product icon

Gebruikers toevoegen

  LITE-, PRO- en BUSINESS-abonnees kunnen een team samenstellen door gebruikers aan hun account toe te voegen. Gebruikers kunnen join.me gebruiken, maar hun account zal deel uitmaken van de account van de eigenaar.

  Voorbeeld: Hoe te video

  Gebruikers toevoegen en uitnodigen: http://fast.wistia.net/embed/iframe/z6ieg1nbnk?videoFoam=true

  Voeg gebruikers één voor één toe

  Als LITE-, PRO- of BUSINESS-abonnee kunt u gebruikers toevoegen in de Admin-console.

  1. Op de join.me website, logt u in op uw LITE, PRO of BUSINESS account en klikt u op Gebruikers.

   Resultaat: De Admin-console wordt weergegeven.

  2. Klik op + Gebruikers toevoegen.

   Resultaat: Het venster Nieuwe gebruiker toevoegen wordt weergegeven.

  3. Geef de gebruiker Email, Voornaam, en Achternaam.
  4. Optioneel: Als u Feature Sets gebruikt (alleen BUSINESS), kiest u de set die op de gebruiker moet worden toegepast
  5. Klik op Uitnodiging verzenden.

  Uitgenodigde gebruikers ontvangen een e-mailbericht van join.me. Zij moeten op de link klikken om hun account te activeren en vervolgens de join.me desktop app downloaden.

  Tip: Tijdens een join.me proef kunt u zoveel gebruikers toevoegen als u wilt. Na afloop van de proefperiode moet u een abonnement kopen voor elke gebruiker in uw account als u wilt dat ze de premium functies behouden.
  • Als een gebruiker de uitnodiging niet ontvangt, vraag hem dan naar de join.me website te gaan en zich aan te melden voor een account met het e-mailadres dat u hebt gebruikt om hem een uitnodiging te sturen. Zodra zij zich hebben aangemeld, zal hun worden gevraagd de uitnodiging te accepteren.
  • Om de uitnodigingsstatus te volgen, kijkt u naar de kolom Subscription. Het abonnement van elke uitgenodigde gebruiker wordt vermeld als "Uitgenodigd". Zodra zij de uitnodiging van join.me accepteren, verandert hun abonnement in 'Betaald'.

  Meerdere gebruikers toevoegen (bulkimport - alleen BUSINESS)

  Als eigenaar of beheerder van een BUSINESS-account kunt u gebruikers in bulk importeren door een .csv-bestand te uploaden.

  1. Op de join.me website, logt u in op uw BUSINESS account en klikt u op Gebruikers.

   Resultaat: De Admin-console wordt weergegeven.

  2. Gebruik de sjabloon in de Admin console om uw lijst van gebruikers aan te maken.

   Belangrijk: Verander de naam van geen enkele kolomkop! Voeg geen extra kolommen toe! Uw import zal mislukken en u moet het opnieuw proberen.
   Opmerking: Bij het importeren van gebruikers in bulk wordt aan iedereen de rol Gebruiker toegekend; de waarde Rol wordt niet in aanmerking genomen, ook al staat die als kolom in het importbestand.

  3. Klik op Bladeren om het bestand dat u net hebt gemaakt op te zoeken en te uploaden.
  4. Optioneel: Bij gebruik van Feature Sets, kies de feature set die moet worden toegepast op de geïmporteerde gebruikers.
  5. Klik op Gebruikers importeren.

   Belangrijk: Abonnementen worden toegewezen op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt". Zorg ervoor dat je genoeg zitplaatsen hebt voor iedereen die je uitnodigt.

   Resultaat: Mislukte import? Wanneer u het sjabloon gebruikt, denk er dan aan dat u de naam van geen enkele kolomkop verandert! Voeg geen extra kolommen toe!

  Uitgenodigde gebruikers ontvangen een e-mailbericht van join.me. Zij moeten op de link klikken om hun account te activeren en vervolgens de join.me desktop app downloaden.

  Tip: Tijdens een join.me proef kunt u zoveel gebruikers toevoegen als u wilt. Na afloop van de proefperiode moet u een abonnement kopen voor elke gebruiker in uw account als u wilt dat ze de premium functies behouden.
  • Als een gebruiker de uitnodiging niet ontvangt, vraag hem dan naar de join.me website te gaan en zich aan te melden voor een account met het e-mailadres dat u hebt gebruikt om hem een uitnodiging te sturen. Zodra zij zich hebben aangemeld, zal hun worden gevraagd de uitnodiging te accepteren.
  • Om de uitnodigingsstatus te volgen, kijkt u naar de kolom Subscription. Het abonnement van elke uitgenodigde gebruiker wordt vermeld als "Uitgenodigd". Zodra zij de uitnodiging van join.me accepteren, verandert hun abonnement in 'Betaald'.
  • Op zoek naar Single Sign-on? join.me integreert met SAML 2.0 SSO providers. Neem contact op met uw join.me account vertegenwoordiger voor verdere assistentie.