HELP FILE

Back-ups via de cloud inschakelen voor de LastPass Authenticator-app

Met de back-upmogelijkheid via de cloud van LastPass Authenticator kunt u back-ups naar LastPass maken van uw accounts met meervoudige verificatie (en vervolgens cloud-back-ups terugzetten om deze accounts te herstellen) als u uw mobiele apparaat verliest of een nieuw apparaat koopt.

Opmerking: Als u LastPass Free-gebruiker bent en gebruikmaakt van LastPass Authenticator voor meervoudige verificatie (om uw LastPass-account te beschermen), kunt u de functies voor back-ups en herstel via de cloud blijven gebruiken, ook als u Computers heeft geselecteerd als uw actieve apparaattype. Om deze functies te kunnen gebruiken, moet de LastPass Password Manager-app geïnstalleerd zijn op uw mobiele apparaat en moet u aangemeld blijven (ook als Mobiel niet het door u geselecteerde apparaattype is).
Voordat u begint: Zorg ervoor dat u:
  • de LastPass Authenticator (voor iOS of Android) heeft geïnstalleerd;
  • de LastPass Password Manager (voor iOS of Android) heeft geïnstalleerd en dat u daarbij bent aangemeld;
  • de LastPass Authenticator-app heeft ingeschakeld in uw kluis (instructies hier)
Ga als volgt te werk om een back-up van uw gegevens bij LastPass te maken en back-ups via de cloud in te schakelen voor LastPass Authenticator:
  1. Open de LastPass Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
  2. Tik op het pictogram Opties in de knoppenbalk.
  3. Zet de schakelaar aan om de optie Backup to LastPasss (Back-ups maken naar LastPass) te activeren.
  4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, tikt u op LastPass openen om de LastPass Password Manager-app te openen.
  5. Om uw e-mailadres te bevestigen en een back-up te maken, tikt u op Account < E-mailadres van LastPass-account > gebruiken.
Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de back-up is voltooid en u back-ups via de cloud heeft ingeschakeld voor LastPass Authenticator.
Volgende stap: Als u een back-up wilt maken tikt u op het pictogram Opties in de knoppenbalk van de LastPass Authenticator-app en vervolgens op Nu back-up maken.