HELP FILE

Hoe kan ik opgeslagen gegevens uit RoboForm importeren naar LastPass?

U kunt uw geëxporteerde gegevens van RoboForm als volgt migreren naar LastPass (RoboForm versie 8 of hoger):

 1. Exporteer uw RoboForm-gegevens naar een CSV-bestand (instructies hier).
 2. Download ons CSV-bestand met het LastPass-importsjabloon en controleer of de titels in het RoboForm-exportbestand als volgt overeenkomen met die in ons voorbeeldbestand:
  • Login = gebruikersnaam
  • Pwd = wachtwoord
  • Note = extra
   Opmerking:Het maximale aantal tekens voor de import van een veilige notitie is 45.000.
  • Folder = groep (verwijder schuine strepen voor de naam van de map, dit zijn root-mappen)
 3. Sla het exportbestand op als u klaar bent.
 4. Volg de instructies voor het importeren vanuit een algemeen CSV-bestand in LastPass.

Problemen?

Als u een foutbericht ontvangt met de melding dat de site is overgeslagen omdat de URL niet is opgegeven, moet u de indeling van uw CSV-bestand wijzigen naar ANSI en de kolommen als volgt herschikken:

 • url,type,username,password,hostname,extra,name,grouping
  • Voorbeeld: http://www.ipage.com/mail,,username@google.com,Pa$$w0rd,,,Site's Name,
   Opmerking: Er zijn precies 7 komma's in totaal voor ieder item, zonder spaties. Voor ieder veld dat geen overeenkomende invoer vanuit uw RoboForm-export heeft, moet een komma worden ingevuld in plaats van de invoer. U moet na ieder item de Enter-toets gebruiken om het volgende item op een nieuwe regel te beginnen.

De bovenstaande stap moet voor ieder site-item worden voltooid. Als de wijzigingen in de indeling compleet zijn, sla het bestand dan op als .CSV in ANSI-indeling en importeer het nogmaals.

Notepad-voorbeeld:

url,type,username,password,hostname,extra,name,grouping

http://www.google.com,,username@google.com,Pa$$w0rd,,,Google,

http://www.website.com,,username@google.com,Passw0rd,,,Website,

http://www.name.com,,username@google.com,P@ssw0rd,,,Name,