HELP FILE

Gelijkwaardige domeinnamen beheren

Als u een enkel account heeft dat wordt gedeeld over meerdere domeinen, kunt u LastPass gebruiken om deze websites in te stellen als gelijkwaardige domeinnamen. U hoeft dan niet voor iedere site een apart item aan te maken in uw kluis.

Om te onthouden:

 • Er moeten alleen domeinen worden ingevoerd (bijv. fabrikam.com)
 • Alle subdomeinen en paden worden standaard automatisch als gelijkwaardig beschouwd en hoeven niet meer te worden ingevoerd (bijv. services.fabrikam.com).
 • Top-level domeinen (TLDs) worden niet geaccepteerd en worden als ongeldig beschouwd (bijv. *.com)

Een voorbeeld: als u dezelfde aanmeldingsgegevens heeft voor website #1: http://subdomain.example.com/path en Site #2: http://sample.com, dan zou u het gelijkwaardige domein toevoegen als: example.com,sample.com, waarbij het subdomein en het pad van website #1 standaard al inbegrepen zijn.

Gelijkwaardige domeinnamen die zijn aangemerkt als "Algemeen" zijn domeinen die zijn ingesteld door LastPass, die kunnen worden bewerkt of in hun geheel worden verwijderd. Gelijkwaardige domeinnamen die door uzelf worden toegevoegd, worden aangemerkt als "Lokaal". Ook deze kunnen worden bewerkt of verwijderd.

Opmerking: Voor gebruikers van LastPass Enterprise kunnen extra algemene gelijkwaardige domeinen worden ingesteld door de beheerder, die worden weergeven als "Enterprise-domein" in uw lijst. Domeinen die door een beheerder worden ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

Lijst van gelijkwaardige domeinnamen in accountinstellingen

Onderwerpen in dit artikel:

Nieuwe toevoegen

Bestaande bewerken

Een set domeinen verwijderen

Nieuwe toevoegen

Ga als volgt te werk om domeinen met dezelfde aanmeldingsgegevens te markeren in LastPass:

 1. Meld u aan bij LastPass en open uw kluis.
 2. Klik op Accountinstellingen in het linkermenu.
 3. Klik op het tabblad Gelijkwaardige domeinnamen.
 4. Als u de gewenste domeinen niet ziet in deze lijst, klik dan op Toevoegen.
 5. Voeg een lijst van domeinen toe, gescheiden door een komma, die u wilt gebruiken met dezelfde aanmeldingsgegevens. Klik vervolgens op Toevoegen. Waarom herkent LastPass mijn gelijkwaardige domein niet als geldig domein?

Gelijkwaardige domeinnamen toevoegen

 1. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Verzenden.
 2. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.

Bestaande bewerken

Opmerking: "En'-domeinen die door een beheerder van LastPass Enterprise zijn ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

Als ten minste 1 van de domeinen die u equivalent wilt maken al in de lijst staat, ga dan als volgt te werk om het bestaande item te bewerken:

 1. Als u in de kolom "Type" en "Algemeen" domein wilt toevoegen, klikt u aan de rechterkant van de rij op het pictogram Uitvouwen . Voor een lokaal item klikt u op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie.
 2. Bewerkt de lijst zodat deze alle domeinen bevat waarvoor u dezelfde aanmeldingsgegevens gebruikt en klik vervolgens op Bijwerken.

Gelijkwaardige domeinnamen bewerken

 1. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Verzenden.

Een set domeinen verwijderen

Opmerking: "En'-domeinen die door een beheerder van LastPass Enterprise zijn ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.
 1. U kunt op ieder moment een set gelijkwaardige domeinen verwijderen via het pictogram Item verwijderen Verwijderen in het gedeelte met gelijkwaardige domeinnamen.
 2. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.