HELP FILE


Over de LastPass voor Windows Desktop toepassing

De LastPass voor Windows Desktop applicatie kan worden gebruikt om de inhoud van uw LastPass-kluis op te slaan en te openen. Zodra de app is geïnstalleerd, kunt u websites, veilige notities, gegevens voor formuleren en toepassingen toevoegen. In de kluis in de app kunt u ook het actiemenu gebruiken om uw items te beheren en items te verwijderen.

Opmerking: Hoewel deze desktopapplicatie een maximumcapaciteit heeft van 5.000 items die kunnen worden toegevoegd, kunt u een prestatievermindering verwachten wanneer 2.500 items of meer worden opgeslagen.
Beperking: De LastPass voor Windows Desktop-toepassing is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free-accounts