HELP FILE

Google Authenticator gebruiken

Google Authenticator is een app voor meervoudige verificatie die tijdcodes genereert tijdens het proces van tweestapsverificatie.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

LastPass-beheerders wordt geadviseerd de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie te voltooien in de Admin Console.

De Google Authenticator-app instellen

 1. Installeer de Google Authenticator-app op uw iOS- of Android-apparaat (meer informatie over elk type apparaat is hier te vinden).
 2. Klik in het Google Authenticator-venster op Bekijk barcode in het gedeelte "Om te beginnen" boven in het scherm.
 3. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Doorgaan.
 4. Open op uw mobiele apparaat de Google Authenticator-app, tik op het pictogram Toevoegen of Account toevoegen, en tik vervolgens op Streepjescode scannen.
 5. Gebruik de camera van uw apparaat om de streepjescode te scannen. Hiermee wordt automatisch een nieuwe vermelding voor LastPass in de Google Authenticator-app aangemaakt.
 6. Ga naar het Google Authenticator-venster in uw browser en klik op OK nadat de streepjescode is gescand.

Uw LastPass-account instellen en configureren

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Google Authenticator.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot Google Authenticator wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als Google Authenticator wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.

 7. Klik in het gedeelte "QR-code" op Weergeven wanneer uw opnieuw uw QR-code moet scannen.
 8. Kies bij de optie "Persoonlijke sleutel" op Weergeven als uw mobiele apparaat geen camera heeft en u de persoonlijke sleutel handmatig wilt invoeren in de Google Authenticator-app.
 9. Kies bij de optie "Sleutel opnieuw aanmaken" op Opnieuw aanmaken als u uw mobiele apparaat verloren bent of als u het idee heeft dat de beveiliging van uw bestaande sleutel in gevaar is.
 10. In het gedeelte "Meer informatie" kunt u ervoor kiezen naar de downloadsite van de mobiele app te gaan of dit artikel te lezen.
 11. Klik als u klaar bent op Bijwerken, voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 12. Als u wordt gevraagd naar de verificatiecode die in de Google Authenticator-app op uw mobiele apparaat wordt weergegeven, voert u die in en klikt u op OK.
 13. Klik op OK bij de bevestiging dat Google Authenticator correct is ingesteld.

Google Authenticator gebruiken

 1. Open de Google Authenticator-app op uw mobiele apparaat.
 2. Meld u in de browser op uw desktopcomputer aan bij LastPass op https://lastpass.com/?ac=1.
 3. Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven om uw aanmelding te verifiëren. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt u meervoudige verificatie uitschakelen via e-mail zodat u zich kunt aanmelden bij uw LastPass-account.

Gerelateerd

Meervoudige verificatie inschakelen (gebruikers)

Hoe schakel ik meervoudige verificatie uit als gebruiker?

Waarom zijn mijn aanmeldingsgegevens al ingevuld voordat er om meervoudige verificatie wordt gevraagd?