HELP FILE

Hoe kan ik items toevoegen en verwijderen in de LastPass-app voor Windows?

Een wachtwoord toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Wachtwoord.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan, zoals naam, URL, gebruikersnaam, wachtwoord en opmerkingen. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u de selectievakjes inschakelen bij de opties Favoriet, Automatisch aanmelden, Nooit automatisch invullen en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten om deze opties te activeren.
 4. Maak indien gewenst een veilig wachtwoord aan, op deze manier:
  1. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en selecteer Wachtwoord genereren.
  2. Stel de gewenste opties voor de wachtwoordsterkte in.
  3. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 5. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een veilige notitie toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Veilige notitie.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan, inclusief de naam en de opmerkingen. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten om deze opties te activeren.
 4. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een formulier-item toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer vervolgens het gewenste type formulier-item, zoals adres, betaalkaart, bankrekening enzovoort.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes bij de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten inschakelen om deze opties te activeren voor dit formulier-item.
 4. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een toepassing toevoegen

U kunt toepassingen aan LastPass toevoegen zodat u aanmeldingsgegevens kunt opslaan voor automatische aanmelding bij deze toepassingen.

 1. Start de gewenste toepassing maar wacht met aanmelden bij de toepassing.
 2. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Toepassing.
 3. Stel het volgende in:

  Naam
  Voer de naam in die moet worden weergegeven in het gedeelte Toepassingen van uw kluis.
  Mapnaam
  Kies een map waar de toepassing moet worden opgeslagen in uw kluis (optioneel)
  Toepassingstitel
  Voeg de naam van de toepassing toe die steeds voorkomt in de titelbalk boven aan de toepassing. Voorbeeld: 'Evernote' of 'hulpprogramma Evernote' zijn beide goed, als 'Evernote' maar voorkomt in de titelbalk van de toepassing. De titel is niet hoofdlettergevoelig.
  Gebruikersnaam
  Vul de gebruikersnaam in voor de toepassing die u toevoegt.
  Wachtwoord
  Vul het wachtwoord in voor de toepassing die u toevoegt.
  Volgorde toepassing invullen
  Specificeer de reeks toetsaanslagen bij het gebruik van sneltoetsen. De standaard invulreeks is: {USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}

  De onderstaande tabel toont de tekens die gebruikt kunnen worden in de invulreeks voor de toepassing:

  Speciale toets Code
  Gebruikersnaam {USERNAME}
  Wachtwoord {PASSWORD}
  Vertraging X milliseconden {DELAY X}
  Tab {TAB}
  Enter {ENTER} of ~
  Pijl omhoog {UP}
  Pijl omlaag {DOWN}
  Pijl links {LEFT}
  Pijl rechts {RIGHT}
  Invoegen {INSERT} of {INS}
  Verwijderen {DELETE} of {DEL}
  Home {HOME}
  End {END}
  Page Up {PGUP}
  Page Down {PGDN}
  Spatie {SPACE}
  Backspace {BACKSPACE}, {BS} of {BKSP}
  Break {BREAK}
  Caps Lock {CAPSLOCK}
  Escape {ESC}
  Windows-toets {WIN} (gelijk aan {LWIN})
  Windows-toets: links, rechts {LWIN}, {RWIN}
  Apps/menu {APPS}
  Help {HELP}
  Num Lock {NUMLOCK}
  Print Screen {PRTSC}
  Scroll Lock {SCROLLLOCK}
  F1 - F16 {F1} - {F16}
  + op numeriek toetsenbord {ADD}
  - op numeriek toetsenbord {SUBTRACT}
  * op numeriek toetsenbord {MULTIPLY}
  / op numeriek toetsenbord {DIVIDE}
  0-9 op numeriek toetsenbord {NUMPAD0} tot {NUMPAD9}
  Shift +
  Ctrl ^
  Alt %
  Opdrachtregelargumenten
  Voeg de opdrachtregelargumenten toe die per toepassing variëren (optioneel).
  Notities
  Voeg notities toe over de toepassing (optioneel).

 4. Naast het veld Pad naar toepassing klikt u op het pictogram Zoeken , selecteert u de gewenste toepassing en klikt u op Openen.
 5. U kunt eventueel de selectievakjes bij de opties Favoriet en Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten inschakelen om deze opties te activeren.
 6. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed om uw toepassing toe te voegen.
Volgende stap:
Nadat de toepassing is toegevoegd, kunt u in het navigatiegedeelte links op Toepassingen klikken en uw toepassing selecteren om toegang te krijgen tot de volgende opties:
 • Starten: uw toepassing openen.
 • Het pictogram Bewerken om de naam, de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of andere opties bij te werken.
 • Het pictogram Verwijderen om uw toepassing te verwijderen.
 • Het pictogram Gebruikersnaam kopiëren om de gebruikersnaam naar het klembord te kopiëren.
 • Het pictogram Wachtwoord kopiëren om het wachtwoord naar het klembord te kopiëren.

Een website, veilige notitie of formulier-item verwijderen

U kunt uw item verwijderen met de volgende opties:

 • Houd de cursor boven het item en klik op het pictogram Bewerken .
  1. Klik op het pictogram Meer weergeven op de onderste knoppenbalk.
  2. Klik op het pictogram Verwijderen .
  3. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.
 • Houd de cursor boven het item dat u wilt verwijderen in uw kluis:
  1. Klik op het pictogram Verwijderen om uw item te verwijderen.
  2. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.