HELP FILE

Kan ik gebruikersstatussen bekijken in de nieuwe Admin Console?

U kunt de status van de LastPass-activering en de LastPass MFA-status van gebruikers bekijken zodra u ze heeft toegevoegd.

Opmerking: Ziet u iets anders? Raadpleeg deze instructies voor de Admin Console van de wachtwoordbeheerder.

U kunt de status van de LastPass-activering en de LastPass MFA-statussen bekijken op de startpagina van het tabblad Gebruikers.

Status LastPass

Actieve gebruikers
De gebruiker neemt deel aan uw account en heeft zich ten minste één keer aangemeld. Selecteer een gebruiker en beheer de instellingen van deze gebruiker.
Uitgenodigde gebruikers
Er is een uitnodiging per e-mail verstuurd, maar de gebruiker heeft nog geen actie ondernomen.
Selecteer gebruikers en kies Uitnodiging opnieuw versturen (nog een uitnodigings-e-mail versturen) of Verwijderen uit bedrijf (de uitnodiging intrekken).
Uitgeschakelde gebruikers
De gebruiker maakt nog steeds deel uit van uw account, maar de toegang van de gebruiker is uitgeschakeld door een beheerder.
Selecteer gebruikers en kies Gebruiker verwijderen uit bedrijf (deze optie houdt hun kluis beschikbaar maar verwijdert de koppeling met uw bedrijf), Gebruiker verwijderen (wist de kluis van de gebruiker – deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt), of Gebruiker activeren (het account inschakelen).
Gebruikers in afwachting van goedkeuring
Geïmporteerde gebruikers die handmatig moeten worden goedgekeurd door een beheerder om deel te nemen aan het bedrijfsaccount.
Selecteer gebruikers die zijn geïmporteerd via de LastPass Active Directory Connector en verleen handmatig goedkeuring.
Aangemaakte gebruikers
Het account van de gebruiker is aangemaakt, maar er is nog geen activerings-e-mail verstuurd.
Selecteer de gebruikers om ze uit te nodigen.
Uitnodiging verlopen
Er is een uitnodiging per e-mail verstuurd, maar de gebruiker heeft geen actie ondernomen en de uitnodiging is verlopen.
  • Uitnodigingen verlopen na 90 dagen voor nieuwe gebruikers (gebruikers die geen LastPass-account hadden toen ze werden uitgenodigd).
  • Uitnodigingen verlopen na 14 dagen voor bestaande gebruikers (gebruikers die al een LastPass-account in ons systeem hadden toen ze uitgenodigd werden voor deelname aan dit bedrijfsaccount).

Status LastPass MFA

Actief
De gebruiker heeft de LastPass MFA-app gekoppeld aan diens LastPass-account.
Uitgenodigd
De gebruiker heeft een uitnodiging ontvangen om de LastPass MFA-app te koppelen aan zijn LastPass-account.
Vergrendeld
De LastPass MFA-app van de gebruiker is vergrendeld omdat een beheerder de toegang handmatig heeft beperkt of omdat er verdachte activiteit is gedetecteerd.
Leeg
De status van de gebruiker is leeg wanneer de gebruiker niet is uitgenodigd om LastPass MFA te gebruiken.