HELP FILE

Hoe schakel ik offline toegang uit voor meervoudige verificatie?

U kunt de toegang tot uw LastPass-kluis uitschakelen als u geen internetverbinding heeft.

Opmerking: Als u een LastPass Teams- of Enterprise-account heeft, zijn de mogelijkheden om deze handelingen uit te voeren mogelijk beperkt als gevolg van beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.
  1. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
  2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het actieve LastPass-pictogram en selecteer vervolgens Mijn kluis openen.
  3. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
  4. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
  5. Zoek de ingeschakelde optie voor meervoudige verificatie en klik op het pictogram Bewerken .
  6. Gebruik de vervolgkeuzelijst bij de optie "Offline toegang toestaan" om Niet toestaan te selecteren.
  7. Als u klaar bent, klikt u op Bijwerken.
  8. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
  9. Klik op OK om te bevestigen.

Gerelateerd

Hoe kan ik offline toegang tot mijn kluis toestaan?

Wat is het verschil tussen een lokale, online en offline kluis?

Meervoudige verificatie inschakelen (gebruikers)

Waarom zijn mijn aanmeldingsgegevens al ingevuld voordat er om meervoudige verificatie wordt gevraagd?

Hoe leeg ik de lokale cache voor mijn kluis?