboard.
 2. Ga naar Geavanceerde optiesEnterprise-optiesURL-regels.
 3. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
 4. Voer informatie over Domein of Host en Pad in en bepaal vervolgens of u een Exacte match op host-niveao en/of een Exacte match op poort-niveau wilt. Klik vervolgens op Toevoegen.
 5. Deze regel wordt nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Enterprise-account.

Matches op host-niveau

Als uw gebruikers één set aanmeldingsgegevens hebben voor "Website.com" en een andere voor een van de bijbehorende subdomeinen, "Help.website.com", kunt u met matching op host-niveau bepalen hoe LastPass zich gedraagt. U kunt bijvoorbeeld een regel vastleggen, zodat LastPass alleen de aanmeldingsgegevens invult voor "Website.com" maar niet voor "Help.website.com". Ga als volgt te werk een dergelijke regel vast te leggen:

 1. Ga in de Admin Console naar Geavanceerde optiesEnterprise-optiesURL-regels in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
 3. Voer een domein of host in, en stel de Exacte match op host-niveau in op Ja. Klik op Toevoegen.
 4. Deze regel wordt nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Enterprise-account.

Matches op poort-niveau

Uw gebruikers kunnen verschillende aanmeldingsgegevens hebben voor verschillende poorten op dezelfde website (een poort komt aan het einde van de URL en wordt direct voorafgegaan door een dubbele punt; in https://Website.com:7634, is 7634 de poort). Uw gebruikers kunnen bijvoorbeeld één set aanmeldingsgegevens gebruiken voor https://Website.com:7634 en een andere set voor https://Website.com:8547. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat LastPass alleen aanmeldingsgegevens voor één poort opgeeft:

 1. Ga in de Admin Console naar Geavanceerde optiesEnterprise-optiesURL-regels in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik op Nieuwe regel toevoegen.
 3. Voer een domein of host in, en stel de Exacte match op poort-niveau in op Ja. Klik op Toevoegen.
 4. Deze regel wordt nu toegepast op alle gebruikers in uw LastPass Enterprise-account.