HELP FILE

De formulierfunctie beheren

LastPass kan het eenvoudiger maken om online formulieren in te vullen. Hiervoor slaat het de inhoud van veel voorkomende velden in formulieren op (bijv. voornaam, achternaam, adres, creditcardnummer, etc). U slaat die inhoud op in de formulierfunctie. Als een website u om deze gegevens vraagt, vult LastPass ze voortaan voor u in.

Opmerking: Uw LastPass-kluis heeft een onbeperkte capaciteit voor wat betreft het aantal items dat u kunt toevoegen, maar als er 2000 of meer items worden toegevoegd brengt dat wel verminderde prestaties met zich mee.

Bekijk de video

Ziet u iets anders? Ontdek hoe u uw weg vindt in de nieuwe LastPass-interface.

Onderwerpen in dit artikel:

Naar de formulierfunctie navigeren

Gegevens voor formulieren invoeren

Gegevens voor formulieren bewerken

Formulierfunctie gebruiken

U kunt op de volgende manieren naar uw formulierfunctie navigeren:

Direct via de browserextensie:

 1. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
 2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het actieve LastPass-pictogram .
 3. Selecteer Formulierfunctie.

Vanuit uw kluis:

 1. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
 2. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het actieve LastPass-pictogram en vervolgens op Mijn kluis openen.
 3. Selecteer Formulierfunctie in het navigatiegedeelte links.

Gegevens voor formulieren invoeren

Ga als volgt te werk om formuliergegevens toe te voegen om website-formulieren in te vullen:

 1. Ga naar uw formulierfunctie.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen .
 3. Voer zoveel informatie in als u wilt, inclusief een Naam, Type, Taal en nog veel meer. Als u uw eigen veld(en) wilt creëren die LastPass in kan vullen, kiest u Aangepaste velden. Voer handmatig een waarde in voor de "Tekst om te zoeken" (de tekst die LastPass moet opzoeken in een webformulier, bijv. "tussenvoegsel") en de "Waarde om in te vullen" die LastPass in het betreffende veld in moet vullen. Indien gewenst klikt u op Geavanceerde instellingen om de optie "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten" in te schakelen.
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 5. Nieuw opgeslagen items staan standaard niet in een specifieke map, maar u kunt items verplaatsen naar andere mappen als u dat wilt.

Gegevens voor formulieren bewerken

Als u merkt dat LastPass de verkeerde gegevens invult in een veld of als u gegevens wilt bijwerken, kunt u uw gegevens voor formulieren als volgt bijwerken:

 1. Ga naar de gewenste set met gegevens voor formulieren.
 2. Klik op het pictogram Bewerken .
 3. Voer uw wijzigingen door. Schakel de optie voor Gratis Credit Monitoring in als u dat wilt (alleen voor de Verenigde Staten), of klik op Geavanceerde instellingen om de optie Vereist opnieuw invoeren hoofdwachtwoord in te schakelen.
 4. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

Formulierfunctie gebruiken

Na het toevoegen van gegevens in LastPass voor online formulieren, kunt u LastPass als volgt gebruiken om dit soort formulieren in te vullen:

 1. Navigeer naar een webpagina waar u een formulier in moet vullen. Opmerking:  Als u dat nog niet gedaan heeft, moet u eerst formuliergegevens toevoegen.
 2. In het eerste lege veld van het formulier klikt u op het pictogram van de Formulierfunctie . Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de gewenste gegevensset of klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass, ga naar de Formulierfunctie en selecteer welke gegevens u wilt invullen.
 3. LastPass vult automatisch alle informatie in die u in de formulierfunctie heeft ingevuld. Vul eventuele extra gevraagde gegevens handmatig in.