HELP FILE

Meervoudige verificatie met Grid gebruiken

Meervoudige verificatie met Grid is een optie voor diegenen die geen mobiele apparaten willen gebruiken. Met de meervoudige verificatie via Grid drukt u eerst een overzicht af en gebruikt u dit vervolgens om specifieke overeenkomende waarden op te zoeken. Wanneer LastPass u daarom vraagt, geeft u een waarde uit uw Grid-overzicht op om u aan te melden en uw account te openen.

De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

LastPass-beheerders wordt geadviseerd de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te voltooien in de Admin Console.

Instellen en configureren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Grid.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Grid wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als meervoudige verificatie met Grid wordt gebruikt.

   Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Voor de optie "Toegang met niet-compatibele mobiele apparaten toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u een iPhone 6 of oudere apparaten met behulp van Grid-verificatie wilt gebruiken.
  • Selecteer Niet toestaan om te voorkomen dat iPhone 6 of oudere apparaten Grid-verificatie gebruiken.
 8. In het gedeelte "Grid" kunt u het volgende doen:
  • Weergeven en afdrukken – Klik op deze optie om uw Grid-overzicht weer te geven (een reeks cijfers en letters voor gebruik als eenmalige wachtwoorden). U kunt het overzicht opslaan en/of afdrukken.
  • Als CSV-bestand downloaden – Klik op deze optie om uw Grid-overzicht automatisch te downloaden als .CSV-bestand. Hierna kunt u dit bestand opslaan en/of afdrukken.
  • Reset – Klik op deze optie als u uw spreadsheet wilt resetten zodat er een nieuw overzicht kan worden aangemaakt.
 9. De koppeling in het gedeelte "Meer informatie" verwijst naar dit artikel.
 10. Klik als u klaar bent op Bijwerken, voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 11. Klik op OK om te verifiëren dat uw accountinstellingen correct zijn bijgewerkt.

Meervoudige verificatie met Grid gebruiken om u aan te melden bij LastPass

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1, voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in en klik op Aanmelden.
 2. Open uw Grid-overzicht.
 3. Wanneer u daarom wordt gevraagd, voert u de gevraagde waarden in door de letter en het cijfer op te zoeken in uw Grid-overzicht. Als we het Grid-overzicht hierboven als voorbeeld nemen, zou u de volgende waarden moeten invoeren.
  • Z7 = w
  • N3 = x
  • T5 = k
  • P4 = k
 4. U kunt eventueel de instelling Vertrouw deze computer 30 dagen inschakelen en een computernaam opgeven. Anders klikt u op Aanmelding verifiëren.
  Opmerking:

  Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 5. Nadat alle vier waarden correct zijn ingevoerd, wordt u automatisch aangemeld bij uw LastPass-account.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie hebt ingeschakeld uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Verificatie uitschakelen na verlies van uw Grid-overzicht

Bij verlies van het uw Grid-overzicht of het mobiele apparaat dat u voor verificatie gebruikt, kunt u meervoudige verificatie uitschakelen via e-mail zodat u zich kunt aanmelden bij uw LastPass-account.

Uw Grid resetten

Als uw gebruik van Grid de 100 waarden nadert, beginnen we met het versturen van meldingen per e-mail totdat u uw Grid reset.

 1. Ga in LastPass naar Accountinstellingen > Opties voor meervoudige verificatie.
 2. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor verificatie met Grid.
 3. Klik op Resetten.
 4. U kunt uw nieuwe grid-overzicht afdrukken of opslaan.