HELP FILE

Google Authenticator gebruiken

Google Authenticator is een verificatie-app voor mobiele apparaten die tijdcodes genereert tijdens het proces van tweeledige verificatie.

Beperkingen en compatibiliteit