HELP FILE

Een gedeeld item klonen (voor bewerken)

Een ontvanger van een gedeeld item kan het gedeelde item niet bewerken. Als de ontvanger wijzigingen wil aanbrengen in een gedeeld item, moet deze het item eerst klonen (zodat er een afzonderlijke itemvermelding wordt aangemaakt) en vervolgens de wijzigingen lokaal aanbrengen in de eigen kluis.

Dit kan alleen plaatsvinden vanuit de online kluis op https://www.lastpass.com. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik vanuit uw kluis op het Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer het tabblad Met mij gedeeld.
 3. Klik op Accepteren voor het gedeelde item.
 4. Lokaliseer het item of de items in uw kluis.
  • Als u een enkel item wilt klonen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding die u wilt klonen en selecteert u Klonen.
  • Als u meerdere items wilt klonen, schakelt u de selectievakjes in bij elk van de itemvermeldingen. Gebruik daarna de vervolgkeuzelijst Actie en selecteer Klonen.
 5. U kunt eventueel wijzigingen aanbrengen in de vermelding van het site-wachtwoord of veilige notitie. Als u dat niet doet, wordt de vermelding een exacte kopie van het origineel.
 6. Klik op Opslaan.
  U kunt nu lokaal wijzigingen aanbrengen in uw gekloonde gedeelde item(s).