HELP FILE

Instellingen voor strikt gelijkwaardige domeinen en subdomeinen

Als u één account heeft dat over meerdere subdomeinen gedeeld wordt, kunt u LastPass gebruiken om die sites in te stellen als gelijkwaardige subdomeinen. U hoeft dan geen onafhankelijke site-vermeldingen voor elk daarvan in uw kluis op te slaan.

Als u subdomeinen invoert, moet u specifieke syntaxis gebruiken. U moet "=" direct voor het subdomein invoeren. Gebruik vervolgens een spatie na het domein, dan een komma en tot slot weer spatie (bijv. =services.logmein.com , login.lastpass.com)

Combinaties van instellingen voor strikt gelijkwaardige domeinen en subdomeinen

Instellingen Resultaat Uitleg
Gelijkwaardig domein: =services.logmein.com , login.lastpass.com

Wachtwoord: login.lastpass.com

Wachtwoord is beschikbaar voor alle lastpass.com-subdomeinen en alleen voor het subdomein services.logmein.com Zonder URL-regels vergelijken wachtwoorden alleen TLD's*
Gelijkwaardig domein: =services.logmein.com , login.lastpass.com

Wachtwoord: services.logmein.com

Wachtwoord is beschikbaar voor alle logmein.com-subdomeinen en alleen voor het subdomein login.lastpass.com Zonder URL-regels vergelijken wachtwoorden alleen TLD's*
Gelijkwaardig domein: =services.logmein.com , login.lastpass.com

URL-regels: Exacte match op hostniveau – Ja voor lastpass.com

Wachtwoord: login.lastpass.com

Het wachtwoord werkt alleen voor login.lastpass.com en services.logmein.com Als gevolg van de URL-regel kunnen lastpass.com-subdomeinen geen wachtwoord delen
Gelijkwaardig domein: =services.logmein.com , login.lastpass.com

URL-regels: Exacte match op hostniveau – Ja voor lastpass.com

Wachtwoord: services.logmein.com

Wachtwoord is alleen beschikbaar voor services.logmein.com Het voorvoegsel "=" overschrijft de URL-regel niet, en aangezien de wachtwoordhost (services.logmein.com) niet exact overeenkomt met login.lastpass.com (ongeacht het gelijkwaardige domein), is deze niet beschikbaar.
Gelijkwaardig domein: =services.logmein.com , login.lastpass.com

URL-regels: Exacte match op hostniveau – Ja voor logmein.com

Wachtwoord: services.logmein.com

Wachtwoord is alleen beschikbaar voor services.logmein.com en login.lastpass.com Als gevolg van de URL-regel kunnen logmein.com-subdomeinen geen wachtwoord delen

Gelijkwaardige subdomeinen

Als het gelijkwaardige domein vooraf wordt gegaan door een isgelijkteken (bijvoorbeeld "=services.logmein.com, login.lastpass.com") wordt het behandeld als een strikt gelijkwaardig domein. In de LastPass-browserextensie worden strikt gelijkwaardige domeinen alleen als gelijkwaardig behandeld als de volledige hostnamen overeenkomen.

Houd hierbij rekening met de volgende beperkingen:

  • Als er geen URL-regels van kracht zijn en als de TLD* van een wachtwoord overeenkomt met de TLD* van de site, dan is het beschikbaar om in te vullen. Dit gedrag wordt niet beïnvloed door de huidige wijzigingen (een wachtwoord voor login.lastpass.com is ook beschikbaar voor andersubdomein.lastpass.com en lastpass.com)
  • Het voorvoegsel "=" overschrijft geen URL-regels, dus als een URL-regel van kracht is voor een host met "Exacte match op hostniveau" ingesteld op Ja, is een wachtwoord alleen beschikbaar voor die exacte hostnaam, ongeacht gelijkwaardige domeinen. Dit geldt alleen voor de site waarvoor de URL-regel actief is.

    Bijvoorbeeld:

    • "Exacte match op hostniveau" = Ja voor lastpass.com en het gelijkwaardig domein =services.logmein.com, login.lastpass.com is actief. In dit geval worden voor elk subdomein van lastpass.com alleen wachtwoorden weergegeven voor de exacte hostnaam (waaronder subdomeinen). Dit betekent dat een wachtwoord voor services.logmein.com niet wordt weergegeven voor login.lastpass.com, maar een wachtwoord voor login.lastpass.com wel wordt weergegeven voor zowel login.lastpass.com als services.logmein.com aangezien de URL-regel alleen van toepassing is op lastpass.com en de bijbehorende subdomeinen.

*TLD - in dit artikel wordt met TLD niet hetzelfde bedoeld als topleveldomein in het algemeen. In LastPass duidt TLD op de laatste twee gedeelten van dezelfde hostnaam.