HELP FILE

Gelijkwaardige domeinnamen beheren

Als u meerdere websites van een enkele provider gebruikt, kunt u deze sites toevoegen als gelijkwaardige domeinnamen. U hoeft dan slechts één gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken.

Om te onthouden:

 • U kunt zowel domeinen als subdomeinen invoeren (bijv. logmein.com en services.logmein.com)
 • Alle subdomeinen en paden worden standaard automatisch als gelijkwaardig beschouwd (bijv. services.logmein.com, waarbij "services" het subdomein is)
 • Als u subdomeinen invoert, moet u specifieke syntaxis gebruiken. U moet "=" direct voor het subdomein invoeren. Gebruik vervolgens een spatie na het domein, dan een komma en tot slot weer spatie (bijv. =services.logmein.com , login.lastpass.com)
 • Topleveldomeinen (TLD's) worden niet geaccepteerd en worden als ongeldig beschouwd (bijv. *.com)

Een voorbeeld: als u dezelfde aanmeldingsgegevens heeft voor website 1: http://subdomain.example.com/path en website 2: http://sample.com, dan zou u het gelijkwaardige domein toevoegen als: example.com,sample.com, waarbij het subdomein en het pad van website 1 standaard al inbegrepen zijn.

Voor een gelijkwaardig subdomeinen (oftewel u heeft dezelfde aanmeldingsgegevens voor website 1: https://subdomain.example.com en website 2: https://sample.com), als u fijnmaziger wilt aangeven welke invulopties er worden weergegeven bij specifieke URL's, dan zou u het equivalente subdomein toevoegen als: =subdomain.example.com , sample.com in uw vermelding.

Gelijkwaardige domeinnamen die zijn aangemerkt als "Algemeen" zijn domeinen die zijn ingesteld door LastPass, die kunnen worden bewerkt of in hun geheel worden verwijderd. Gelijkwaardige domeinnamen die door uzelf worden toegevoegd, worden aangemerkt als "Lokaal". Ook deze kunnen worden bewerkt of verwijderd.

Opmerking:  Voor gebruikers van LastPass Enterprise en LastPass Identity kunnen extra algemene gelijkwaardige domeinen worden ingesteld door de beheerder, die worden weergeven als "Enterprise-domein" in uw lijst. Domeinen die door een beheerder worden ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

Lijst van gelijkwaardige domeinnamen in accountinstellingen

Een nieuw gelijkwaardig domein toevoegen

Ga als volgt te werk om domeinen met dezelfde aanmeldingsgegevens te markeren in LastPass:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Gelijkwaardige domeinnamen.
 4. Als u de gewenste domeinen niet ziet in deze lijst, klik dan op Toevoegen.
 5. Voeg een lijst van domeinen toe, gescheiden door een komma, die u wilt gebruiken met dezelfde aanmeldingsgegevens. Klik vervolgens op Toevoegen. Als u een bericht ziet dat uw vermelding niet als gelijkwaardig wordt beschouwd, raadpleegt u Waarom herkent LastPass mijn gelijkwaardige domein niet als geldig domein?
 6. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Verzenden.
 7. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.

Gelijkwaardige domeinnamen toevoegen

Een bestaand gelijkwaardig domein bewerken

Opmerking: "Enterprise"-domeinen die door een beheerder van LastPass Enterprise zijn ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

Als ten minste een van de domeinen die u gelijkwaardig wilt maken al in de lijst staat, gaat u als volgt te werk om het bestaande item te bewerken:

 1. Als u in de kolom "Type" en "Algemeen" een domein wilt toevoegen, klikt u aan de rechterkant van de rij op het pictogram Uitvouwen . Voor een lokaal item klikt u op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie.
 2. Bewerkt de lijst zodat deze alle domeinen bevat waarvoor u dezelfde aanmeldingsgegevens gebruikt en klik vervolgens op Bijwerken.
 3. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Verzenden.

Gelijkwaardige domeinnamen bewerken

Een set domeinen verwijderen

"Enterprise"-domeinen die door een beheerder van LastPass Enterprise zijn ingesteld, kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

 1. U kunt op ieder moment een set gelijkwaardige domeinen verwijderen via het pictogram Item verwijderen Verwijderen in het gedeelte met gelijkwaardige domeinnamen.
 2. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.